Knjižnica - Dolenjska cesta 20

Knjižnica

»Knjiga je nekaj več kot besedna struktura. Je dialog, ki ga začne s svojim bralcem. Ta dialog je neskončen, je razmerje in je opora neštetih razmerij.«

Jorge L. Borges

Šolska knjižnica se z gradivom ter informacijsko, pedagoško in kulturno dejavnostjo aktivno vključuje v vzgojno-izobraževalni proces šole. Učenci in ostali uporabniki se navajajo na samostojno iskanje in uporabo knjižničnega gradiva. Učence navajamo na vrednotenje in uporabo informacijskih virov, predvsem pa jim poskušamo vzbuditi veselje do branja in zasledujemo temeljni cilj, kako naj učenec postane bralec za vse življenje.

Knjižnica ima poleg leposlovnega gradiva, ki je urejeno po starostnih stopnjah (C- mlajši bralci do 9. leta, P – starejši bralci od 9. leta dalje), na voljo tudi veliko poučne literature urejene po UDK sistemu (Univerzalna decimalna klasifikacija)  in ljudskega slovstva.

V knjižnici se izvaja tudi pouk, kjer se učenci seznanijo s knjižnico in razvijajo veščine za samostojno uporabo knjižnice in njenih informacijskih virov. V prvi triadi se učenci seznanijo s postopkom izposoje in vračanja gradiva. Spoznajo starostni stopnji ustrezen leposlovni in poučno znanstveni knjižnični fond. V drugi triadi se učenec seznani s fizičnimi deli knjige in bibliografskimi podatki, ki so pomembni za identifikacijo. Seznani se s poučno literaturo, enciklopedijami, leksikoni in spozna različne tipe knjižnic. Razvija komunikacijske, informacijske in postopoma raziskovalne spretnosti.

Cilj šolske knjižnice je, da z različnimi metodami in oblikami dela motivira učence za branje.

Knjižnico vodi Sara Tomažin

Knjižnični red
 • Člani knjižnice so vsi učenci in delavci šole. Ob vpisu prejmejo člansko izkaznico. Članstvo se podaljša vsako leto ob začetku šolskega leta.
 • Knjižnica omogoča dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v prostorih knjižnice in čitalnice ter izposojo na dom; za potrebe pouka tudi dostop do elektronskih virov.
 • Knjižnica je odprta po urniku, ki je na vratih knjižnice.
 • Na dom si lahko uporabniki izposodijo knjižnično gradivo za 14 dni.
 • Rok izposoje je možno podaljšati še za 14 dni ali več (raziskovalno delo, tekmovanja …).
 • V izposoji ima lahko učenec samo po en naslov knjige za angleško in nemško bralno značko.
 • Serijske publikacije si je možno izposoditi za največ 3 dni.
 • Mediotečnega gradiva (CR-romi, DVD, videokasete …) učencem ne izposojamo na dom. Prav tako ne izposojamo referenčnega gradiva (leksikoni, enciklopedije, slovarji, atlasi …).
 • V knjižnici je po medknjižnični izposoji možno dobiti tudi gradivo, ki ga v naši knjižnici nimamo.
 • Izposojenega gradiva ni dovoljeno izposojati dalje brez vednosti knjižničarke. Zamudnikom ne izposojamo gradiva, dokler izposojenega ne vrnejo.
 • Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo uporabnik nadomesti z novim. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode v dogovoru s knjižničarko nadomesti z enakovrednim gradivom.
 • Na koncu šolskega leta je treba vso izposojeno gradivo vrniti v šolsko knjižnico.
 • Uporabniki morajo s knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici ravnati skrbno. V knjižnici in čitalnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice.
 • Vstopamo tiho, pozdravimo, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo učencev, ki se učijo.
 • Prenosni telefoni morajo biti v knjižnici izključeni.
 • Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.
 • Računalnik, ki se nahaja v knjižnici, je na voljo vsem uporabnikom knjižnice po dogovoru s knjižničarko. Pred uporabo je potrebno vpisati v zvezek, ki je pri računalniku, ime, priimek in razred uporabnika ter predmet, za katerega se uporablja računalnik. Računalnik za knjižničarko ni na voljo uporabnikom.
 • Zamude učencev zaradi obiska šolske knjižnice pri pouku niso opravičljive. Učenec mora skrbeti, da se pravočasno vrne v razred.
 • Uporabniku, ki se ne ravna po knjižničnem redu, lahko knjižničarka po svoji presoji zmanjša uporabniške pravice (prepoved uporabe računalnika, listanja revij in knjig).
Urnik
URNIK
PONEDELJEK 8.15 – 12.30
TOREK 7.45 – 12.30
SREDA 7.45 – 12.30
ČETRTEK 7.45 – 14.10
PETEK 9.00 – 14.15

