Kontakti

VODSTVO

Ravnateljica:
mag. Olga Kolar
e-pošta: olga.kolar@ososkar.si
tel: +386 01 2809 103

Pomočnica ravnateljice:
Ob dolenjski železnici 48:
Alenka Kladnik
e-pošta: Alenka.Kladnik@guest.arnes.si
tel: +386 01 2809 105

Pomočnica ravnateljice:
Dolenjska cesta 20:
Mika Čemažar Tratar
e-pošta: mika.cemazar@ososkar.si
tel: +386 01 2809 122

Vodja PŠ Rudnik:
Rudnik I/6
Alenka Milavec
e-pošta: alenka.milavec@ososkar.si
tel: +386 01 4273 454

UČITELJI
Abbad Mojca mojca.abbad@guest.arnes.si
Anderlič Nataša natasa.anderlic2@guest.arnes.si 
Andlovic Marko marko.andlovic@guest.arnes.si
Andrejka Mateja mateja.andr@gmail.com
Begić Jasmina jasmina.begic@guest.arnes.si
Begojev Barbara barbara.begojev@guest.arnes.si
Belko Iris iris.belko@guest.arnes.si
Beltram Lucija lucija.beltram@guest.arnes.si
Bešter Barbara barbara.bester1@guest.arnes.si
Bitenc Maruša bitenc.marusa@gmail.com
Blatnik Marjeta marjeta.blatnik1@guest.arnes.si
Bosnić Belkisa belkisa.bosnic@guest.arnes.si
Čermelj Nika nika.cermelj1@guest.arnes.si
Černoš Urška urska.cernos@guest.arnes.si
Drašler Mojca mojca.drasler@guest.arnes.si
Farkaš Katja katja.farkas@guest.arnes.si
Frelih Vida vida.frelih@guest.arnes.si
Gajser Igor igor.gajser@guest.arnes.si
Glinšek Irena irena.glinsek@guest.arnes.si
Horvat Lampe Maja maja.lampe@guest.arnes.si
Humar Ines ines.humar@guest.arnes.si
Ilar Nuša nusa.ilar@guest.arnes.si
Jakopin Verbole Tjaša tjasa.jakopin-verbole1@guest.arnes.si
Ana Jolevska Paspalovska ana.jolevska@guest.arnes.si
Kajzer Petra petra.kajzer-kvalic1@guest.arnes.si
Kastelec Barbara barbara.kastelec@guest.arnes.si
Kastelec Miha miha.kastelec@guest.arnes.si
Klembas Barbara barbara.klembas@guest.arnes.si
Kokalj Petra petra.kokalj@guest.arnes.si
Kolbezen Kristina kristina.kolbezen@guest.arnes.si
Koren Mojca mojca.koren@guest.arnes.si
Kosmač Hedvika hedvika.orazem@guest.arnes.si
Kravanja Simon simon-kravanja@guest.arnes.si
Krejan Marjana marjana.krejan@guest.arnes.si
Lun Urška urska.lun@guest.arnes.si
Jaklič Ana ana.jaklic1@guest.arnes.si
Marinko Čeh Špela spela.marinko-ceh@guest.arnes.si
Marucelj Štrus Andreja andreja.marucelj@guest.arnes.si
Mavrin Anamari anamari.mavrin@guest.arnes.si
Mihelič Anuša anusa.mihelic@guest.arnes.si
Milavec Alenka alenka.milavec@guest.arnes.si
Oblak Franci franc.oblak@guest.arnes.si
Ogrizek Drinovec Mojca mojca.ogrizek@guest.arnes.si
Pečaver Aljoša aljosa.pecaver@guest.arnes.si
Pekolj Barbara barbara.pekolj@guest.arnes.si
Perme Andrej andrej.perme@guest.arnes.si
Pirnat Ernest pirnaternest@gmail.com
Podmenik Urška urska.podmenik@guest.arnes.si
Primec Majda majda.primec@guest.arnes.si
Primec Sara sara.primec@guest.arnes.si
Salkić Emina emina.salkic@guest.arnes.si
Rojc Janja janja.rojc@guest.arnes.si
Rovšek Tatjana tatjana.rovsek@guest.arnes.si
Rus Ana ana.rus@guest.arnes.si
Rus Anita anita.rus@guest.arnes.si
Simončič Evgenija genija.simoncic@guest.arnes.si
Slatenšek Katjuša katjusa.slatensek@guest.arnes.si
Stele Špela spela.stele@guest.arnes.si
Šinkovec Nuša nusa.sinkovec@guest.arnes.si
Šipek Hovnik Urška urska.sipek@gmail.com
Šlankovič Petra  petra.slankovic@guest.arnes.si
Špiler Jaka jaka.spiler@guest.arnes.si
Špoljar Teja teja.spoljar@guest.arnes.si
Tavčar Nasta nasta.tavcar@guest.arnes.si
Tiršek Katarina katarina.tirsek@guest.arnes.si
Tomac Vatroslav vatroslav.tomac@guest.arnes.si
Toni Alenka alenka.toni@guest.arnes.si
Toni Sandra rac.ososkar@guest.arnes.si
Trček Borut borut.trcek@guest.arnes.si
Trojar Darijan darijan.trojar@guest.arnes.si
Trojar Mojca mojca.trojar@guest.arnes.si
Verbinc Andreja andreja.verbinc@guest.arnes.si
Vindiš Helena helena.vindis@guest.arnes.si
Vršič Manja manja.vrsic1@guest.arnes.si
Židan Katja katja.zidan@guest.arnes.si
Žitnik Irena irena.zitnik@guest.arnes.si
Žuna Manca manca.zuna@guest.arnes.si
TAJNIŠTVO, RAČUNOVODSTVO
Tajništvo: Mojca Dovč
e-pošta: os-oskar.kovacic@ososkar.si
tel: +386 01 2809 100
Računovodstvo:
Dolenjska cesta 20: Tatjana Stergar
e-pošta: tatjana.stergar@ososkar.si
tel: +386 01 2809 120
Ob dolenjski železnici 48: Katarina Uhan
e-pošta: katarina.uhan@ososkar.si
tel: +386 01 2809 104

