Zaposleni

VODSTVO

Ravnateljica:

Olga Kolar

Pomočnica ravnateljice

Ob dolenjski železnici 48:

Andreja Verbinc

Pomočnica ravnateljice

na Dolenjski cesti 20:

Mika Čemažar Tratar

Vodja PŠ Rudnik:

Alenka Milavec

STROKOVNI DELAVCI

UČITELJI, RAZREDNIŠTVA

Učitelji od 1. do 5. razreda (Dolenjska c. 20)

Odd.

Učilnica

Razrednik/-čarka,

vzgojitelj/-ica

1. a

1

pritličje

Marjana Krejan, Barbara Pekolj

1. b

2

pritličje

Katarina Tiršek, Franci Oblak

1. c

3

pritličje

Katja Farkaš, Urška Černoš

2. a

4

pritličje

Ana Rus

2. b

7

pritličje

Ana Jaklič

2. c

5

pritličje

Mojca Abbad

3. a

8

1. nad.

Barbara Kastelec

3. b

16

klet

Polona Starčević

3.  c

15

klet

Nuša Šinkovec

4. a

10

1. nad.

Mateja Andrejka

4. b

11

1. nad.

Irena Glinšek

4. c

12

1. nad.

Petra Kokalj

5. a

14

2. nad.

Anuša Mihelič

5. b

13

2. nad.

Janja Rojc

5. c

13

1. nad.

Mojca Trojar

1., 4., 5.

TJA

Ana Jolevska Paspalovska,      Petra Šlankovič

4., 5.

ŠPO

Katja Židan

Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja (Dolenjska c. 20)

Skupina OPB

Oddelki

Učilnica

Učitelj/-ica

I

1. a

1

pritličje

Nasta Tavčar

II

1. b

2

pritličje

Neža Milavec

III

1. c

3

pritličje

Marjeta Blatnik

IV

2. a

4

pritličje

Alenka Kladnik

V

2. b

7

pritličje

Tjaša Jakopin Verbole

VI

2. c  

5

pritličje

Tjaša Štornik

VII

3. a

8

1. nad.

Lucija Beltram / Špela Sladič

VIII

3. b

 

16

klet

Lara Janjoš

IX

3.  c

15

klet

Borut Trček

X

4. a, c

10

1. nad.

skupina učiteljev

XI

4. b, c

11

1. nad.

skupina učiteljev

XII

5. a, b

12

1. nad.

Špela Marinko Čeh, skup. učiteljev

XIII

5. b, c

9

1. nad.

skupina učiteljev

Učitelji od 1. do 5. razreda (PŠ Rudnik)

Odd.

Učilnica

Razrednik/-čarka,

vzgojiteljica

Dopoldanske govorilne ure

1. d

1

pritličje

Alenka Milavec, Tatjana Rovšek

 

2. d

2

pritličje

Majda Primec

 

3. d

5

1. nad.

Jasmina Nuhanović

 

4. d

4

1. nad.

Andrej Perme

 

5. d

6

1. nad.

Manca Žuna

 

1. d, 2. d, 3. d,

4. d, 5. d

TJA

Petra Šlankovič

 

4. d, 5. d

ŠPO

Iris Belko

 

Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja (PŠ Rudnik)

Skupina OPB

Oddelki

Učilnica

Učitelj/-ica

I

1. d

1

pritličje

Tjaša Prijatelj

II

2. d

2

pritličje

Lea Onufrija

III

3. d

4

1. nad.

Barbara Bešter

IV

4. d

5

1. nad.

Iris Belko

V

5. d

6

1. nad.

skupina učiteljev

Učitelji razredniki (6. do 9. razred)

Odd.

Razrednik

Predmet

Razredi

6. a

Špela Stele

SLJ

6. a, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)         

6. b

Urška Lun

FIZ

MAT

1.   a, 8. b, 8. c, 8. d, 9. a, 9. b, 9. c, 9. d

6. b

6. c

Nastja Mihelčič

KEM

NAR

8. a, 8. b, 8. c, 8. d, 9. a, 9. b, 9. c, 9. d

6. c

6. d

Andreja Marucelj Štrus

MAT

6. d, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)

7. a

Barbara Begojev

ŠPO

6. (a, b), 6. d, 7. (a, b), 7. (c, d), 8. b, 8. c, 8. d,     9. (a, b), 9. (c, d)

7. b

Tadeja Kilar

SLJ

7. b, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)

7. c

Sara Primec

SLJ

6. b, 7. c, 8. (a, b), 9. (a, b), 9. (c, d)

7. d

Marko Andlovic

LUM

6., 7., 8., 9.

