Izbirni predmeti

Izbirni in neobvezni izbirni predmeti - OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48

IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2023/24 se bodo za učence 7., 8. in 9. razredov izvajali naslednji obvezni izbirni predmeti:

RAZRED Izbirni predmet Učitelj/-ica
7. razred Nemščina I Manja Vršič
Računalništvo: Urejanje besedil Miha Medved
Turistična vzgoja Špela Marinko Čeh
Šport za sprostitev (3 skupine) Miha Kastelec, Darijan Trojar
Likovno snovanje I Marko Andlovic
Ansambelska igra Tatjana Dolenc Marinšek
Organizmi v naravi in umetnem okolju Mojca Drašler
8. razred Nemščina II Manja Vršič
Klaviatura in računalnik Tatjana Dolenc Marinšek
Računalništvo: Multimedija Miha Medved
Poskusi v kemiji (2 skupini) Nastja Mihelčič
Rastline in človek Barbara Bešter
Šport za zdravje (2 skupini) Barbara Begojev, Miha Kastelec
Likovno snovanje II (2 skupini) Marko Andlovic
9. razred Nemščina III Manja Vršič
  Likovno snovanje III Marko Andlovic
Računalništvo: Računalniška omrežja Miha Medved
Kemija v življenju Nastja Mihelčič
Filmska vzgoja   Špela Stele

Izbrani šport:

–       Košarka

–       Odbojka (2 skupini)

 

Miha Kastelec

Barbara Begojev, Darijan Trojar

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj  (52. člen Zakona o osnovni šoli).

 

Neobvezni izbirni predmeti:

RAZRED Neobvezni izbirni predmet Učiteljica

6. razred

(1 skupina)

Drugi tuji jezik – nemščina    N2N Manja Vršič

Za učence, ki čakajo na izbirni predmet, je organizirano obvezno varstvo. Starši lahko učenca pisno opravičijo.

 

Neobvezni izbirni predmeti - DOLENJSKA CESTA 20

 

NEOBV. IZB. PREDMETI ŠTEVILO UR NA TEDEN
  1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred
Prvi tuji jezik – angleščina 2        
Drugi tuji jezik – nemščina, umetnost, šport, računalništvo       1/2 1/2

 

 

 

Neobvezni izbirni predmeti - PŠ RUDNIK

 

NEOBV. IZB. PREDMETI ŠTEVILO UR NA TEDEN
  1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred
Prvi tuji jezik – angleščina 2        
Drugi tuji jezik – šport, računalništvo, nemščina*       1/2 1/2

 

 

 

Dostopnost