 

 

Domače branje 2023/2024
 1. razred
 • Bevk, F. : Peter Klepec
 • Muck, D.: Anica in grozovitež
 • Hanel, W.: Mija z morja

 

 1. razred
 • Rozman, R. A. : Mali rimski cirkus
 • Skubic A. E.: Babi nima več telefona
 • Pregelj, S.: Deček Brin na domačem kolišču
 • Pečjak, V.: Drejček in trije marsovčki

 

 1. razred
 • Štampe Žmavc, B.: Živa hiša
 • Suhodolčan, P.: Košarkar naj bo!
 • Dahl, R. : Matilda
 • Knjiga po izboru učitelja
   Bralna značka

   Za učence od 3. do 5. razreda vodi bralno značko knjižničarka Sara Tomažin.

   Pogovori o prebranih knjigah  bodo potekali v knjižnici po urniku izposoje ob torkih za učence 4. razredov, ob  sredah za učence 5.  razredov in ob četrtkih za učence 3.  razredov.

    Učenci imajo na voljo širok izbor knjig, ki jih najdejo v za to pripravljenih zabojčkih v knjižnici. Izberejo knjigo, ki jim je všeč. Za lažji izbor se lahko odločijo za knjigo iz priporočilnega seznama. Učenci preberejo 4 knjige. Prvo knjigo predstavijo do konca oktobra, drugo do konca decembra, tretjo do konca februarja in četrto do aprila. Zaključek bralne značke je 2. aprila. Ta dan je obeležen kot mednarodni dan mladinske knjige.

   Ob zaključku so vsi » bralni značkarji«  nagrajeni z obiskom mladinskega pisatelja,  ilustratorja ali drugega pomembnega ustvarjalca otroških knjig.  Ob koncu šolskega leta vsi učenci prejmejo priznanje za uspešno branje.

   Učenci preberejo po dve knjigi iz iste zbirke. Učencem priporočamo knjige, ki so bile nagrajene z Zlato hruško. To je nagrada, ki jo od leta 2010 podeljuje uredniški odbor Pionirske knjižnice v Ljubljani,  za najbolj kvalitetne slovenske in prevedene mladinske knjige.

   PRIPOROČAMO V BRANJE

   za Bralno značko

   3. RAZRED

   • Muck, D.: ZBIRKA ANICA: Anica in zajček, Anica in športni dan…
   • Muck, D. : ZBIRKA ČUDEŽNA BOLHA MEGI: čudežna bolha Megi in Bernardinec Karli…
   • Hrovat, U.: ZBIRKA ZUK: Hrupožer…
   • Macdonald, A. UMAZANI BERTI: Umazani Berti in avč, kako boli, Umazani Berti in božična darila…
   • ZBIRKA BEREM SAM: Hokus pokus kolobcius, Mož s črno rokavico…
   • Banscherus, J.: ZBIRKA DETEKTIV KVJATKOVSKI: Goli, triki in čudaki…
   • ZBIRKA KNJIGOLJUB: čarovniška šola, Kriminalke za male in v velike detektive…
   • Baumgart, K.: Lara gre v šolo
   • Zupan, D. : ZBIRKA ZGODBE NEKEGA HEKTORJA: Hektor in ribja usoda…
   • Simon, F. ZBIRKA GROZNI GAŠPER: Grozni Gašper sreča kraljico….
   • Nostlinger, C. Mini mora na smučanje, Mini razreši kriminalni primer…

