O prehrani

 1. Obrazec za direktno obremenitev TRR

2. PREHRANA 

Subvencioniranja šolske prehrane

Do subvencije v višini cene kosila so upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 516,76€ povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ (centralna evidenca učencev) po ustaljenem postopku. Ob tem pa opozarjamo, da šola za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, iz CEUVIZ nima pravice pridobivati podatkov o subvenciji.

3. PRIJAVA NA PREHRANO

v letošnjem šolskem letu smo se odločili, da prijavo na prehrano za šolsko leto 2023/24 opravite preko portala Lopolis.si.

V kolikor nimate uporabniškega imena in gesla, pošljite elektronsko sporočilo računalnikarki gospe Ireni Kuhar na njen elektronski naslov rac.ososkar@guest.arnes.si , ki vam ga bo dodelila.

4. ODJAVA PREHRANE na portalu Lo.Polis (www.lopolis.si) z vašim uporabniškim imenom in geslom, najkasneje do 9.00 vsak delovni dan. Odjava velja za naslednji dan. V primeru, da želite otroka odjaviti od prehrane do konca šolskega leta mi sporočite na elektronski naslov hedvika.orazem@guest.arnes.si.

5. DIETNA PREHRANA

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi potrdila osebnega zdravnika.

6. CENIK

Malica 1,10 EUR
Popoldanska malica 0,85 EUR
Kosilo (od 1. do 5. razreda) 2,78 EUR
Kosilo (od 6. do 9. razreda) 2,85 EUR

Organizator šolske prehrane: Hedvika Kosmač

jedilnik maj 2024.rtf

V petek, 29. 9. 2023 že 4. leto obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani 2023

Generalna skupščina Združenih narodov je 29. september razglasila za mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Obeleževanje tega dne je pomembno za ozaveščanje o razsežnosti težave in morebitnih rešitvah na vseh ravneh.

V EU se vsako leto zavrže skoraj 59 milijonov ton hrane (131 kg na prebivalca). Več kot polovica odpadne hrane (53 %) se zavrže v gospodinjstvih, sledita pa sektorja predelave in proizvodnje (20 %). Da bi pospešili prizadevanja EU na tem področju, Evropska komisija predlaga, naj države članice do leta 2030 za 10 % zmanjšajo količino odpadne hrane v predelavi in proizvodnji ter za 30 % (na prebivalca) skupaj v maloprodaji in potrošnji (restavracije, prehrambene storitve in gospodinjstva).

Zmanjšanje izgub hrane in količine odpadne hrane je bistveno za prehod na trajnostne prehranske sisteme. Z ukrepi za preprečevanje odpadne hrane se borimo tudi proti podnebnim spremembam, zagotavljamo več hranljivih živil za prehrano ljudi ter privarčujemo denar podjetjem in gospodinjstvom. Skupaj smo torej odgovorni za to, da zmanjšamo odpadno hrano na ravni potrošnikov.

Vir: https://www.nasasuperhrana.si/clanek/mednarodni-dan-ozavescanja-o-izgubah-hrane-in-odpadni-hrani-2023/

Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. | OŠ Adama  Bohoriča

 

 

 

OBVESTILO ZA STARŠE IN UČITELJE O IZVAJANJU UKREPA ŠOLSKE SHEME V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Naša šola bo tudi v letošnjem letu sodelovala v projektu razdeljevanja šolskega sadja in zelenjave učencem, izven okvira šolske malice. Nosilec ukrepa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo ter Ministrstvom za zdravje, ki je zagotovil sredstva za izvedbo (vrednost pomoči na učenca je 6 € na šolsko leto). Izvajalec ukrepa je Agencija Republike Sloveni za kmetijske trge in razvoj podeželje, ki bo spremljala razdeljevanje in napredek. Ukrep je podprt tudi s strani Evropske unije. Namen ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter spodbuditi učence, k večji ješčosti svežega sadja in presne zelenjave. Hkrati pa s tem omejiti tudi naraščanje prekomerne telesne teže in debelosti otrok.

Pred pričetkom razdeljevanja bodo nekateri razredi dobili vprašalnike o poizvedbi, kako pogosto uživajo sadje in zelenjavo. Prav tako bodo vprašalnike izpolnili tudi ob koncu razdeljevanja, saj bodo podatki služili, kot usmerjevalec dejavnosti za nadaljnje delo ter ugotavljanje učinkovitosti izvedbe. S temi podatki bomo pripravili evalvacijo in vrednotenje ukrepa. Z razdeljevanjem bomo začeli meseca oktobra po prejemu odločbe in sicer enkrat tedensko. Učenci bodo sadje ali zelenjavo dobili kot dodatek pri malici. Sadje in zelenjava se bo razdeljevala kosovno ali v obliki sadnega in zelenjavnega krožnika, do njega pa so upravičeni vsi učenci. Določene so tudi vrste sadja in zelenjave za razdeljevanje. Razdelitev bo najmanj dvajset v celem šolskem letu.

Učenci bodo tekom šolskega leta 1x mesečno na razrednih urah spoznavali pomen določenega sadeža ali zelenjave. Na razredni stopnji bodo izdelovali še plakate, ki bodo viseli v avli. Na predmetni stopnji pa bodo učenci 6. razredov, v okviru gospodinjskega pouka oblikovali plakate, ki bodo viseli v jedilnici. V vednost ostalim obiskovalcem šole, pa bo v avli šole do avgusta visel plakat, kot obvestilo, da tudi naša šola ponovno sodeluje v evropskem sistemu razdeljevanja sadja in zelenjave.

Zanimivi spletni naslovi:

Danes, 17. novembra 2023, smo obeležili dan slovenske hrane in izvedli že trinajsti Tradicionalni slovenski zajtrk
Letošnj slogan je »Kruh za zajtrk – super dan!«
Vsa živila postrežena pri zajtrku so slovenskega izvora: KRUH (Zavod Janez dela), EKO MASLO (Kele&Kele d.o.o.), MED (Milan Ovca s.p.), EKO MLEKO (Kele&Kele d.o.o.) in JABOLKO (Sadjarstvo Toš s.p.)

Nekaj utrinkov:

 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo sodelovali v projektu ZDRAVA ŠOLA. Slovenska mreža je v šolskem letu 2023/24 praznovala 30. let delovanja. Naša šola bo v letošnjem šolskem letu 2023/24 sodelovala že deveto šolsko leto. Letošnje šolsko leto bomo izvedli vsebino povezano z rdečo nitjo »Lepa beseda lepe odnose najde«. Posvetili se bomo gibanju z rekreativnim odmorom, zmanjšanju zavržene hrane ter zdravi prehrani.

30 let zdrave šole smo obeležili tudi na Oskarjevem pohodu. 

 

Dostopnost