Kontakti

VODSTVO

v.d. ravnateljice:

Mika Čemažar Tratar
e-pošta: mika.cemazar@ososkar.si
tel: +386 01 2809 103

Pomočnica ravnateljice:

Ob dolenjski železnici 48:
Andreja Verbinc
e-pošta: andreja.verbinc@guest.arnes.si
tel: +386 01 2809 105

Vodja PŠ Rudnik:

Alenka Milavec
e-pošta: alenka.milavec@ososkar.si
tel: +386 01 4273 454

UČITELJI

 

Abbad Mojca mojca.abbad@guest.arnes.si
Andlovic Marko marko.andlovic@guest.arnes.si
Andrejka Mateja mateja.andrejka2@guest.arnes.si
Begojev Barbara barbara.begojev@guest.arnes.si
Belko Iris iris.belko@guest.arnes.si
Beltram Lucija lucija.beltram@guest.arnes.si
Bešter Barbara barbara.bester1@guest.arnes.si
Blatnik Marjeta marjeta.blatnik1@guest.arnes.si
Bosnić Belkisa belkisa.bosnic@guest.arnes.si
Čemažar Tratar Mika mika.cemazar@guest.arnes.si
Černoš Urška urska.cernos@guest.arnes.si
Dolenc Marinšek Tatjana tatjana.dolenc-marinsek@guest.arnes.si
Drašler Mojca mojca.drasler@guest.arnes.si
Farkaš Katja katja.farkas@guest.arnes.si
Gajser Igor igor.gajser@guest.arnes.si
Glinšek Irena irena.glinsek@guest.arnes.si
Horvat Lampe Maja maja.lampe@guest.arnes.si
Hvastija Alja alja.hvastija@guest.arnes.si
Jaklič Ana ana.jaklic1@guest.arnes.si
Jakopin Tjaša Verbole tjasa.jakopin-verbole1@guest.arnes.si
Janjoš Lara lara.janjos@guest.arnes.si
Jolevska Ana Paspalovska ana.jolevska@guest.arnes.si
Kajzer Kvalić Petra petra.kajzer@guest.arnes.si
Kastelec Barbara barbara.kastelec@guest.arnes.si
Kastelec Miha miha.kastelec@guest.arnes.si
Kilar Tadeja tadeja.kilar@ososkar.si
Kladnik Alenka alenka.kladnik@guest.arnes.si
Klembas Barbara barbara.klembas@guest.arnes.si
Knap Mateja mateja.knap@guest.arnes.si
Kokalj Petra petra.kokalj@guest.arnes.si
Kosmač Hedvika hedvika.orazem@guest.arnes.si
Kravanja Simon simon-kravanja@guest.arnes.si
Krejan Marjana marjana.krejan@guest.arnes.si
Kuhar Irena irena.kuhar1@guest.arnes.si
Klemenčič Lea lea.klemencic@guest.arnes.si
Lekše Anja anja.lekse@guest.arnes.si
Lun Urška urska.lun@guest.arnes.si
Marčun Barbara barbara.marcun@ososkar.si
Marinko Čeh Špela spela.marinko-ceh@guest.arnes.si
Marucelj Štrus Andreja andreja.marucelj@guest.arnes.si
Mihelič Anuška Mojca anusa.mihelic@guest.arnes.si
Milavec Alenka alenka.milavec@guest.arnes.si
Milavec Neža neza.milavec1@guest.arnes.si
Nuhanović Jasmina jasmina.begic@guest.arnes.si
Oblak Franci franc.oblak@guest.arnes.si
Ogrizek Drinovec Mojca mojca.ogrizek@guest.arnes.si
Onufrija Lea lea.onufrija@ososkar.si
Papler Nastja nastja.papler@guest.arnes.si
Pekolj Barbara barbara.pekolj@guest.arnes.si
Perme Andrej andrej.perme@guest.arnes.si
Petkovšek Janja janja.husko@guest.arnes.si
Pirnat Ernest ernest.pirnat1@guest.arnes.si
Podmenik Urška urska.podmenik@guest.arnes.si
Porenta Ines ines.humar@guest.arnes.si
Prijatelj Tjaša tjasa.prijatelj@ososkar.si
Primec Majda majda.primec@guest.arnes.si
Primec Sara sara.primec@guest.arnes.si
Rojc Janja janja.rojc@guest.arnes.si
Rus Ana ana.rus@guest.arnes.si
Sladič Špela spela.sladic@ososkar.si
Slatenšek Katjuša katjusa.slatensek@guest.arnes.si
Starčević Polona polona.zakrajsek2@guest.arnes.si
Stele Špela spela.stele@guest.arnes.si
Šinkovec Nuša nusa.sinkovec@guest.arnes.si
Šipek Hovnik Urška urska.sipek-hovnik@guest.arnes.si
Šlankovič Petra petra.slankovic@guest.arnes.si
Špiler Jaka jaka.spiler@guest.arnes.si
Štornik Tjaša tjasa.stornik2@guest.arnes.si
Tavčar Nasta nasta.tavcar@guest.arnes.si
Tiršek Katarina katarina.tirsek@guest.arnes.si
Toni Alenka alenka.toni@guest.arnes.si
Trček Borut borut.trcek@guest.arnes.si
Trojar Darijan darijan.trojar@guest.arnes.si
Trojar Mojca mojca.trojar@guest.arnes.si
Umek Samo samo.umek@guest.arnes.si
Verbinc Andreja andreja.verbinc@guest.arnes.si
Vršič Manja manja.vrsic1@guest.arnes.si
Židan Katja katja.zidan@guest.arnes.si
Žuna Manca manca.zuna@guest.arnes.si
TAJNIŠTVO, RAČUNOVODSTVO
Tajništvo: Mojca Dovč
e-pošta: os-oskar.kovacic@ososkar.si
tel: +386 01 2809 100
Računovodstvo:  
Dolenjska cesta 20: Tatjana Stergar
e-pošta: tatjana.stergar@ososkar.si
tel: +386 01 2809 120
Ob dolenjski železnici 48: Katarina Uhan
e-pošta: katarina.uhan@ososkar.si
tel: +386 01 2809 104

