Izbirni predmeti

Izbirni in neobvezni izbirni predmeti - OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48

IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2022/23 se bodo za učence 7., 8. in 9. razredov izvajali naslednji obvezni izbirni predmeti:

RAZRED Izbirni predmet Učitelj/-ica
7. razred Nemščina I                         Manja Vršič
  Računalništvo: Urejanje besedil (2 skupini) Miha Medved
  Turistična vzgoja Špela Marinko Čeh
  Šport za sprostitev (3 skupine) Miha Kastelec, Darijan Trojar
  Likovno snovanje I Marko Andlovic
  Ansambelska igra        Vatroslav Tomac
  Organizmi v naravi in umetnem okolju Mojca Drašler
     
8. razred Nemščina II                       Manja Vršič
  Klaviatura in računalnik Vatroslav Tomac
  Računalništvo: Multimedija Miha Medved
  Poskusi v kemiji (2 skupini) Nastja Mihelčič
  Rastline in človek Barbara Bešter
  Šport za zdravje (2 skupini) Barbara Begojev, Miha Kastelec
  Likovno snovanje II (2 skupini) Marko Andlovic
     
9. razred Nemščina III Manja Vršič
  Likovno snovanje III Marko Andlovic
  Klaviatura in računalnik 2    Vatroslav Tomac
  Računalništvo: Računalniška omrežja Miha Medved
  Kemija v življenju                  Nastja Mihelčič
  Filmska vzgoja  (2 skupini) Špela Stele
 

Izbrani šport:

–       Košarka 

–       Odbojka (2 skupini)         

 

Miha Kastelec

Barbara Begojev, Darijan Trojar

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj  (52. člen Zakona o osnovni šoli).

 

Neobvezni izbirni predmeti:

RAZRED Neobvezni izbirni predmet Učiteljica

6. razred

(1 skupina)

Drugi tuji jezik – nemščina    N2N Manja Vršič

Za učence, ki čakajo na izbirni predmet, je organizirano obvezno varstvo. Starši lahko učenca pisno opravičijo.

 

Neobvezni izbirni predmeti - DOLENJSKA CESTA 20

 

NEOBV. IZB. PREDMETI ŠTEVILO UR NA TEDEN
  1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred
Prvi tuji jezik – angleščina 2        
Drugi tuji jezik – nemščina, umetnost, šport, računalništvo       1/2 1/2

 

 

 

Neobvezni izbirni predmeti - PŠ RUDNIK

 

NEOBV. IZB. PREDMETI ŠTEVILO UR NA TEDEN
  1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred
Prvi tuji jezik – angleščina 2        
Drugi tuji jezik – šport, računalništvo, nemščina*       1/2 1/2

 

 

 

Dostopnost