    

   4. RAZRED

   • Konc, L.N.: Kakšno drevo zraste iz mačka, Enajstnik…
   • Rozman Roza, A.: Čofli
   • Suhodolčan, P.: Živalske novice 1, 2, 3, 4, 5. del
   • Suhodolčan, P. Zbirka POZOR PRAVLJICE: Stara muha, dobra juha…
   • Hrovat, U. : Zbirka GRAD PREPIH: Ognjena krila…..
   • Dahl, R. : Kavlež Ifla,
   • ZBRIKA STRIPOV MIKI MUSTER
   • Morpurgo, M.: Sneženi mož
   • Sivec, I. ZBIRKA SREČNA DRUŽINA: Hišica v cvetju, Ljubezen za eno poletje…
   • Vidmar, J.: Matic je zaljubljen, Matic je kaznovan…
   • Nostlinger, C.: Franceve nove zgodbe, Franceve nogometne zgodbe

    

   5. razred

   • Masannek, J. : Zbirka VRAŽJA NOGOMETNA DRUŠČINA (Rocce čarodej, Julij Zvezna vrsta…
   • Suhodolčan, P. Ranta vrača udarec, Kolesar naj bo…
   • Pennac, D. : Ernest in Celestina
   • Mate, M.: Babica v supergah
   • Dahl, R. : VDV – veliki dobrodušni velikan, James in breskev velikanka
   • Kinney, J.: Dnevnik nabritega mulca: Totalno uničenje…
   • Blyton, E. Skrivnih sedem: Pogumno naprej
   • Friedrich, J. : Zbirka 4 ½ prijatelji: Kriminalka pod žarometi,
   • Bioari, B. : ZBIRKA KARJOLA: Jaz, Elvis Riboldi
   • Waliams, D.: Babica barabica, Zlobna zobarka…Vsi ti brezupno obupni otroci
   • Rowling, J. K. : HARRY POTTER: Kamen modrosti, Dvorana skrivnosti….

    

   Učenci preberete 4 knjige za bralno značko. Priporočene knjige so samo vodilo do izbora knjig. Lahko izbirate knjige, ki so nagrajene z Zlato hruško. Učenci tretjega razreda berete krajše zgodbe, ki imajo še veliko slik in večje črke. V četrtem razredu izbirate daljša besedila, tisk je že manjši in ilustracij je manj.

   Učenci petega razreda izbirate knjige na polici P – pionirska polica, kjer so besedila že zahtevnejša, saj ste postali že dobri bralci in samostojni pripovedovalci prebranih besedil.

   VELIKO ZABAVE IN VESELJA OB BRANJU KNJIG VAM ŽELIMO!

   Kotiček za starše

   KAKO LAHKO STARŠI POMAGATE SVOJEMU OTROKU PRI RAZVOJU  BRALNE PISMENOSTI

   Ugoden vpliv branja se kaže na različnih področjih otrokovega razvoja: na jezikovnem, spoznavnem, čustvenem, socialnem, kulturnem idr.

   Z otrokom se pogovarjamo vse od rojstva, pojemo mu uspavanke, ponujamo mu različne igralne knjige, kartonke, pripovedujemo in beremo mu krajše pesmi, pravljice, zgodbe in uganke.

   Ob otrokovem vstopu v šolo ne prenehajmo z bralnimi dejavnostmi ob branju. Otroku glasno berimo, dokler želi. Spodbujajmo otroka in mu pomagajmo pri začetnem branju, poslušajmo ga, ko nam glasno bere, pomagajmo mu izpopolnjevati bralno tehniko. Razložimo mu neznane besede.

