Zaposleni

VODSTVO

Ravnateljica:

Mika Čemažar Tratar

Pomočnica ravnateljice

Ob dolenjski železnici 48:

Andreja Verbinc

Pomočnica ravnateljice

na Dolenjski cesti 20:

Vodja PŠ Rudnik:

Alenka Milavec

STROKOVNI DELAVCI

UČITELJI, RAZREDNIŠTVA

Učitelji od 1. do 5. razreda (Dolenjska c. 20)

Odd. Učilnica

Razrednik/-čarka,

vzgojitelj/-ica

1. a 1 pritličje Marjana Krejan, Barbara Pekolj
1. b 2 pritličje Neža Milavec, Franci Oblak
1. c 3 pritličje Katja Farkaš, Urška Černoš
2. a 4 pritličje Ana Rus
2. b 7 pritličje Ana Jaklič
2. c 5 pritličje Mojca Abbad
3. a 8 1. nad. Barbara Kastelec
3. b 16 klet Polona Starčević
3.  c 15 klet Nuša Šinkovec
4. a 10 1. nad. Mateja Andrejka
4. b 11 1. nad. Irena Glinšek
4. c 12 1. nad. Petra Kokalj
5. a 14 2. nad. Anuša Mihelič
5. b 13 2. nad. Janja Rojc
5. c 13 1. nad. Tjaša Prijatelj
1., 4., 5. TJA Ana Jolevska Paspalovska, Petra Šlankovič
4., 5. ŠPO Tjaša Štornik

Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja (Dolenjska c. 20)

Skupina OPB Oddelki Učilnica Učitelj/-ica
I 1. a 1 pritličje Nasta Tavčar
II 1. b 2 pritličje Mija Golob
III 1. c 3 pritličje Marjeta Blatnik
IV 2. a 4 pritličje Alenka Kladnik
V 2. b 7 pritličje Tjaša Jakopin Verbole
VI 2. c 5 pritličje Hema Vasle
VII 3. a 8 1. nad. Špela Sladič
VIII 3. b 16 klet Lara Janjoš
IX 3.  c 15 klet Borut Trček
X 4. a, c 10 1. nad. skupina učiteljev
XI 4. b, c 11 1. nad. skupina učiteljev
XII 5. a, b 12 1. nad. Špela Marinko Čeh, skup. učiteljev
XIII 5. b, c 9 1. nad. skupina učiteljev

Učitelji od 1. do 5. razreda (PŠ Rudnik)

Odd. Učilnica

Razrednik/-čarka,

vzgojiteljica

Dopoldanske govorilne ure
1. d 1 pritličje Alenka Milavec, Lea Klemenčič
2. d 2 pritličje Majda Primec
3. d 5 1. nad. Jasmina Nuhanović
4. d 4 1. nad. Andrej Perme
5. d 6 1. nad. Manca Žuna

1. d, 2. d, 3. d,

4. d, 5. d

TJA Petra Šlankovič
4. d, 5. d ŠPO Iris Belko

Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja (PŠ Rudnik)

Skupina OPB Oddelki Učilnica Učitelj/-ica
I 1. d 1 pritličje Tjaša Prijatelj
II 2. d 2 pritličje Lea Onufrija
III 3. d 4 1. nad. Barbara Bešter
IV 4. d 5 1. nad. Iris Belko
V 5. d 6 1. nad. skupina učiteljev

Učitelji razredniki (6. do 9. razred)

Odd. Razrednik Predmet Razredi
6. a Špela Stele SLJ 6. a, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)
6. b Urška Lun

FIZ

MAT

8. a, 8. b, 8. c, 8. d, 9. a, 9. b, 9. c, 9. d

6. b

6. c Špela Marinko Čeh

ZGO

DKE

6. c, 6. d, 7. a, 7. b, 7. c, 7. d, 9. a
6. d Andreja Marucelj Štrus MAT 6. d, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)
7. a Barbara Begojev ŠPO 6. (a, b), 6. d, 7. (a, b), 7. (c, d), 8. b, 8. c, 8. d,     9. (a, b), 9. (c, d)
7. b Tadeja Kilar SLJ 7. b, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)
7. c Sara Primec SLJ 6. b, 7. c, 8. (a, b), 9. (a, b), 9. (c, d)
7. d Marko Andlovic LUM 6., 7., 8., 9.
8. a Miha Kastelec ŠPO 6. a, 6. (c, d), 7. (a, b), 7. (c, d), 8. a, 8. d, 9. (a, b), 9. (c, d)
8. b Belkisa Bosnić TJA 6. c, 7. a, 7. c, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)
8. c Anja Lekše SLJ 6. c, 6. d, 7. a, 7. d, 8. (c, d)
8. d Manja Vršič DKE 8. a, 8. b, 8. c, 8. d
9. a Darijan Trojar ŠPO 6. (a, b), 6. d, 7. (a, b), 7. (c, d), 8. b, 8. c, 9. (a, b)
9. b Petra Kajzer TJA 6. d, 7. b, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c,d)
9. c Ernest Pirnat GEO 7., 8., 9.
9. d Mojca Drašler

