(Erasmus+ projekt traja od 24. 12. 2020 do 23. 12. 2022)

S projektom želimo izboljšati kakovost izobraževanja tudi skozi internacionalizacijo in krepiti profesionalni razvoj učiteljev. Zavedamo se, da tradicionalne oblike poučevanja in podajanja znanja v sodobni šoli niso več dovolj, zato želimo s projektom izboljšati področja, kot so: razvoj prečnih veščin, digitalne pismenosti in medkulturne zavesti.

Poleg vseživljenjskega učenja bomo zasledovali še naslednje cilje:

 • razvijanje in spremljanje komunikacijskih spretnosti,
 • sodelovanja,
 • reševanja problemov,
 • kritičnega mišljenja in kreativnosti pri učencih,
 • izboljšanje digitalnih kompetenc učiteljev udeležencev in učencev,
 • povečanje zaupanja v uporabo tehnologije v izobraževanju,
 • vključevanje novih oblik dela in metod v pouk, širjenje novih znanj med kolege na šoli (izboljšati medpredmetno in vertikalno sodelovanje) in v širši strokovni javnosti,
 • pridobiti širše razumevanje praks, politik in sistemov izobraževanja v različnih državah,
 • krepitev strpnosti in medkulturnega razumevanja med učenci in delavci šole,
 • okrepitev in širitev mednarodnih sodelovanj ter sporazumevanja v tujem jeziku,
 • izmenjava znanja in primerov dobrih praks na mednarodni ravni, v
 • vključitev v medkulturno izkušnjo učenja ter navezovanje stikov za mednarodna sodelovanja v prihodnosti,
 • spodbujanje pripadnosti učiteljev in učencev kot evropskih državljanov.

Udeleženci projekta, ki na šoli sestavljajo projektni tim, v svojem kariernem razvoju sodelujejo z drugimi šolami, so mentorji študentom na pedagoških praksah in nastopih, tesno sodelujejo z didaktiki določenih področij, soustvarjajo in evalvirajo učbeniška gradiva, imajo prispevke in izvajajo delavnice na nacionalnih in mednarodnih konferencah, se izobražujejo tudi v tujini in sodelujejo v razvojnih projektih Zavoda za šolstvo.

Projektni tim sestavlja 7 učiteljev, ki poučujejo različne predmete: angleščino, slovenščino, biologijo, razredni pouk, glasbeno umetnost, matematiko in fiziko. Udeleženci se med seboj strokovno in osebnostno učinkovito dopolnjujejo.

Projektni tim na izobraževanju.

Naš projekt smo oživili na misijah.

 1. misija (julij 2022): GRČIJA

Najprej se je na pot odpravil naš učitelj glasbe Vatroslav Tomac. V kratkem bo zapisal, kaj je spoznal.

V začetku julija sem se udeležil mednarodnega izobraževanja Erasmus+, z naslovom Filmmaking, Creativity and Storytelling in the classroom, ki je potekal v mestu Krf v Grčiji.

Seminar je vodil priznan grški režiser in profesor mlajše generacije Iakovos Panagopoulos, ki poučuje na Ionian University – Department of Audio and Visual Arts in se ukvarja z družbeno problematiko, socialno ogroženimi in opozarja na probleme marginaliziranih skupin v današnji družbi.

Pri del izobraževanja je bil namenjen teoretičnem znanju, kjer nam je Iakovos predstavil zgodovino filma, osnove snemanja in fotografije, uporabo svetlobe, barv in zakonitosti kompozicije. V drugem delu smo se odpravili na terensko delo, kjer smo teorijo preizkusili v praksi, posneli intervjuje, se seznanili s snemalno opremo in njeno uporabo na terenu.

Za zaključni projekt smo posneli kratek film s telefonom, ter uporabili znanje, ki smo si ga nabrali v tekočem tednu.

Cilj izobraževanja je bil, kako narediti tehnično dober in zanimiv film, ki ga lahko uporabimo v izobraževalne namene in kako skozi pripovedovanje zanimivih in poučnih zgodb, te vsebine pribižati mladim.

 1. misija (september 2022): LATVIJA

Na izobraževalni obisk smo odšle kar tri učiteljice: Urška Lun, Andreja Verbinc in Mojca Drašler. Odpravile smo se v 1700 km oddaljeno Rigo v Latviji.

Obiskale smo Riga Rinuzi Secondary School, kamor nas je povabila pomočnica ravnatelja ga. Sniedze Joma.

Na šoli smo hospitirale pri urah posameznih predmetov ter tudi same izvedle nekaj ur pouka za njihove učence, seveda v angleščini.

Glavni cilj, ki smo ga zasledovale, je bil spremljanje prečne veščine sodelovanja med učenci. Spremljale smo tudi kritično mišljenje in kreativnost pri učencih ter reševanje problemov.

Med hospitacijami smo imele priložnost postaviti tudi v kožo učencev, saj smo aktivno sodelovale pri pouku.