   Ko otrok že usvoji bralno tehniko, mu berimo za »lahko noč«, dokler za to prosi. Otrok ne uživa le v branju, srečen je, ker smo z njim! Pogovarjajmo se o problemih, ki jih obravnavajo knjige.  Pogovor lahko pomaga pri razumevanju različnih stisk in težav – nesporazumi z vrstniki, spori s starši, nasilje…

   Včlanimo otroka v splošno knjižnico, za otroke, do 15. članarine ni! Z otrokom obiščimo knjigarno in mu kupimo knjigo. Podarimo mu knjigo ob praznikih, rojstnem dnevu…

   Omejimo čas za gledanje televizije in igranje iger na računalniku. Bodimo otroku vzgled – berimo tudi sami. Branje in poslušanje naj bo užitek za oba, bralca in poslušalca.

   STARŠEM PRIPOROČAMO V BRANJE

   Na področju vzgojne literature so na knjižnih policah knjige, ki so v popolnem nasprotju glede vzgojnih prijemov. Starševska vzgoja je postala zahtevno poslanstvo. Starši iščejo pomoč pri vzgojnih težavah tudi v knjigah o vzgoji, ki jih je na knjižnem trgu veliko.

   V branje priporočamo knjige, da bi v njih našli koristne in uporabne nasvete, ki vam bodo pomagali izvabiti najboljše iz samih sebe in iz vaših otrok in da bo vaše starševstvo priložnost za ustvarjanje več sreče na svetu.

   1. Beever, S.: Srečni otroci, srečni mi
   2. Bauer, A.: Pravljice zdravijo
   3. Coloroso, B.: Otroci so tega vredni
   4. Faber, A.: Kako se pogovarjamo z otroki in kako jih poslušamo
   5. Greene R.W.: Eksplozivni otrok
   6. Kropp, P. Vzgajanje bralca
   7. Pantley, E.: Z otrokom lahko sodelujete
   8. Kesič D., K. Adrenalinske deklice, hitri dečki
   9. Musek L., K.: Odraslim Slovenije
   10. Elnon, D.: Ustvarjalen otrok
   11. Winterholf, M.: Naj naši otroci ne postanejo tirani
   12. Zalokar D.,Z.: Brez pravljice ni otroštva
   13. Zalokar D.,Z.: Vzgoja za smisel življenja
   14. Žorž, B.: Razvajenost, rak sodobne družbe
   15. Žorž, B.: S pravimi vprašanji do rešitve vzgojnih zadreg

   Vsem učencem in staršem želimo prijetno branje.

   Knjižna uganka meseca

   Dragi učenci,
   ponovno vas vabimo, da tudi letos sodelujete pri reševanju mesečne knjižne uganke.

   KNJIŽNA UGANKA ZA MESEC JANUAR

   V mesecu januarju praznuje rojstni dan priljubljena pisateljica, avtorica številnih pravljic SVETLANA MAKAROVIČ.

   1. Poišči v knjižnici vsaj 3 njene pravljice in napiši njihove naslove!
   2. V knjigi Šolski album slovenskih književnikov poišči podatek, kdaj praznuje pisateljica Svetlana Makarovič rojstni dan!

   Natančno preberi vprašanje in na listek napiši pravilen odgovor, ime, priimek in razred, ter listek oddaj v pripravljeno škatlo.

   Žrebanje pravilnih odgovorov bo v sredo, 31. januarja 2024.

    

   Hvala za sodelovanje!

    

   Tvoja knjižničarka

   DRAGI BRALCI – KNJIGOLJUBI,

   v letošnjem šolskem letu ste zopet vabljeni k reševanju nagradne knjižne uganke, ki se navezuje na leposlovna in poučna dela, dostopna v šolski knjižnici, na zanimive dogodke doma in v svetu, pomembne obletnice in spominske dneve.

