Zaposleni

VODSTVO

Ravnateljica:

Olga Kolar

Pomočnica ravnateljice

Ob dolenjski železnici 48:

Alenka Kladnik

Pomočnica ravnateljice

na Dolenjski cesti 20:

Mika Čemažar Tratar

Vodja PŠ Rudnik:

Alenka Milavec

STROKOVNI DELAVCI

UČITELJI, RAZREDNIŠTVA

Učitelji od 1. do 5. razreda (Dolenjska c. 20)

Odd.

Učilnica

Razrednik/-čarka,

vzgojitelj/-ica

1. a

1

pritličje

Marjana Krejan, Barbara Pekolj

1. b

2

pritličje

Katarina Tiršek, Franci Oblak

1. c

3

pritličje

Katja Farkaš, Urška Černoš

2. a

4

pritličje

Ana Rus

2. b

5

pritličje

Mojca Abbad

2. c

5

pritličje

Tjaša Jakopin Verbole

3. a

8

1. nad.

Barbara Kastelec

3. b

15

klet

Irena Žitnik

3.  c

16

klet

Nuša Šinkovec

4. a

10

1. nad.

Mateja Andrejka

4. b

11

1. nad.

Irena Glinšek

4. c

12

1. nad.

Petra Kokalj

5. a

14

2. nad.

Anuša Mihelič

5. b

9

1. nad.

Mojca Trojar

5. c

13

2. nad.

Janja Rojc

1., 2., 3.,

4., 5.

TJA

Ana Jolevska Paspalovska, Petra Šlankovič

4., 5.

ŠPO

Katja Židan

 

Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja (Dolenjska c. 20)

Skupina OPB

Oddelki

Učilnica

Učitelj/-ica

I

1. a

1

pritličje

Nasta Tavčar

II

1. b

2

pritličje

Andrej Perme

III

1. c

3

pritličje

Kristina Kolbezen

IV

2. a

4

pritličje

 Emina Salkić

V

2. b

5

pritličje

Mojca Ogrizek Drinovec

VI

2. c  

7

pritličje

Ana Jaklič

VII

3. a

8

1. nad.

Š. Marinko Čeh, L. Beltram

VIII

3. b

 

15

klet

Anamari Mavrin

IX

3.  c

16

klet

M. Bitenc, skupina učiteljev

X

4. a, b

10

1. nad.

M. Čemažar Tratar, sk. učiteljev

XI

4. b, c

11

1. nad.

E. Pirnat, skupina učiteljev

XII

4. c, 5. r.

9

1. nad.

Skupina učiteljev

 

Učitelji od 1. do 5. razreda (PŠ Rudnik)

Odd.

Učilnica

Razrednik/-čarka,

vzgojiteljica

1. d

1

pritličje

Alenka Milavec, Tatjana Rovšek

2. d

2

pritličje

Majda Primec

3. d

3

1. nad.

Jasmina Begić

4. d

4

1. nad.

Marjeta Blatnik

5. d

5

1. nad.

Manca Žuna

1.d, 2.d, 3.d, 4. d, 5. d

TJA

Petra Šlankovič

4. d, 5. d

ŠPO

Iris Belko

 

Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja (PŠ Rudnik)

Skupina OPB

Oddelki

Učilnica

Učitelj/-ica

I

1. d

1

pritličje

Polona Starčević/nad. N.Anderlič

II

2. d

2

pritličje

Borut Trček

III

3. d

3

1. nad.

Barbara Bešter

IV

4. d

5

1. nad.

Iris Belko

V

5. d

4

1. nad.

skupina učiteljev

 

Učitelji razredniki (6. do 9. razred)

Odd.

Razrednik

Predmet

Razredi

6. a

Andreja Verbinc

MAT

6. a, 7. c, 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d) 

6. b

Belkisa Bosnić

TJA

6. b, 7. a, 7. c, 7. d, 9. (a, b), 9. (c, d)

6. c

Vatroslav Tomac

GUM

6., 7., 8., 9.

