O prehrani

1. Obrazec za direktno obremenitev TRR

2. PREHRANA 

Subvencioniranja šolske prehrane

Do subvencije v višini cene kosila so upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 401,58€ povprečne plače v Republiki Sloveniji. 

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ (centralna evidenca učencev) po ustaljenem postopku. Ob tem pa opozarjamo, da šola za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, iz CEUVIZ nima pravice pridobivati podatkov o subvenciji.

3. prijavnica za šolsko prehrano

4. PRIJAVA IN ODJAVA PREHRANE na naslovu:

prehrana.oskar@guest.arnes.si

ali na telefon: 01 280 91 12, če odjavite do 8.00 velja za naslednji dan.

Pri odjavi, ki jo posredujete preko e-pošte, vas vljudno prosim, da navedete naslednje podatke:

– ime in priimek učenca,
– razred,
– obroke na katere je prijavljen,
– čas odsotnosti.

5. DIETNA PREHRANA

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi potrdila osebnega zdravnika.

6. CENIK

Malica 0,90 EUR
Popoldanska malica 0,85 EUR
Kosilo (od 1. do 5. razreda) 2,78 EUR
Kosilo (od 6. do 9. razreda) 2,85 EUR

Organizator šolske prehrane: Hedvika Kosmač

jedilnik maj 15_5_26_5_2023

jedilnik 29_5_16_6_2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILO ZA STARŠE IN UČITELJE O IZVAJANJU UKREPA ŠOLSKE SHEME V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Naša šola bo tudi v letošnjem letu sodelovala v projektu razdeljevanja šolskega sadja in zelenjave učencem, izven okvira šolske malice. Nosilec ukrepa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo ter Ministrstvom za zdravje, ki je zagotovil sredstva za izvedbo (vrednost pomoči na učenca je 6 € na šolsko leto). Izvajalec ukrepa je Agencija Republike Sloveni za kmetijske trge in razvoj podeželje, ki bo spremljala razdeljevanje in napredek. Ukrep je podprt tudi s strani Evropske unije. Namen ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter spodbuditi učence, k večji ješčosti svežega sadja in presne zelenjave. Hkrati pa s tem omejiti tudi naraščanje prekomerne telesne teže in debelosti otrok.

Pred pričetkom razdeljevanja bodo nekateri razredi dobili vprašalnike o poizvedbi, kako pogosto uživajo sadje in zelenjavo. Prav tako bodo vprašalnike izpolnili tudi ob koncu razdeljevanja, saj bodo podatki služili, kot usmerjevalec dejavnosti za nadaljnje delo ter ugotavljanje učinkovitosti izvedbe. S temi podatki bomo pripravili evalvacijo in vrednotenje ukrepa. Z razdeljevanjem bomo začeli meseca oktobra po prejemu odločbe in sicer enkrat tedensko. Učenci bodo sadje ali zelenjavo dobili kot dodatek pri malici. Sadje in zelenjava se bo razdeljevala kosovno ali v obliki sadnega in zelenjavnega krožnika, do njega pa so upravičeni vsi učenci. Določene so tudi vrste sadja in zelenjave za razdeljevanje. Razdelitev bo najmanj dvajset v celem šolskem letu.

Učenci bodo tekom šolskega leta 1x mesečno na razrednih urah spoznavali pomen določenega sadeža ali zelenjave. Na razredni stopnji bodo izdelovali še plakate, ki bodo viseli v avli. Na predmetni stopnji pa bodo učenci 6. razredov, v okviru gospodinjskega pouka oblikovali plakate, ki bodo viseli v jedilnici. V vednost ostalim obiskovalcem šole, pa bo v avli šole do avgusta visel plakat, kot obvestilo, da tudi naša šola ponovno sodeluje v evropskem sistemu razdeljevanja sadja in zelenjave.

Zanimivi spletni naslovi:

Tudi letos bomo na tretji petek v novembru, 18. 11. 2022, obeležili Dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni  slovenski zajtrk (TSZ).

 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo sodelovali v projektu ZDRAVA ŠOLA. Slovenska mreža je v šolskem letu 2018/19 praznovala 25. let delovanja. Naša šola bo v letošnjem šolskem letu 2020/21 sodelovala že šesto šolsko leto. Letošnje šolsko leto se bomo posvetili gibanju in zdravi prehrani.

 

plakat

zgibanka

vodja projekta Hedvika Kosmač

Dostopnost