8. a

Miha Kastelec

ŠPO

6. a, 6. (c, d), 7. (a, b), 7. (c, d), 8. a, 8. d, 9. (a, b), 9. (c, d)

8. b

Belkisa Bosnić

TJA

6. c, 7. a, 7. c, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)

8. c

Anja Lekše

SLJ

6. c, 6. d, 7. a, 7. d, 8. (c, d)

8. d

Manja Vršič

DKE

8. a, 8. b, 8. c, 8. d

9. a

Darijan Trojar

ŠPO

6. (a, b), 6. d, 7. (a, b), 7. (c, d), 8. b, 8. c, 9. (a, b)

9. b

Petra Kajzer

TJA

6. d, 7. b, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c,d)

9. c

Ernest Pirnat

GEO

7., 8., 9.

9. d

Mojca Drašler

NAR

BIO

7. a, 7. b, 7. c, 7. d

8. a, 8. b, 8. c, 8. d, 9. b, 9. d

Učitelji nerazredniki (6. – 9.razred)

Učitelj/-ica

Predmet

Razredi

Iris Belko

ŠPO

6. c, 8. a, 9. (c, d)

Barbara Bešter

NAR

BIO

6. a, 6. b, 6. d

9. a, 9. c

Tatjana Dolenc Marinšek

GUM

6., 7., 8., 9.

Lara Janjoš

GEO

6. a, 6. b, 6. c, 6. d

Hedvika Kosmač

GOS

6. a, 6. b, 6. c, 6. d

Barbara Klembas

ZGO

6. a, 6. b, 7. c, 7. d, 8. a, 8. b, 8. c, 8. d, 9. b, 9. c, 9. d

Simon Kravanja

TIT

6. a, 6. b, 6. c, 6. d, 7. a, 7. b

Barbara Marčun

MAT

6. c, 8. (a, b), 8. (c, d)

Špela Marinko Čeh

ZGO

DKE

6. c, 6. d, 7. a, 7. b, 9. a

7. a, 7. b, 7. c, 7. d

Mojca Ogrizek Drinovec

TIT

LUM

6.a, 6. b, 6. c, 6. d, 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 8. a, 8. b, 8. c, 8.d

likovne skupine 7., 8., 9. razred

Urška Podmenik

TJA

6. a, 6. b, 7. d, 8. (a, b), 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)

Katjuša Slatenšek

MAT

7. a, 7. b, 7. c, 9. (a, b), 9. (c, d)

Alenka Toni

MAT

6. a, 7. d, 8. (c, d), 9. (a, b), 9. (c, d)

Andreja Verbinc

MAT

8. (a, b)

Svetovalna služba

Dolenjska cesta 20: Teja Špoljar, pedagoginja, Janja Petkovšek, pedagoginja

Ob dolenjski železnici 48: Ines Porenta, pedagoginja, Janja Petkovšek, pedagoginja

PŠ Rudnik: Urška Šipek Hovnik, soc. pedagoginja

Doodatno strokovno pomoč nudijo:

  • Nika Čermelj, specialna pedagoginja,
  • Alja Hvastija, specialna pedagoginja,
  • Maja Horvat Lampe, socialna pedagoginja,
  • Urška Šipek Hovnik, socialna pedagoginja,
  • Mobilna služba pri Centru Janeza Levca Ljubljana – specialne pedagoginje: Maja Bolha Eržen, Urša Filipič, Maja Obolnar Hrnjičić, Zorica Rucheton, Sara Sagadin, Tjaša Tavčar,
  • Mobilna služba pri ZGNL – logopedinja: Andreja Lončarič.

Učitelj ind./skup./dod. strokovne pomoči – Dodatne ure slovenščine za učence tujce: Špela Sladič.

Knjižnica

Ob dolenjski železnici 48 in PŠ Rudnik (ob torkih): Jaka Špiler

Dolenjska c. 20: Lucija Beltram

 

Računalnikar – organizator inf. dejavnosti:

Miha Medved

 

Laborant:

Igor Gajser

ADMINISTRACIJA

Računovodstvo:
Katarina Uhan
Tatjana Stergar

 

Tajništvo:
Mojca Dovč

TEHNIČNO OSEBJE

Organizator šolske prehrane:
Hedvika Kosmač

Vodja kuhinje:
Jelka Stevanović

Kuhinjsko osebje:

Nataša Breznikar

Nika Čampa

Makedonka Dončeva

Urška Marolt

Maja Meden

Aleksandra Mitevska

Biljana Sazdovska

Jasmina Ulčar

Vzdrževanje in prevozi:
Goran Inđić
Branko Muhič
Silvo Štefin

Čiščenje:

Metka Črnivec

Zdravka Inđić

Mila Josić

Mirsada Nadarević

Ferida Samardžić

Sabina Šabić

Violetka Tsoneva

Jelena Vidović

 

Dostopnost