O ŠOLI
Galjevica

Ob dolenjski železnici 48
tel.: 01 280 91 00
fax.: 01 280 91 02

 

Dolenjka

Dolenjska cesta 20
tel.: 01 280 91 20
fax.: 01 280 91 21

 

PŠ

Podružnična šola Rudnik
tel.: 01 427 34 54
fax.: 01 427 92 96

 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ

OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA

Ob dolenjski železnici 48
LJUBLJANA

Podružnično šolo Rudnik
Rudnik I/6

Ustanoviteljica:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, Ljubljana

Šola je ustanovljena za upravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, kamor sodijo naslednje ulice:

ŠOLSKI OKOLIŠ

Andričeva ulica, Babičeva ulica, Badjurova ulica, Baznikova ulica, Čapova ulica, Dolenjska cesta, Galjevica, Golouhova ulica, Ižanska cesta, Ilovški štradon, Jalnova ulica, Jesihov štradon, Jurčkova cesta, Lahova pot, Melikova ulica, Mihov štradon, Mrzelova ulica, Ob dolenjski železnici, Orlova ulica, Peruzzijeva ulica, Pot k ribniku, Potokarjeva ulica, Pregljeva ulica, Pri mostiščarjih, Rakovniška ulica, Skrbinškova ulica, Soussenska ulica, Šercerjeva ulica, Ulica Bena Zupančiča, Ulica borcev za severno mejo, Ulica Franca Nebca, Ulica Gubčeve brigade, Ulica Marije Drakslerjeve, Ulica Marka Šlajmerja, Ulica Tomšičeve brigade, Ulica Tončke Čečeve, Uršičev štradon, Vandotova ulica, Voduškova ulica.

Šolski okoliš matične šole obsega za učence Ob dolenjski železnici 48 in Galjevice 52 tudi območje Podružnične šole Rudnik.

Območje Podružnične šole Rudnik obsega naslednje ulice:

Bobrova ulica, Dolenjska cesta, Dolinškova ulica, Gornji Rudnik I, Gornji Rudnik II, Gornji Rudnik III, Gornji Rudnik IV, Groznikova ulica, Hauptmanca, Hudourniška pot, Joškov štradon, Jurčkova cesta, Knezov štradon, Krošljeva ulica, Lahova pot, Mihov štradon, Na požaru, Ob dolenjski železnici, Peruzzijeva ulica, Pot na Orle, Pot na Grič, Pot na Mah, Rudnik I, Rudnik II, Rudnik III, Spodnji Rudnik I, Spodnji Rudnik II, Spodnji Rudnik III, Spodnji Rudnik IV, Spodnji Rudnik V, Šinkov štradon, Ulica bratov Martinec, Ulica Milke Kerinove, Ulica Zore Majcnove, Uršičev štradon, Vinterca, Volarjev štradon.

Natančnejši podatki (hišne številke) o šolskem okolišu OŠ Oskarja Kovačiča s Podružnično šolo Rudnik so zapisani v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča (Uradni list RS, št. 38/2008) in na spletnih straneh šole pod rubriko katalog IJZ/akt o ustanovitvi.

ZGODOVINA
OŠ OSKARJA KOVAČIČA
Ravnatelj/ica Obdobje xxx
Jože Mihevc 1958 – 1975
Ludvik Pleteršek 1975 – 1991
Klavdija Birsa Marn 1991 – 2009
Olga Kolar 2009 – 2024
2024 – 

Šolsko leto 1957/1958

  • Ustanovitev osnovne šole Oskar Kovačič (8. maj 1958).
  • Šola nima svoje stavbe, gostuje v prostorih salezijanskega samostana.
  • Ravnatelj šole postane gospod Jože Mihevc.

SI PARVA LICET COMPONERE MAGNIS.
(Če smemo majhne stvari primerjati z velikimi.)

 

1958 – 1968   1968 – 1978   1978 – 1988   1988 – 1998   1998 – 2008   2008 – 20182018 – 2028

Dostopnost