NAR

BIO

7. a, 7. b, 7. c, 7. d

8. a, 8. b, 8. c, 8. d, 9. b, 9. d

Učitelji nerazredniki (6. – 9.razred)

Učitelj/-ica Predmet Razredi
Iris Belko ŠPO 6. c, 8. a, 9. (c, d)
Barbara Bešter

NAR

BIO

6. a, 6. b, 6. d

9. a, 9. c

Tatjana Dolenc Marinšek GUM 6., 7., 8., 9.
Lara Janjoš GEO 6. a, 6. b, 6. c, 6. d
Hedvika Kosmač GOS 6. a, 6. b, 6. c, 6. d
Barbara Klembas ZGO 6. a, 6. b, 7. c, 7. d, 8. a, 8. b, 8. c, 8. d, 9. b, 9. c, 9. d
Simon Kravanja TIT 6. a, 6. b, 6. c, 6. d, 7. a, 7. b
Barbara Marčun MAT 6. c, 8. (a, b), 8. (c, d)
Mateja Knap

KEM

NAR

6. c, 8. a, 8. b, 8. c, 8. d, 9. a, 9. b, 9. c, 9. d
Mojca Ogrizek Drinovec

TIT

LUM

6.a, 6. b, 6. c, 6. d, 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 8. a, 8. b, 8. c, 8.d

likovne skupine 7., 8., 9. razred

Urška Podmenik TJA 6. a, 6. b, 7. d, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)
Katjuša Slatenšek MAT 7. a, 7. b, 7. c, 9. (a, b), 9. (c, d)
Alenka Toni MAT 6. a, 7. d, 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)
Andreja Verbinc MAT 8. (a, b)

Svetovalna služba

Dolenjska cesta 20: Marjeta Požru Krstić, pedagoginja, Romana Gašperlin, pedagoginja

Ob dolenjski železnici 48: Ines Porenta, pedagoginja, Romana Gašperlin, pedagoginja

PŠ Rudnik: Urška Šipek Hovnik, soc. pedagoginja

Doodatno strokovno pomoč nudijo:

  • Nika Čermelj, specialna pedagoginja,
  • Alja Hvastija, specialna pedagoginja,
  • Maja Horvat Lampe, socialna pedagoginja,
  • Urška Šipek Hovnik, socialna pedagoginja,
  • Mobilna služba pri Centru Janeza Levca Ljubljana – specialne pedagoginje: Maja Bolha Eržen, Urša Filipič, Maja Obolnar Hrnjičić, Zorica Rucheton, Sara Sagadin, Tjaša Tavčar,
  • Mobilna služba pri ZGNL – logopedinja: Andreja Lončarič.

Učitelj ind./skup./dod. strokovne pomoči – Dodatne ure slovenščine za učence tujce: Špela Sladič.

Knjižnica

Ob dolenjski železnici 48 in PŠ Rudnik (ob torkih): Simona Črnivec

Dolenjska c. 20: Sara Tomažin

 

Računalnikar – organizator inf. dejavnosti:

Irena Kuhar

 

Laborant:

Igor Gajser

ADMINISTRACIJA

Računovodstvo:
Katarina Uhan
Tatjana Stergar

 

Tajništvo:
Mojca Dovč

TEHNIČNO OSEBJE

Organizator šolske prehrane:
Hedvika Kosmač

Vodja kuhinje:
Jelka Stevanović

Kuhinjsko osebje:

Nataša Breznikar

Nika Čampa

Makedonka Dončeva

Urška Marolt

Maja Meden

Aleksandra Mitevska

Biljana Sazdovska

Jasmina Ulčar

Vzdrževanje in prevozi:
Goran Inđić
Branko Muhič
Silvo Štefin

Čiščenje:

Metka Črnivec

Zdravka Inđić

Mila Josić

Mirsada Nadarević

Ferida Samardžić

Sabina Šabić

Violetka Tsoneva

Jelena Vidović

Dostopnost