Splošne informacije in koledar izvedbe NPZ

KAJ JE NPZ?

Nacionalno preverjanje znanja je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Preverjanje se izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

Kaj je cilj NPZ?

Cilj NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, s katero želimo:

o    prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,

o    pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju kakovosti učnih načrtov,

o    prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,

o    prispevati k bolj enotnim kriterijem učiteljevega ocenjevanja znanja,

o    razvijati sposobnosti učencev za kritično presojo lastnih dosežkov

NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezen. Izvede se v enem roku, praviloma v mesecu maju.

V 6. razredu se NPZ izvaja iz slovenščine, matematike in tujega jezika. V 9. razredu se NPZ izvaja iz slovenščine, matematike in tretjega predmetaIzbrani predmeti za določitev tretjega predmeta v šolskem letu 2023/2024 so:

V šolskem letu 2023/2024 bodo prvič svoje znanje poskusno preverili tudi tretješolci, in sicer iz slovenščine in matematike.

Namen poskusnega preverjanja v 3. razredu je preveriti usvojeno bralno in matematično pismenost, pričakovano na tej starostni stopnji in pridobiti povratno informacijo za učence, starše, učitelje, ravnatelje ter sistem na nacionalni ravni, kako uspešni so učenci pri doseganju z učnimi načrti določenih ciljev in standardov znanja.

KOLEDAR 2023/2024

Leto Mesec Datum – dan Dejavnost
2023 SEPTEMBER 1. 9. – petek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja. Na OŠ Oskarju Kovačiču bodo učenci opravljali NPZ iz zgodovine.
NOVEMBER 30. 11. – četrtek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ


2024

 

MAREC

 

25. 3. – ponedeljek NPZ iz slovenščine za 3. razred
27. 3. – sreda NPZ iz matermatike za 3. razred

MAJ

 

7. 5. – torek NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
9. 5. – četrtek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. 5. – ponedeljek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

 

 

 

 

 

JUNIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 6. – ponedeljek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

4. 6. – torek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

5. 6. – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

7. 6. – petek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

10. 6. – ponedeljek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

11. 6. – torek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

14. 6. – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
19. 6. – sreda RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu
24. 6. – ponedeljek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

Več informacij v zvezi z NPZ boste našli na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Na spletni strani (http://www.ric.si) so objavljene Informacije za starše.

Dostopnost