   Pri iskanju odgovorov si lahko pomagate tako da podatke poiščete v šolski knjižnici, v časopisih, revijah. Lahko prosite za pomoč knjižničarko.

   Vprašanja bodo objavljena na spletni strani naše knjižnice, kjer boste našli tudi podatek o pravilnih rešitvah in izžrebanih učencih. Izžrebali bomo v vsakem razredu enega učenca. Vsi nagrajenci bodo prejeli skromna darila.
   Vaša knjižničarka:  Lucija

   KAKO SODELUJEŠ PRI REŠEVANJU  KNJIŽNE UGANKE?

   Natančno preberi vprašanje in na listek napiši pravilen odgovor, svoje ime, priimek in, listek z rešitvijo pa oddate v knjižnici v zato pripravljeno škatlo.

   Želim vam veliko veselja ob reševanju in sreče pri žrebu.

   Pravilni odgovori in seznam  nagrajencev  bo objavljen na spletni strani šolske knjižnice.

   Hvala za tvoje  sodelovanje

    

   —– 2023/2024 ——

   UGANKA ZA MESEC SEPTEMBER

   V mesecu septembru –  dne 17. septembra se je rodil znani slovenski mladinski pisatelj France Bevk. Ta dan se pričenja tudi sezona branja za  Bralno značko.

   1. Poišči v knjižnici 3 naslove knjig, ki jih je napisal pisatelj France Bevk!
   2. Kdo je ilustrator knjige Peter Klepec? Poznaš še katero knjigo, ki jo je ilustriral?

   Pravilen odgovor:

   Število reševalcev knjižne uganke: 28 učencev
   iz 2.a : 4 učenci, iz 2.b : 6 učencev, iz 2.c : 1 učenec, iz 3.a: 2 učenca, iz 3.b: 5 učencev, iz 3.c: 1 učenec, iz 4.b: 8 učencev in iz 5.c: 1 učenec.

   Izžrebani učenci: Nik Korošec Klavora 2. a, Filip Justin 2 b, Inas Mustedanagić  3. b, Luka Verdenik 2.c, Glorija Dimnik 4. b in Aylin Pjanič  5.c

   UGANKA ZA MESEC OKTOBER
   1. Naštej 3 naslove knjig, ki so izšle v zbirki ČEBELICA!
   2. V letošnjem letu praznuje zbirka ČEBELICA praznik – svoj rojstni dan. Koliko let je stara?
   UGANKA ZA MESEC NOVEMBER

   Izžrebani učenci: 2. b Prem Širca Roš, 2. c Kosta Vujčić Pavlović, 4. a Svit Sikošek, 4. b Anže Strajnar

   UGANKA ZA MESEC DECEMBER

   Izžrebani učenci: 2. a Lucija Strajnar, 2. b Val Medvešček, 2.c Iva Nemec, 3.a Tara Kukovica, 4.a Neža Papež, 4. b Maja Šurk, 4. c Tara Jug, 5. a Flora Martinjak

    

   —– 2022/2023 ——

   UGANKA ZA MESEC SEPTEMBER

   V KNJIŽNICI IMAMO VELIKO ZGODB IN KNJIG, KI JIH JE NAPISALA ELA PEROCI.

   POIŠČI JIH IN UGOTOVI, KATERE NJENE KNJIGE IN ZGODBE JE ILUSTRIRALA ANČKA GOŠNIK GODEC!

   Pravilen odgovor: Majhno kot mezinec, Muca Copatarica, Za lahko noč in druge pravljice

   Število reševalcev knjižne uganke iz 3.c : 4 učenci, iz 4.a : 10 učencev, iz 4.b : 7 učencev.

