Oskarjev matematični tabor + MOL

V šolskem letu 2023/2024 bomo izpeljali Oskarjeva matematični tabor za nadarjene učence, ki ga sofinancira MOL.

Projekt OSKARJEV MATEMATIČNI TABOR je del razvojnega načrta šole in letnega delovnega načrta, s katerim želimo učence opolnomočiti za življenje v prihodnosti. Izvedli ga bomo v obliki raziskovalnega tabora, kjer se bodo učenci aktivno udeležili izobraževanja in delavnic, ki bodo zajemale vsebine iz področja matematike in STEM.

Preizkusili se bodo v raziskovalnem delu, spoznali in poglobili bodo vsebine iz področja matematike (in jih prenesli še na druga področja) ter sistematično razvijali prečne veščine. Naučili se bodo uporabljati tudi orodja za ustvarjalno mišljenje.

Na taboru bomo izvedli različne delavnice, kjer:

  • se bodo učenci učili, kako poteka raziskovalno delo oz. reševanje realnega problema (opredelitev problema, pregled in analiza dosedanjih raziskovanj problema, postavljanje raziskovalnih ciljev in hipotez, določitev programa raziskovanja in izbira metod, zbiranje informacij, urejanje in analiza informacij, predvidevanje možnih rešitev problema, prenos raziskovalnih rezultatov v prakso,
  • bodo učenci nadgradili v šoli pridobljeno znanje,
  • bodo učenci spoznali in uporabili orodja ustvarjalnega razmišljanja,
  • bodo učenci znanju dali praktično vrednost, ko ga bodo uporabili pri konkretni nalogi iz vsakdanjega življenja,
  • bodo učenci reševali odprte in zaprte matematične probleme,
  • bodo učenci povezali znanja različnih predmetnih področij,
  • spodbujamo učence, da si pridobijo spretnosti, ki so pomembne za življenje,
  •       učenci opazujejo vzorce in zaporedje ter napovedo splošni člen,
  • poteka učenje in spremljanje napredka prečnih veščin (kritično mišljenje, sodelovanje in komunikacija) s formativnim spremljanjem.
Dostopnost