Zaposleni

VODSTVO

Ravnateljica:

Olga Kolar

Pomočnica ravnateljice

Ob dolenjski železnici 48:

Andreja Verbinc

Pomočnica ravnateljice

na Dolenjski cesti 20:

Mika Čemažar Tratar

Vodja PŠ Rudnik:

Alenka Milavec

STROKOVNI DELAVCI

, UČITELJI, RAZREDNIŠTVA

Učitelji od 1. do 5. razreda (Dolenjska c. 20)

Odd. Učilnica

Razrednik/-čarka,

vzgojitelj/-ica

1. a 1 pritličje Marjana Krejan, Barbara Pekolj
1. b 2 pritličje Katarina Tiršek, Franci Oblak
1. c 3 pritličje Katja Farkaš, Urška Černoš
2. a 4 pritličje Ana Rus
2. b 7 pritličje Tjaša Jakopin Verbole
2. c 5 pritličje Mojca Abbad
3. a 8 1. nad. Barbara Kastelec
3. b 15 klet Irena Žitnik
3.  c 16 klet Nuša Šinkovec
4. a 10 1. nad. Mateja Andrejka
4. b 11 1. nad. Irena Glinšek
4. c 12 1. nad. Petra Kokalj
5. a 14 2. nad. Anuša Mihelič
5. b 9 1. nad. Mojca Trojar
5. c 13 2. nad. Janja Rojc
1.-5. TJA Ana Jolevska Paspalovska, Petra Šlankovič
4., 5. ŠPO Katja Židan

 

Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja (Dolenjska c. 20)

Skupina OPB Oddelki Učilnica Učitelj/-ica
I 1. a 1 pritličje Nasta Tavčar
II 1. b 2 pritličje Marjeta Blatnik
III 1. c 3 pritličje Neža Milavec
IV 2. a 4 pritličje  Alenka Kladnik
V 2. b 7 pritličje Ana Jaklič
VI 2. c 5 pritličje Mojca Ogrizek Drinovec
VII 3. a 8 1. nad. Polona Starčevič
VIII 3. b 15 klet Lara Janjoš
IX 3.  c 16 klet Lucija Beltram, sk. učiteljev
X 4. a 10 1. nad. M. Bitenc, sk. učiteljev
XI 4. b 11 1. nad. Š. Marinko Čeh, sk. učiteljev
XII 4. c 12 1. nad. Skupina učiteljev
XIII 5. a, b 14 2. nad. Skupina učiteljev
XIII 5. b, c 9 1. nad. Skupina učiteljev

 

Učitelji od 1. do 5. razreda (PŠ Rudnik)

Odd. Učilnica

Razrednik/-čarka,

vzgojiteljica

1. d 1 pritličje Alenka Milavec, Tatjana Rovšek
2. d 2 pritličje Majda Primec
3. d 4 1. nad. Jasmina Begić
4. d 5 1. nad. Andrej Perme
5. d 6 1. nad. Manca Žuna
1.d-5.d TJA Petra Šlankovič
4. d, 5. d ŠPO Iris Belko

 

Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja (PŠ Rudnik)

Skupina OPB Oddelki Učilnica Učitelj/-ica
I 1. d 1 pritličje Tjaša Prijatelj
II 2. d 2 pritličje Borut Trček
III 3. d 4 1. nad. Barbara Bešter
IV 4. d 5 1. nad. Iris Belko
V 5. d 6 1. nad. skupina učiteljev

 

Učitelji razredniki (6. do 9. razred)

Odd. Razrednik Predmet Razredi
6. a Barbara Begojev ŠPO 6. (a, b),7. b, 7. c, 7. d, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. a, 9. c, 9. b
6. b Mojca Koren SLJ 6. b, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)
6. c Sara Primec SLJ 6. c, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)
6. d Kristina Kolbezen MAT 6. d, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)
7. a Miha Kastelec ŠPO 6. (a, b), 6. (c, d), 7. a, 7. d, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. b, 9. d
7. b Belkisa Bosnić TJA 6. a, 6. c, 7. b, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)
7. c Anja Lekše SLJ 6. a, 6. d, 7. a, 7. b, 7. c
7. d Helena Vindiš TIT 6. a, 6. b, 6. c, 6. d, 7. a, 7. b, 7. c, 7. d, 8. a, 8. b, 8. c, 8. d
8. a Darijan Trojar ŠPO 6. (a, b), 6. (c, d), 7. b, 7. c, 8. (a, b), 9. a, 9. d, 9. c
8. b Petra Kajzer TJA 6. b, 7. c, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)
8. c Ernest Pirnat GEO 7., 8., 9.
8. d Mojca Drašler