   Izžrebani učenci : Gaber Kodre 3. c, Sia Plut Omahen 4. a, Elin Lević, 4. b

   UGANKA ZA MESEC OKTOBER

   V KNJIŽNICI POIŠČI PODATEK, KATERA ILUSTRATORKA, ILUSTRATOR JE ILUSTRIRAL NASLEDNJE KNJIGE:

   1. Astrid Lindgren: PIKA NOGAVIČKA
   2. Oton Župančič: MEHURČKI
   3. Mojiceja Podgoršek: O MLINARJU, KI JE ZA KNJIGO MLIN PRODAL  

   Pravilen odgovor: Pika Nogavička – ilustratorka Marlenka Stupica, Mehurčki  – ilustratorka Alenka Sottler, O mlinarju, ki je za knjigo mlin prodal – ilustratorka Jelka Godec Schmidt

   Število reševalcev knjižne uganke: 2.c 22 učencev, 3.a 4 učenci, 3.c 13 učencev, 4.a 3 učenci, 4.b 8 učencev, 4.c 5 učencev.

   Izžrebani učenci : 2.b Dian Klopčič, 2.c Zala Mlakar, 2.a Vid Skubic, 2.a Dora Urbanija, 2.b Niki Omahen Herman, 2.c Vita Beranek

   KNJIŽNA UGANKA ZA MESEC NOVEMBER
   1. V KNJIŽNICI POIŠČI 5 NASLOVOV KNJIG, KI JIH JE NAPISAL ROALD DAHL!
   2. NAPIŠI NASLOV KNJIGE, KI V NASLOVU NOSI SLAŠČICO, KI JO JE IMEL ROALD DAHL NAJRAJE?
   3. PO KATERI NJEGOVI KNJIGI SO POSNELI FILM

   Pravilen odgovor: 1. Charlie in tovarna čokolade, VDV, Matilda… 2. Čokolada 3. Charlie in tovarna čokolade, Matilda…

   Število reševalcev knjižne uganke : 3. a  3, 3. a  7, 5.a   2, 5. c  2.

   Izžrebani učenci: Eva Kavšek 3. a, Svit Mulej, 3. c, Vita Klemenčič, 5. a Lan Gašparin Medvešček, 5. c. Izžrebani učenci so prejeli skromne nagrade.

    

   UGANKA ZA MESEC DECEMBER

   V mesecu decembru radi beremo božično novoletne zgodbe s katerimi si pričaramo praznično vzdušje.

   Poišči v knjižnici vsaj 3 knjige, ki govorijo o prazničnem času in pričakovanju treh dobrih mož in napiši naslove knjig!

   Pravilen odgovor za decembrsko knjižno uganko se glasi:

   Pesmi o zimi, Najlepše darilo, Neke zimske noči, Žabec pozimi, Resnična zgodba o Božičku, Božična kapica. Trije dobri možje, Severni jelenček. Čarobne sani in številne druge pravljice.

   Število učencev, ki so pravilno rešili knjižno uganko: 2.a 4 učenci, 2.b 9 učencev, 3.a 1 učenec, 3.c 10 učencev

   Izžrebani so bili naslednji učenci: Pika Stavber   2. a, Sofi Mandra   2. b, Neža Papež   3. a, Ajna Musić   3. c ,Lan Gašparin Medvešček   5.c

    

   UGANKA ZA MESEC JANUAR

   V mesecu januarju praznuje rojstni dan priljubljena pisateljica, avtorica številnih pravljic

   SVETLANA MAKAROVIČ.

   1. Poišči v knjižnici vsaj 3 njene pravljice in napiši njihove naslove!
   2. V knjigi Šolski album slovenskih književnikov poišči podatek, kdaj praznuje pisateljica Svetlana Makarovič rojstni dan!

   Pravilen odgovor za januarsko knjižno uganko se glasi: Pisateljica je napisala številne priljubljene knjige: Sapramiška, Korenčkov palček, Sovica Oka, Pekarna Mišmaš in številne druge. Svoj rojstni dan praznuje 1. januarja in je letos dopolnila že 84 let. Iskrene čestitke!

