Erasmus+

SODELOVANJE JE NAPREDOVANJE (Erasmus+ projekt traja od 24. 12. 2020 do 23. 12. 2022)

S projektom želimo izboljšati kakovost izobraževanja tudi skozi internacionalizacijo in krepiti profesionalni razvoj učiteljev. Zavedamo se, da tradicionalne oblike poučevanja in podajanja znanja v sodobni šoli niso več dovolj, zato želimo s projektom izboljšati področja, kot so: razvoj prečnih veščin, digitalne pismenosti in medkulturne zavesti.

Poleg vseživljenjskega učenja bomo zasledovali še naslednje cilje:

 • razvijanje in spremljanje komunikacijskih spretnosti,
 • sodelovanja,
 • reševanja problemov,
 • kritičnega mišljenja in kreativnosti pri učencih,
 • izboljšanje digitalnih kompetenc učiteljev udeležencev in učencev,
 • povečanje zaupanja v uporabo tehnologije v izobraževanju,
 • vključevanje novih oblik dela in metod v pouk, širjenje novih znanj med kolege na šoli (izboljšati medpredmetno in vertikalno sodelovanje) in v širši strokovni javnosti,
 • pridobiti širše razumevanje praks, politik in sistemov izobraževanja v različnih državah,
 • krepitev strpnosti in medkulturnega razumevanja med učenci in delavci šole,
 • okrepitev in širitev mednarodnih sodelovanj ter sporazumevanja v tujem jeziku,
 • izmenjava znanja in primerov dobrih praks na mednarodni ravni, v
 • vključitev v medkulturno izkušnjo učenja ter navezovanje stikov za mednarodna sodelovanja v prihodnosti,
 • spodbujanje pripadnosti učiteljev in učencev kot evropskih državljanov.

Udeleženci projekta, ki na šoli sestavljajo projektni tim, v svojem kariernem razvoju sodelujejo z drugimi šolami, so mentorji študentom na pedagoških praksah in nastopih, tesno sodelujejo z didaktiki določenih področij, soustvarjajo in evalvirajo učbeniška gradiva, imajo prispevke in izvajajo delavnice na nacionalnih in mednarodnih konferencah, se izobražujejo tudi v tujini in sodelujejo v razvojnih projektih Zavoda za šolstvo.

Projektni tim sestavlja 7 učiteljev, ki poučujejo različne predmete: angleščino, slovenščino, biologijo, razredni pouk, glasbeno umetnost, matematiko in fiziko. Udeleženci se med seboj strokovno in osebnostno učinkovito dopolnjujejo.

Projektni tim na izobraževanju.

Naš projekt smo oživili na misijah.

1. misija (julij 2022): GRČIJA

Najprej se je na pot odpravil naš učitelj glasbe Vatroslav Tomac. V kratkem bo zapisal, kaj je spoznal.

V začetku julija sem se udeležil mednarodnega izobraževanja Erasmus+, z naslovom Filmmaking, Creativity and Storytelling in the classroom, ki je potekal v mestu Krf v Grčiji.

Seminar je vodil priznan grški režiser in profesor mlajše generacije Iakovos Panagopoulos, ki poučuje na Ionian University – Department of Audio and Visual Arts in se ukvarja z družbeno problematiko, socialno ogroženimi in opozarja na probleme marginaliziranih skupin v današnji družbi.

Pri del izobraževanja je bil namenjen teoretičnem znanju, kjer nam je Iakovos predstavil zgodovino filma, osnove snemanja in fotografije, uporabo svetlobe, barv in zakonitosti kompozicije. V drugem delu smo se odpravili na terensko delo, kjer smo teorijo preizkusili v praksi, posneli intervjuje, se seznanili s snemalno opremo in njeno uporabo na terenu.

Za zaključni projekt smo posneli kratek film s telefonom, ter uporabili znanje, ki smo si ga nabrali v tekočem tednu.

Cilj izobraževanja je bil, kako narediti tehnično dober in zanimiv film, ki ga lahko uporabimo v izobraževalne namene in kako skozi pripovedovanje zanimivih in poučnih zgodb, te vsebine pribižati mladim.

2. misija (september 2022): LATVIJA

Na izobraževalni obisk smo odšle kar tri učiteljice: Urška Lun, Andreja Verbinc in Mojca Drašler. Odpravile smo se v 1700 km oddaljeno Rigo v Latviji.

Obiskale smo Riga Rinuzi Secondary School, kamor nas je povabila pomočnica ravnatelja ga. Sniedze Joma.

Na šoli smo hospitirale pri urah posameznih predmetov ter tudi same izvedle nekaj ur pouka za njihove učence, seveda v angleščini. 

Glavni cilj, ki smo ga zasledovale, je bil spremljanje prečne veščine sodelovanja med učenci. Spremljale smo tudi kritično mišljenje in kreativnost pri učencih ter reševanje problemov.

Med hospitacijami smo imele priložnost postaviti tudi v kožo učencev, saj smo aktivno sodelovale pri pouku.

Na šoli smo se srečale in navezale stike s predstavniki iz Estonije in Portugalske, saj so bili tudi oni povabljeni na teden Erasmusa+, ki je sovpadal s 35-letnico sodelovanja šole gostiteljice v Erasmus+ projektih.

Naša misija je bila uspešna, saj smo domov prišle polne novih idej za napredek. 

Urška Lun, Andreja Verbinc, Mojca Drašler

 

3. misija (oktober 2022): PORTUGALSKA

Udeležila sem seminarja v Lizboni z naslovom PROJECT AND COMPETENCE BASED LEARNING: INNOVATIVE AND EFFECTIVE METHODS AND TOOLS.

Najprej smo obiskali eno od srednjih šol v Lizboni in spoznavali portugalski šolski sistem. Bistvena razlika med našim šolskim sistemom in njihovim je gotovo ta, da učenci, ki končajo osnovno šolo, ne potrebujejo točk za vpis v srednjo šolo. Sprejmejo pač vse, ki se vpišejo, zato so pritiski precej manjši kot pri nas.

V naslednjih štirih dneh smo spoznavali različna orodja in platforme za delo v razredu. Predvsem je bil naš cilj povečati motivacijo za delo v razredu z aktivnim vključevanjem učencev v pouk.

Z ostalimi udeleženci iz Grčije in Hrvaške pa smo po petih dneh že navezali stike za nove Erasmus+ projekte oz. izmenjave v prihodnjih letih.

Dostopnost