Na šoli smo se srečale in navezale stike s predstavniki iz Estonije in Portugalske, saj so bili tudi oni povabljeni na teden Erasmusa+, ki je sovpadal s 35-letnico sodelovanja šole gostiteljice v Erasmus+ projektih.

Naša misija je bila uspešna, saj smo domov prišle polne novih idej za napredek.

Urška Lun, Andreja Verbinc, Mojca Drašler

 1. misija (oktober 2022): PORTUGALSKA

Udeležila sem seminarja v Lizboni z naslovom PROJECT AND COMPETENCE BASED LEARNING: INNOVATIVE AND EFFECTIVE METHODS AND TOOLS.

Najprej smo obiskali eno od srednjih šol v Lizboni in spoznavali portugalski šolski sistem. Bistvena razlika med našim šolskim sistemom in njihovim je gotovo ta, da učenci, ki končajo osnovno šolo, ne potrebujejo točk za vpis v srednjo šolo. Sprejmejo pač vse, ki se vpišejo, zato so pritiski precej manjši kot pri nas.

V naslednjih štirih dneh smo spoznavali različna orodja in platforme za delo v razredu. Predvsem je bil naš cilj povečati motivacijo za delo v razredu z aktivnim vključevanjem učencev v pouk.

Z ostalimi udeleženci iz Grčije in Hrvaške pa smo po petih dneh že navezali stike za nove Erasmus+ projekte oz. izmenjave v prihodnjih letih.

 1. misija (november 2022) ISLANDIJA

Udeležila sem se seminarja PROJECT BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. Predavala sta nam ugledna profesorica dr. Lilja M. Jonsdottir, ki predava na pedagoški fakulteti, in Thorleifur Örn Gunnarrson, učitelj praktik. Oba sta utemeljitelja projektnega učenja na Islandiji. Predstavila sta njihov šolski sistem, ki se precej razlikuje od našega. Tam je v navadi timsko poučevanje in učenje, kjer učenci niso razdeljeni v razrede, temveč v manjše skupine. Poučuje jih več učiteljic hkrati. Ure različnih predmetov so vpletene v tematske projekte, ki trajajo dva tedna, zato nimajo fiksnega urnika. V 7. razredu učenci dobijo računalnike, ki jih lahko nosijo domov, vendar so sami odgovorni zanje. Na Islandiji ne poznajo točk za vpis v srednje šole. Imajo pa nacionalno preverjanje znanja. Učence ocenjujejo formativno in delno  tudi z ocenami kot pri nas.

Na seminarju smo se naučili, kako sestaviti in oblikovati projektno delo ter kako ga oceniti. Ogledali smo si dve šoli in tudi sami sestavili projekt za svoje učence. Na seminarju sem spoznala zelo veliko učiteljev iz cele Evrope in navezala stike za bodoče projekte.

Manja Vršič

5. misija (november 2022): ŠPANIJA

V začetku novembra sem se udeležila seminarja z naslovom 4 C’s Creative, Collaborative, Critical and Communicative Teachers v topli in sončni Valencii. Skupaj z enajstimi učitelji iz Romunije, Litve in Portugalske smo že prvi dan zakorakali v ozaveščanje in razvijanje prve kompetence 21. stoletja – kreativnost. Preko pogovora, aktivnosti in iger smo se naučili, kako jo lahko razvijamo pri učencih in prav tako pri sebi. Predavateljica Kelsie Kerwin iz Amerike je s svojo izvirnostjo in energičnostjo v nas vzbudila motiviranost po kreativnem reševanju problemov, s katerimi se soočamo v šoli in nam na to temo predstavila nekaj tehnik, med njimi je najbolj znana »Design thinking«.

Naslednje dneve smo spoznali še tri kompetence: sodelovanje, kritično razmišljanje in komunikacijo. Ob poglabljanju v vsako kompetenco smo se na praktičnih primerih urili in se medsebojno spodbujali pri reševanju danih nalog in izzivov.

Zadnji dan smo se odpravili na osnovno šolo, kjer smo spoznali učence, ki so se z velikim navdušenjem z nami pogovarjali angleško, prijetne učitelje ter španski vzgojno-izobraževalni šolski sistem.

Glavni cilji seminarja so bili, da poglobimo znanje o kompetencah 21. stoletja in spoznamo načine, kako jih razvijati v svojih učilnicah, med učenci in sodelavci ter da pri tem uživamo, spoznavamo druge in se od njih tudi učimo.

Petra Šlankovič

ERASMUS+ PROJEKT 2023/2024

Z zadovoljstvom sporočamo, da je bil naš Erasmus+ projekt z naslovom With Nature in Mind Walk by My Side odobren. Učitelji smo že v nizkem štartu in se pripravljamo, da v šolsko leto 2023/2024 zakorakamo z novimi izzivi za učence in učitelje. Tokrat bomo po nova znanja in izkušnje odpotovali v Estonijo, Italijo, Grčijo, Španijo in na Poljsko.