   Število učencev, ki so pravilno rešili knjižno uganko: 2.c 5 učencev, 3.a 1 učenec, 3.b 5 učencev, 3.c 5 učencev, 5.b 1 učenec, 5.c 3 učenci.

   Izžrebani so bili naslednji učenci: 2.c Tian Xin, 3.a Eva Kavšek, 3.b Sofija Ninić, 3.c Isabella Fortuna, 5.b Maja Mihajlovski, 5.c Sara Škufca Kastelic.

    

   UGANKA ZA MESEC FEBRUAR
   1. Poišči v knjižnici 3 knjige, ki jih je napisala Anja Štefan in napiši naslove knjig!
   2. Katerega leta je ustvarjalka Anja Štefan prejela nagrado Prešernovega sklada za svoje dolgoletno delo na področju bralne kulture?Pravilen odgovor za februarsko knjižno uganko:Tristo zajcev, Svet je kakor ringaraja, Lonček na pike, Iščemo hišico in številne druge pravljice.Leta 2022 je prejela nagrado Prešernovega sklada.

   Število učencev, ki so pravilno rešili knjižno uganko: 2.c 4 učencI, 3.a 2 učenca, 3.c 9 učencev, 4.a 4 učenci, 4.c 2 učenca 5.b 2 učeneca, 5.c 1 učenec.

   IZŽREBANI SO BILI NASLEDNJI UČENCI:

   Danin Rabihić,  2.c, Neža Papež, 3. a, Tara Jug, 3. c, Tanja Iakovleva, 4. a in Laura Jevtić, 4.c

    

    

   UGANKA ZA MESEC MAREC
   1. Na polici v knjižnici, kjer se nahajajo stripi poišči podatek, kdo je avtor stripov o Asterixu,  Kapitanu  Gatniku in Tintinu in napiši naslove treh  njihovih stripov!
   2. Kdo je najbolj poznani slovenski avtor stripov, ki je ustvaril Zvitorepca, Trdonjo in številne druge like, ki nastopajo tudi v risankah.Število učencev, ki so pravilno rešili knjižno uganko: 2.b 5 učencev, 2.c 14 učencev, 3.a 2 učenca, 4.b 1 učenec, 5.a 1 učenec 5.b 2 učeneca, 5.c 2 učenca.
    IZŽREBANI SO BILI NASLEDNJI UČENCI:
    Amani Hukanović 2.b, Ava Kilar 2.c, Neža Papež 3.a, Tim Mlakar 4.b, Vita Klemenčič 5.a, laura Ilić 5.c, Taras Siana Fortuna 5.b.
   UGANKA ZA MESEC APRIL

    

   1. V mesecu april praznuje knjiga dva praznika. Kateri praznik praznujemo:
   • 2. aprila
   • 23. aprila
   1. Pravljičar Hans Christian ANDERSEN je bil rojen 2. aprila 1805 na Danskem. Poišči v knjižnici vsaj 3 naslove njegovih pravljic in napiši njihove naslove!

   Pravilen odgovor: 2. aprila praznujemo mednarodni dan knjig za otroke in sicer na rojstni dan H. CH. Andersena, ki je napisal številne svetovno znane pravljice: Grdi raček, Snežna kraljica, Cesarjeva nova oblačila, Leteči kovček in številne druge.

   23. aprila praznujemo svetovni dan knjige, kar na naši šoli obeležimo z Nočjo knjige. Letos se je je udeležilo kar 92 učencev.

   V mesecu aprilu sta pravilno rešila knjižno uganko dva učenca iz 2 .c razreda, štirje učenci iz 3 .c  razreda, ena učenka iz 5. b razreda in štirje učenci iz 5. c razreda.

   Izžrebali smo naslednje učence: Leon Felicijan 2. c, Lorin Tisa Garafol 3. c, Maja Mihajlovski, Ajda Kostanjšek, 5. c. Učenci bodo prejeli skromna darila.

   Dostopnost