6. d

Helena Vindiš

MAT

6. b, 6. d, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b)

7. a

Darijan Trojar

ŠPO

6. b ,6. c, 7. (a, b), 8. a, 8. c, 8. d, 9. a, 9. c, 9. d

7. b

Petra Kajzer

TJA

6. c, 7. b, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)

7. c

Ernest Pirnat

GEO

6. a, 6. b, 6. c, 6. d, 7. c, 8. a, 8. b, 8. c,8. d

7. d

Mojca Drašler

NAR

BIO

6. a, 7. a, 7. b, 7. c, 7. d

8. b, 8. d, 9. b, 9. c

8. a

Špela Stele

SLJ

6. d, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)

8. b

Urška Lun

FIZ

MAT

8. a, b, c, d, 9. a, b, c, d

8. (a, b)

8. c

Barbara Bešter

NAR

BIO

6. b, 6. c, 6. d

8. a, 8. c, 9. d

8. d

Špela Marinko Čeh

ZGO

DKE

6. a, 6. b, 6. c, 6. d, 8. c, 8. d

7. a, 7. b, 7. c, 7. d, 8. c, 8. d

9. a

Mojca Koren

SLJ

7. c, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)

9. b

Marko Andlovic

LUM

6., 7., 8., 9.

9. c

Barbara Klembas

ZGO

7. a, 7. b, 7. c, 7. d, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 9. c, 9. d

9. d

Andreja Marucelj Štrus

MAT

TIT

1.   d, 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)

6. a, 6. b

 

Učitelji nerazredniki (6. – 9.razred)

Učitelj/-ica

Predmet

Razredi

Iris Belko

ŠPO

6. a, 7. (c, d), 9. b

Vida Frelih

SLJ

6. a, 6. c, 7. a, 8. (a, b), 9. (a, b)

Nuša Ilar

GEO

7. a, 7. b, 7. d, 9. a, 9. b, 9. c, 9. d

Ana Jolevska Paspalovska

TJA

8. (a, b), 8. (c, d)

Miha Kastelec

ŠPO

6. a, 6. b, 6. d, 7. (a, b), 7. (c, d), 8. b, 8. d, 9. b, 9. d

Hedvika Kosmač

GOS

6. a, 6. b, 6. c, 6. d

Simon Kravanja

TIT

6. c, 6. d, 7. a, 7. b, 7. c, 7. d

Barbara Begojev

ŠPO

6. c, 6. d, 7. (a, b), 7. (c, d), 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. c

Mojca Ogrizek Drinovec

LUM

likovne skupine 7., 8., 9. razred

Aljoša Pečaver

TIT

6. a, b, c, d, 7. a, b, c, d, 8. a, b, c, d

Urška Podmenik

TJA

6. a, 6. d, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)

Sara Primec

SLJ

6. b, 7. b, 7. d, 8. (c, d), 9. (c, d)

Genija Simončič

KEM

BIO

8. a, b, c, d, 9.a, b, c, d

9.a

Katjuša Slatenšek

MAT

6. c, 7. a, 7. b, 8. (a, b), 9. (c, d)

Manja Vršič

DKE

8. a, 8. b

Svetovalna služba

Pedagoginje: Ines Humar, Anita Rus, Teja Špoljar, Nataša Anderlič

Specialna pedagoginja: 

Socialni pedagoginji: Maja Horvat Lampe, Urška Šipek Hovnik

Knjižnica

Ob dolenjski železnici 48 in PŠ Rudnik (ob torkih): Jaka Špiler

Dolenjska c. 20: Lucija Beltram

Računalnikarki – organizatorki inf. dejavnosti:

Sandra Toni

Alenka Toni

 

ADMINISTRACIJA

Računovodstvo:
Katarina Uhan
Tatjana Stergar

 

Tajništvo:
Mojca Dovč

TEHNIČNO OSEBJE

Organizator šolske prehrane:
Hedvika Kosmač

Vodja kuhinje:
Jelka Stevanović

Kuhinjsko osebje:

Indira Avdibašić

Nataša Breznikar

Makedonka Dončeva

Urška Marolt

Aleksandra Mitevska

Biljana Sazdoska

Jasmina Ulčar

Vzdrževanje in prevozi:
Goran Inđić
Branko Muhič
Silvo Štefin

Čiščenje:

Metka Črnivec

Zdravka Inđić

Jožica Jakič

Mila Josić

Mirsada Nadarević

Sabina Omić

Ferida Samardžić

Violetka Tsoneva

Jelena Vidović

Dostopnost