Rdeča nit našega projekta prepleta trajnostni razvoj, krepitev digitalnih kompetenc, vključevanje novih oblik in metod dela, razvijanje stikov z učenci in učitelji znotraj Evropske unije ter krepitev medkulturnih izmenjav in vzpostavljanje novih oblik sodelovanj v prihodnosti.

V projekt bomo poleg učencev in učiteljev naše šole vključili tudi prebivalce celotne lokalne skupnosti, ki s svojim sodelovanjem v šolskih akcijah predstavljajo pomembno vlogo pri delovanju naše skupnosti.

Misija: Španija ( oktober 2023)

Na študijski obisk v  Španijo sva se odpravili dve učiteljici, Mojca in Manja. Gostili so nas na šoli Colegio plurilingue Divina Pastora v kraju Sanlucar de Barrameda. Šola je dvojezična, kar pomeni, da se določene predmete učijo v angleščini.

Šolo obiskujejo otroci od 3 do 16 let in midve sva obiskali vse nivoje poučevanja. V mlajših skupinah v vrtcu smo se skozi pesmice učili letne čase, plesali za koordinacijo rok in nog ter se učili angleških besed. V višjih razredih sva sledili pouku pri različnih predmetih, nekateri so bili v angleškem, drugi v španskem jeziku. V 4. razredu sva tudi midve učili in učencem predstavili našo deželo ter življenje in delo na naši šoli.

Tisto, kar naju je najbolj zanimalo, pa sva našli v novem, inovativnem načinu poučevanja, ki so ga Španci uvedli prav letos. Učenja se lotevajo projektno in pod eno temo zajamejo več učnih vsebin. Tako se pomembnih tem, ki se tičejo trajnostnega razvoja, učijo tako pri matematiki, kot tudi pri fiziki, zgodovini, španščini… Pri matematiki se denimo pogovarjajo o problemu izpustov v prometu, potem pa računajo čas, ki ga porabimo za prevoz do šole s kolesom, avtom ali drugim sredstvom, količine izpusta, ki jih pri tem proizvedemo ipd. Učno gradivo je vsem učencem dostopno na spletu in učenci predmetne stopnje pri pouku uporabljajo svoje prenosne računalnike. Pri ocenjevanju sledijo zastavljenim kompetencam, ki jih preverjajo formativno. Testi niso obvezni, lahko se ocenjuje tudi sprotno delo, sodelovanje, napredek in projektno delo.

Vrnili sva se polni vtisov in novih idej za delo v razredu. Predvsem sva se pa nalezli njihovega temperamenta, sproščenosti in pozitivne energije. Veseliva se že obiska španskih učiteljev in učencev pri nas.

Manja Vršič in Mojca Ogrizek Drinovec

Misija: Estonija (december 2023)

Sredi prazničnega decembra smo se Andreja Verbinc, Urška Lun in Tadeja Kilar odpravile na »job shadowing« v glavno mesto Estonije, obiskale smo Laanemere Gumnaasium v Talinu.

Šolo obiskuje okoli 1500 otrok, starih od 7 do 18 let. Gre za osnovno šolo in gimnazijo, kjer večina pouka poteka v ruščini, določeno število predmetov v posameznih razredih pa se izvaja v estonščini, ki naj bi bila v naslednjem šolskem letu tudi edini učni jezik.

V različnih razredih in skupinah smo spremljale pouk fizike, matematike, estonščine in angleščine, pri tem pa spremljale učne pristope, aktivnost učencev, vključevanje IKT in vsebin trajnostnega razvoja.

Opazile smo, da učitelji v vse ure pouka vključujejo različne oblike in metode dela,  uporabljajo interaktivne zaslone, med urami poskrbijo tudi za gibanje, pri pouku pa morajo vsi učenci aktivno sodelovati.
Zanimivo je bilo, da imajo med posameznimi urami 10 ali 20-minutne odmore, ki jih za razliko od naših učencev lahko preživljajo z uporabo mobilnih telefonov, katere pa morajo  na začetku vsake ure oddati v posebno škatlo v učilnici.
Šolsko leto je sestavljeno iz treh semestrov, pri vsakem predmetu pa pridobijo trikrat toliko ocen kot pri nas. Učenci spoštujejo vse zaposlene, prav tako pa skrbijo za šolsko lastnino.
Najbolj nas je presenetilo, da vsi učenci od 1. do 12. razreda vsaj enkrat mesečno ostanejo doma, kjer izvajajo samostojno učenje po navodilih učitelja, vse naloge pa brez izjeme zelo vestno opravijo. Cilj tovrstnega učenja je predvsem razvijanje in krepitev samostojnosti in odgovornosti, saj vse naloge oddajo učitelju v pregled, le ta pa jih tudi ovrednoti.

Misija je bila uspešna, saj smo za naše nadaljnje delo dobile veliko novih idej. Prepričane pa smo, da bomo tudi mi učiteljem iz Estonije, ko nas bodo obiskali, pokazali veliko primerov dobre prakse.

Dostopnost