NPZ

Splošne informacije in koledar izvedbe NPZ

KAJ JE NPZ?

Nacionalno preverjanje znanja je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Preverjanje se izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

Kaj je cilj NPZ?

Cilj NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, s katero želimo:

o    prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,

o    pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju kakovosti učnih načrtov,

o    prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,

o    prispevati k bolj enotnim kriterijem učiteljevega ocenjevanja znanja,

o    razvijati sposobnosti učencev za kritično presojo lastnih dosežkov

NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezen. Izvede se v enem roku, praviloma v mesecu maju.

V 6. razredu se NPZ izvaja iz slovenščine, matematike in tujega jezika. V 9. razredu se NPZ izvaja iz slovenščine, matematike in tretjega predmetaIzbrani predmeti za določitev tretjega predmeta v šolskem letu 2022/2023 so : domovinska in državljanska kultura in etika, glasbena umetnost, fizika ter tuji jezik. Na naši šoli bodo učenci preverjeni iz predmeta FIZIKA.

KOLEDAR 2022/2023

Leto Mesec Datum Dejavnost
2022 SEPTEMBER 1. 9. Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja (za OŠ Oskarja Kovačiča: FIZIKA).
NOVEMBER 30. 11. Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
2023   4. 5. četrtek NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred.
MAJ 8. 5. ponedeljek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred.
10. 5. sreda

NPZ iz fizike za 9. razred.

NPZ iz tujega jezika (angleščina) za 6. razred.

31. 5

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

JUNIJ 1. 6.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

2.  6.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

6. 6.

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

7. 6.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

8. 6.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

12. 6. Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v  9. razredu
15. 6. Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda.
16. 6. RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu.
23. 6. Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda.

Več informacij v zvezi z NPZ boste našli na spletni strani Državnega izpitnega centra.

Na spletnih straneh (http://www.ric.si in http://eric.ric.si) so objavljene Informacije za učence in starše.

Dostopnost