Ključ do uresničevanja zadanih ciljev in oblikovanja mladih osebnosti je v zaupanju, obveščanju ter medsebojnem sodelovanju z učenci, starši in strokovnimi delavci šole. V ta namen šola organizira roditeljske sestanke (RS), popoldanske in dopoldanske govorilne ure (GU), ki bodo potekale v šoli ali preko spleta. O izvedbi in razporedu RS in GU v šoli ali preko spleta bodo starši pravočasno obveščeni (odvisno od razmer).

Nekaj koristnih napotkov:

  • Na popoldanske GU se starši predhodno prijavijo preko spletne aplikacije MS Teams (preko AAI računa otroka). Razpored učiteljev po dnevih bodo starši prejeli s strani razrednika teden dni pred GU.
  • Popoldanske GU bodo potekale v matičnih učilnicah (1.-5.r.; Dol. cesta 20, PŠ Rudnik) oziroma prostorih po seznamu (6.-9.r.; Ob dolenjski železnici 48) ali v spletnem okolju MS Teams.
  • Dopoldanske GU potekajo v istem tednu kot popoldanske ali RS. Za obisk dopoldanskih GU je najkasneje dan prej potrebna predhodna pisna najava zaradi možne odsotnosti ali drugih strokovnih nalog učitelja. Razpored dopol. GU posredujejo razredniki na prvem RS.
  • V času RS in GU se lahko dogovorite tudi za razgovor s šolsko svetovalno službo in z vodstvom šole.
  • P. Šlankovič, ki poučuje TJA ( Rudnik, Dol. cesta), ima GU na podružnici novembra, januarja, aprila, na Dol.cesti 20 pa oktobra, decembra, marca, maja.
  • L. Janjoš, ki poučuje GEO v 6. r., ima GU na lokaciji Ob dol. železnici 48.
  • M. Vršič, ki poučuje nemščino (neobvezni izbirni predmet v 4., 5. r.), ima GU na lokaciji Ob dolenjski železnici 48.
  • I. Belko, ki poučuje ŠPO (6. (c, d), 7. a, 8. (c, d), ima GU na PŠ Rudnik.
  • Informacij o učnem uspehu učenca po telefonu ne dajemo!

 

govorilne ure

1.–9. r.

16.00–18.00

*po dnevnem razporedu

roditeljski sestanki

1.9. r.

** po dnevnem razporedu,

različni termini ur

SEPTEMBER 1., 7. ., 11.14.**
OKTOBER 3.5.*  
NOVEMBER 7.9.*  
DECEMBER 5.7.*  
JANUAR 23.25.*  
FEBRUAR   12.15.**
MAREC 12.14.*  
APRIL 16.18.*  
MAJ 21.23.*  

 

Dostopnost