 

SVETOVALNA SLUŽBA
Pedagoginja: Teja Špoljar (razredna stopnja)
e-pošta: teja.spoljar@guest.arnes.si 
tel: +386 01 2809 125
Pedagoginja: Ines  Humar (predmetna stopnja)
e-pošta: ines.humar@guest.arnes.si 
tel: +386 01 2809 109
Pedagoginja: Anita Rus (predmetna stopnja)
e-pošta: anita.rus@guest.arnes.si
tel: +386 01 2809 109
Specialna pedagoginja: Nika Čermelj (predmetna stopnja)
e-pošta:  nika.cermelj1@guest.arnes.si
Socialna pedagoginja: Urška Šipek Hovnik (pedagoginja na PšR za 4. in 5. razred)
e-pošta: urska.sipek-hovnik@guest.arnes.si 
Pedagoginja: Nataša Anderlič (pedagoginja na PšR za 1., 2. in 3. razred)
e-pošta: natasa.anderlic2@guest.arnes.si 
Socialna pedagoginja,  izvajalka DSP: Maja Horvat Lampe 
e-pošta: maja.lampe@guest.arnes.si 

 

PREHRANA

Organizator šolske prehrane: Hedvika Kosmač
e-pošta:hedvika.orazem@guest.arnes.si
prehrana.oskar@guest.arnes.si
tel: +386 01 2809 112

 

KNJIŽNICA

Dolenjska cesta 20: Lucija Beltram
e-pošta: lucija.beltram@ososkar.si
tel: +386 01 2809 124

Ob dolenjski železnici 48,

PŠ Rudnik:

Jaka Špiler
e-pošta: skosok@guest.arnes.si
tel: +386 01 2809 107
ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad:

Darijan Trojar

e-pošta: solski.sklad-osljok@ososkar.si

tel: +386 01 2809 111

RAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI
Računalnikarka – organizatorka informacijskih dejavnosti:

Sandra Toni
e-pošta: rac.ososkar@guest.arnes.si
tel: +386 01 2809 108

Alenka Toni 
e-pošta: alenka.toni@guest.arnes.si 
tel: +386 01 2809 108

 

Dostopnost