Govorilne ure – OKTOBER, 2020

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bomo govorilne ure, ki so bile načrtovane za prihodnji teden, prestavili v teden od 12. do 16. 10. 2020.

Popoldanske govorilne ure bodo predvidoma potekale v šoli. Prijave bodo potekale preko spletne aplikacije. Povezavo na aplikacijo, video vodič za postopek prijave in točne termine za posamezne učitelje (dan, ura) bomo objavili v začetku naslednjega tedna.

Dopoldanske govorilne ure bodo potekale v istem tednu (12.-16.10.2020) le po predhodnem dogovoru z učiteljem. Na govorilne ure se lahko prijavite preko elektronskega naslova učitelja.

Olga Kolar, ravnateljica

Odlok vlade o obveznem nošenju mask

NOVI UKREPI V ZVEZI Z NOŠENJEM MASK

Spoštovani starši,

ravnatelji smo včeraj prejeli okrožnico MIZŠ, ki si jo lahko preberete TUKAJ. Okrožnica povzema vsebino odloka Vlade RS v zvezi z obveznim nošenjem mask v javnih prostorih in opiše sledeče izjeme, zapisane v odloku:

  • osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole,
  • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
  • učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,
  • učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje,
  • osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

Okrožnica še napoti šole k sledenju ukrepom. Na šoli za učence 7., 8. in 9. razreda v popolnosti težko zagotavljamo izvedbo vseh ukrepov, saj nam to preprečujejo velikost učilnic, oprema, ki nam je na voljo, in število učencev po oddelkih. S podobno težavo se srečuje veliko drugih osnovnih šol.

Na šoli se bomo danes in jutri zjutraj potrudili za učence 7., 8. in 9. razredov matične učilnice oziroma razporeditve v njih pripraviti na ta način, da bomo dosegli ustrezno distanco med učenci, da maske v matični učilnici ne bo potrebno nositi. Če predpisane razdalje v določenih učilnicah ne bomo mogli zagotoviti, vas prosimo za sodelovanje in razumevanje. Z nošenjem maske odgovorno zaščitimo sebe in druge.

Razumem in spoštujem vse poglede, ki jih imamo do ukrepov posamezniki. Zdravstveno uporabnost in upravičenost ukrepov presojajo pristojne službe, v šoli pa poskušamo zagotavljati VSEM učencem in zaposlenim varno in zdravo okolje ter narediti vse, da bi se pedagoški proces za vse oddelke lahko čim dlje kar najbolj normalno odvijal v šoli.

Zahvaljujem se za vaše razumevanje,

Olga Kolar, ravnateljica

Obvestilo za starše učencev od 1. do 9. razreda – nošenje zaščitnih mask

Spoštovani starši,

pristojno ministrstvo nam je danes v zvezi z uporabo mask poslalo okrožnico za primere, ko starši odklanjajo nošenje maske pri svojem otroku. Opozarjajo nas, da smo šole dolžne v največji možni meri izvajati vsa priporočila NIJZ in zagotoviti tako učencem kot zaposlenim varno okolje.

Stališče MIZŠ in Inšpektorata RS za šolstvo in šport:

Uporabo mask se priporoča v skupnih šolskih prostorih za vse starostne skupine od 1. do 9. razreda. To priporočilo velja od 6. 9. 2020 dalje glede na situacijo z dne 3. 9. 2020.

Šole so pri izvajanju vzgojno izobraževalnega dela dolžne v maksimalni možni meri upoštevati priporočila NIJZ, nimajo pa drugih pristojnosti v zvezi z neizvajanjem priporočil.

V primeru, da učenec ne bo nosil maske na zahtevo starša ali skrbnika, se predlaga, da se na šoli opravi zabeležko – uradni zaznamek o ravnanju starša/skrbnika z namenom ukrepanja ob morebitnem pojavu bolezni COVID-19.

Za učence, ki maske iz zdravstvenih razlogov ne morejo oz. ne smejo uporabljati, taki postopki niso potrebni.

Na šoli se v največji možni meri trudimo uresničevati vsa priporočila NIJZ in omogočiti tako učencem kot tudi zaposlenim varno okolje.

Na pomembni preizkušnji je občutek odgovornosti vsakega posameznika za svoje zdravje, zdravje družinskih članov, prijateljev, znancev in vseh ljudi okoli nas. Namen priporočil ni v kaznovanju, ampak v ozaveščanju, razumevanju in vzpostavljanju odgovornosti posameznika pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb.

Olga Kolar, ravnateljica

Dostopnost