Izbirni predmeti

Izbirni in neobvezni izbirni predmeti - OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48

IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2021/22 se bodo za učence 7., 8. in 9. razredov izvajali naslednji obvezni izbirni predmeti:

RAZRED

Izbirni predmet

Učitelj/-ica

7. razred

Ansambelska igra

Vatroslav Tomac

 

Filozofija za otroke: Kritično mišljenje

Ernest Pirnat

 

Likovno snovanje I

Marko Andlovic

 

Nemščina

Manja Vršič

 

Organizmi v naravi in umetnem okolju

Mojca Drašler

 

Računalništvo: urejanje besedil

Sandra Toni

 

Šport za sprostitev

Miha Kastelec, Darijan Trojar

 

Turistična vzgoja

Špela Marinko Čeh

 

Varstvo pred narav. in drugimi nesrečami

Ernest Pirnat

8. razred

Klaviatura in računalnik 1

Vatroslav Tomac

 

Likovno snovanje II

Marko Andlovic

 

Nemščina II

Manja Vršič

 

Računalništvo: Multimedija

Sandra Toni

 

Rastline in človek

Barbara Bešter

 

Šport za zdravje

Darijan Trojar

9. razred

Filmska vzgoja

Špela Stele

 

Izbrani šport:

˗          Košarka

˗          Nogomet

˗          Odbojka

 

Miha Kastelec

Darijan Trojar

Lidija Marinčič Bele

 

Kemija v življenju

Genija Simončič

 

Likovno snovanje III

Marko Andlovic

 

Nemščina III

Manja Vršič

 

Računalništvo: računalniška omrežja

Sandra Toni

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj  (52. člen Zakona o osnovni šoli).

 

Neobvezni izbirni predmeti:

RAZRED

Neobvezni izbirni predmet

Učiteljica

6. razred

(2 skupini)

Drugi tuji jezik – nemščina    N2N

Manja Vršič

 Za učence, ki čakajo na izbirni predmet, je organizirano obvezno varstvo. Starši lahko učenca pisno opravičijo.

 

Neobvezni izbirni predmeti - DOLENJSKA CESTA 20

 

NEOBV. IZB. PREDMETI

ŠTEVILO UR NA TEDEN

 

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

Prvi tuji jezik – angleščina

2

 

 

 

 

Drugi tuji jezik – nemščina, umetnost, šport, računalništvo

 

 

 

1/2

1/2

 

 

 

Neobvezni izbirni predmeti - PŠ RUDNIK

 

NEOBV. IZB. PREDMETI

ŠTEVILO UR NA TEDEN

 

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

Prvi tuji jezik – angleščina

2

 

 

 

 

Drugi tuji jezik – nemščina, umetnost, šport, računalništvo

 

 

 

1/2

1/2

 

 

 

Dostopnost