NAR

BIO

7. a, 7. b, 7. c, 7. d

8. a, 8. b, 8. c, 8. d, 9. b, 9. d

9. a Špela Stele SLJ 7. d, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)
9. b Urška Lun

FIZ

MAT

8.   a, 8. b, 8. c, 8. d, 9. a, 9. b, 9. c, 9. d

7. a, 9. (a, b)

9. c Barbara Bešter

BIO

NAR

6. a, 6. b, 6. c, 6. d

9. c

9. d Špela Marinko Čeh

ZGO

DKE

6. a, 6. b, 6. c, 6. d, 9. c, 9. d

7. a, 7. b, 7. c, 7. d

Učitelji nerazredniki (6. – 9.razred)

Učitelj/-ica Predmet Razredi
Marko Andlovic LUM 6., 7., 8., 9.
Iris Belko ŠPO 6. (c, d), 7. a,8. (c, d)
Barbara Klembas ZGO 7. a, 7. b, 7. c, 7. d, 8. a, 8. b, 8. c, 8. d, 9. a, 9. b
Hedvika Kosmač GOS 6. a, 6. b, 6. c, 6. d
Simon Kravanja TIT 6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 7. b, 7. c
Tatjana Dolenc Marinšek GUM

6., 7., 8., 9.

 

Andreja Marucelj Štrus MAT

7. c, 7. d, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (c, d)

 

Nastja Mihelčič

KEM

BIO

 

8. a, 8. b, 8. c, 8. d, 9. a, 9. b, 9. c, 9. d

9. a

 

Lea Onufrija TJA

6. d, 7. a, 7. d, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)

 

Mojca Ogrizek Drinovec LUM likovne skupine 7., 8., 9. razred
Lara Janjoš GEO 6. a, 6. b, 6. c, 6. d
Alenka Toni MAT

6. a, 6. b, 6. c, 7. b, 8. (a, b), 8. (c, d)

 

Andreja Verbinc MAT 8.   (a, b), 9. (c, d)
Manja Vršič DKE 8. a, 8. b, 8. c, 8. d

Svetovalna služba

Dolenjska cesta 20: Teja Špoljar, pedagoginja, Janja Petkovšek, pedagoginja

Ob dolenjski železnici 48: Ines Porenta, pedagoginja, Janja Petkovšek, pedagoginja

PŠ Rudnik: Urška Šipek Hovnik, soc. pedagoginja

Doodatno strokovno pomoč nudijo:

  • Nika Čermelj, specialna pedagoginja,
  • Alja Hvastija, specialna pedagoginja,
  • Maja Horvat Lampe, socialna pedagoginja,
  • Urška Šipek Hovnik, socialna pedagoginja,
  • Mobilna služba pri Centru Janeza Levca Ljubljana – specialne pedagoginje: Maja Bolha Eržen, Urša Filipič, Maja Obolnar Hrnjičić, Zorica Rucheton, Sara Sagadin, Tjaša Tavčar,
  • Mobilna služba pri ZGNL – logopedinja: Andreja Lončarič.

Učitelj ind./skup./dod. strokovne pomoči – Dodatne ure slovenščine za učence tujce: Maja Jakša.

Knjižnica

Ob dolenjski železnici 48 in PŠ Rudnik (ob torkih): Jaka Špiler

Dolenjska c. 20: Lucija Beltram

 

Računalnikar – organizator inf. dejavnosti:

Miha Medved

 

Laborant:

Igor Gajser

ADMINISTRACIJA

Računovodstvo:
Katarina Uhan
Tatjana Stergar

 

Tajništvo:
Mojca Dovč

TEHNIČNO OSEBJE

Organizator šolske prehrane:
Hedvika Kosmač

Vodja kuhinje:
Jelka Stevanović

Kuhinjsko osebje:

Nataša Breznikar

Nika Čampa

Makedonka Dončeva

Urška Marolt

Maja Meden

Aleksandra Mitevska

Biljana Sazdovska

Jasmina Ulčar

Vzdrževanje in prevozi:
Goran Inđić
Branko Muhič
Silvo Štefin

Čiščenje:

Metka Črnivec

Zdravka Inđić

Mila Josić

Mirsada Nadarević

Ferida Samardžić

Sabina Šabić

Violetka Tsoneva

Jelena Vidović

 

Dostopnost