 

SVETOVALNA SLUŽBA
Psihologinja: Marjeta Požru Krstić (svetovalna služba razredna stopnja)
e-pošta: marjeta.pozru-krstic
@guest.arnes.si 
tel: +386 1 2809 125
Pedagoginja: Ines  Porenta (svetovalna služba predmetna stopnja)
e-pošta: ines.humar@guest.arnes.si 
tel: +386 1 2809 109
Socialna pedagoginja: Urška Šipek Hovnik (svetovalna služba PŠ Rudnikin razredna stopnja)
e-pošta: urska.sipek-hovnik@guest.arnes.si
tel: +386 1 4273 454
tel: +386 1 2809 125
Pedagoginja:

Romana Gašperlin (svetovalna služba predmetna stopnja)
e-pošta: romana.gasperlin1@guest.arnes.si 
tel: +386 1 280 91 10

Specialna pedagoginja: Nastja Papler
e-pošta: nastja.papler@guest.arnes.si

Specialna pedagoginja: Alja Hvastija
e-pošta: alja.hvastija@guest.arnes.si
Socialna pedagoginja: Maja Horvat Lampe 
e-pošta: maja.lampe@guest.arnes.si 

 

PREHRANA

 

Organizator šolske prehrane: Hedvika Kosmač
e-pošta: hedvika.orazem@guest.arnes.si
tel: +386 01 2809 112

 

KNJIŽNICA

Dolenjska cesta 20:

Sara Tomažin
e-pošta:
 skosok@guest.arnes.si
tel: +386 01 2809 124

Ob dolenjski železnici 48,

PŠ Rudnik:

Simona Črnivec
e-pošta: skosok@guest.arnes.si
e-pošta: natalija-simona.crnivec1@guest.arnes.si
tel: +386 01 2809 107
ŠOLSKI SKLAD

 

Šolski sklad:

Darijan Trojar

e-pošta: solski.sklad-osljok@ososkar.si

tel: +386 01 2809 111

RAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI
Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti: Irena Kuhar
e-pošta: rac.ososkar@guest.arnes.si
tel: +386 01 2809 108

 

Dostopnost