Promet

Kolesarski izpit se za učence petih razredov izvaja v dveh delih.

V teoretičnem delu morajo učenci izkazati potrebno znanje o cestno-prometnih predpisov. V pomoč učiteljem služi računalniški program S kolesom v šolo, s katerim znanje osvojimo, ponovimo in utrdimo. Za samostojno delo imajo učenci na voljo spletno simulacijo teoretičnega izpita.

Praktični del kolesarskega izpita vsebuje vožnjo na spretnostnem in prometnem poligonu in vožnjo na cesti v okolici šole. Za tem sledi še sklepni del preverjanje vožnje s kolesom na cesti oziroma izpit. Teoretičen del kolesarskega izpita ter spretnostni poligon (v okviru tehniškega dne) izvedejo razredničarke petošolcev v sodelovanju z mentorjema za promet (Franci Oblak, Primož Jan), preostali del (prometni poligon in praktična vožnja v dejanskem prometu z opravljanjem praktičnega dela kolesarskega izpita) pa že omenjena mentorja za promet na OŠ Oskarja Kovačiča.

 

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli imajo učenci osnovne šole, ki obiskujejo šolo v lastnem šolskem okolišu, pravico do brezplačnega prevoza:

 • če so od šole oddaljeni več kot 4 km,
 • če so od šole oddaljeni manj kot 4 km, a njihova pot do šole po ugotovitvah sveta za preventivo v cestnem prometu ni prometno varna.

Učencem šole, ki jim po omenjenih kriterijih pripada brezplačni prevoz, bomo na osnovi dogovora in financiranja ustanovitelja (MOL) v šolskem letu 2022/23 omogočili sledeč prevoz:

 • Učenci 1.–5. r. iz naselij Lipe, Črna vas in Ižanska cesta (in ostalo po kriterijih) se vozijo v šolo in domov s šolskim avtobusom.
 • Učenci 6.–9. r. iz naselij Lipe in Črna vas, ki bi običajno prejeli brezplačne Urbane in se vozili z avtobusom LPP (19 B), se bodo zaradi večjih gradbenih del na cesti v Črno vas vozili s šolskim avtobusom.
 • Učenci 6.–9. r. iz smeri Ižanska cesta bodo prejeli brezplačne Urbane za prevoz z avtobusom LPP (19I, 3, 27).
 • Za učence PŠ Rudnik (1.–5. r., po kriterijih) je organiziran prevoz s šolskim kombijem.

Šola za učence vozače s šolskim avtobusom in šolskim kombijem organizira tudi varstvo vozačev.

Prevoznik si pridržuje pravico do spremembe voznega reda.

 • Vozni red za prevoz s šolskim avtobusom (Dolenjska cesta 20)
URA POSTAJE MPP
6.37 Doring MPP
6.38 capuder MPP
6.39 Zidarjevec 2 MPP
6.39 Zidarjevec MPP
6.41 Rutar MPP
6.42 Lipe MPP
6.44 Kozler MPP
6.46 Lipe – obračališče
6.48 Kozler MPP
6.49 Lipe MPP
6.50 Rutar MPP
6.50 Zidarjevec MPP
6.51 Zidarjevec 2 MPP
6.52 Capuder MPP
6.53 Doring MPP
6.53 Brglezov štradon MPP
6.54 Plečnikova cerkev MPP
6.57 Pri Maranzu MPP
7.02 Ižica MPP
7.06 Hauptmance MPP smer Ig
7.08 Hauptmance MPP smer center
7.10 Ižica MPP
7.11 Pri Maranzu MPP
7.12 Barje MPP
7.12 Iški most MPP
7.13 Lahova pot MPP
7.13 Ilovica MPP
7.14 Ižanska MPP
7.20 Šola – Dolenjska cesta 20
7.25 Šola – Ob dolenjski železnici 48
IZ ŠOLE
Odhod (lokacija) Ura
Ob dolenjski železnici 48 13.55
Dolenjska cesta 20 14.05

Za učence, ki čakajo šolski avtobus, je organizirano obvezno varstvo.

2. Prevozi s šolskim kombijem (PŠ Rudnik)

Vozni red jutranjega prevoza v šolo pripravi prevoznik in se sporoči učencem vozačem.

Šolski kombi vozi učence domov po voznem redu, ki je določen po posameznih dnevih in ki ga učenci prejmejo prvi šolski dan.

IZ ŠOLE
1. vožnja 14.00
2. vožnja 14.25
3. vožnja 15.00
4. vožnja 15.30
5. vožnja 16.10

 

Otroci morajo biti v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in skrbi, saj jim njihove telesne in psihične sposobnosti ne omogočajo, da bi lahko samostojno sodelovali v prometu. Starši morajo otroka pripraviti, da bo lahko samostojno in varno sodeloval v prometu. Otrok do 7. leta starosti mora imeti ustrezno spremstvo na poti v vrtec oziroma v šolo in domov.

Ker so šolske poti naših šolarjev zelo prometne in polne nevarnosti, želimo posvetiti posebno pozornost prometni vzgoji in skrbi za varno pot v šolo in iz nje. V ta namen na šoli izvajamo številne aktivnosti:

 • rumene rutice za prvošolčke,
 • prometna vzgoja pri urah pouka ali v obliki projektov,
 • obisk policistov in učni sprehod z njimi po bližnji okolici šole,
 • kolesarski krožek in kolesarski izpit v 5. razredu,
 • prometni krožek in tekmovanje v znanju iz prometa,
 • aktivnosti ekošole ob tednu mobilnosti v mesecu septembru,
 • druge aktivnosti, povezane z varnostjo v prometu.

Učenci, ste pripravljeni na samostojno pot v prometni vrvež? Velja si zapomniti nekaj opozoril:

 • Vedno hodite po pločniku, če ga ni, pa po levi strani vozišča v smeri hoje.
 • Na svoji poti ste pozorni na ostale udeležence v prometu (odsvetujemo uporabo elektronskih naprav).
 • Ponoči, v mraku in ob slabši vidljivosti nosite svetla oblačila in kresničko.
 • Cesto prečkajte na zaznamovanem prehodu za pešce.
 • Tudi na zaznamovanem prehodu niste popolnoma varni, zato pozornost ni odveč.
 • S kolesom se vozite le, če imate kolesarski izpit, čelado (obvezna do 18. leta) in kolo, ki ustreza cestno prometnim predpisom.
 • Z rolkami, rolerji, čevlji s kolesci in skiroji se ne vozite v šolo.
 • Ne prečkajte železniške proge mimo spuščenih zapornic ali izven urejenih prehodov.

Starši, najpomembnejša je prometna vzgoja, ki jo izvajate vi s svojim zgledom in obnašanjem v prometu:

Mnogi pri prevozu svojih otrok v šolo pozabljate na učence pešce. Ti so najbolj ogroženi na prehodih za pešce, na predelu od železniške proge do igrišča šole na Dolenjski cesti 20 ter na ozkih poteh na Rudniku v okolici podružnične šole.

Neustrezno parkirani avtomobili pred vhodom v šolsko zgradbo pogosto onemogočajo varen šolski prevoz učencev in dostavo, zato vas pozivamo, da avtomobilov ne puščate na omenjenih površinah.

Prosimo, da avtomobilov ne parkirate na zasebnih zemljiščih in dovoznih poteh okoliških hiš.

VARNA POT V ŠOLO (DOLENJSKA CESTA 20, OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48)

VARNA POT V ŠOLO (PŠ RUDNIK)

Dostopnost