Promet

Kolesarski izpit se za učence petih razredov izvaja v dveh delih.

V teoretičnem delu morajo učenci izkazati potrebno znanje o cestno-prometnih predpisov. V pomoč učiteljem služi računalniški program S kolesom v šolo, s katerim znanje osvojimo, ponovimo in utrdimo. Za samostojno delo imajo učenci na voljo spletno simulacijo teoretičnega izpita.

Praktični del kolesarskega izpita vsebuje vožnjo na spretnostnem in prometnem poligonu in vožnjo na cesti v okolici šole. Za tem sledi še sklepni del preverjanje vožnje s kolesom na cesti oziroma izpit. Teoretičen del kolesarskega izpita ter spretnostni poligon (v okviru tehniškega dne) izvedejo razredničarke petošolcev v sodelovanju z mentorjema za promet (Franci Oblak, Primož Jan), preostali del (prometni poligon in praktična vožnja v dejanskem prometu z opravljanjem praktičnega dela kolesarskega izpita) pa že omenjena mentorja za promet na OŠ Oskarja Kovačiča.

 

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli imajo učenci osnovne šole, ki obiskujejo šolo v lastnem šolskem okolišu, pravico do brezplačnega prevoza:

 • če so od šole oddaljeni več kot 4 km,
 • če so od šole oddaljeni manj kot 4 km, a njihova pot do šole po ugotovitvah sveta za preventivo v cestnem prometu ni prometno varna.

Učencem šole, ki jim po omenjenih kriterijih pripada brezplačni prevoz, bomo na osnovi dogovora in financiranja ustanovitelja (MOL) v šolskem letu 2014/15 omogočili sledeč prevoz:

 • Učenci 1.–5. razreda iz naselij Lipe, Črna vas in Ižanska cesta (po kriteriju) se bodo v
 • šolo in domov vozili s šolskim avtobusom.
 • Učenci 6.–9. razreda iz naselij Lipe, Črna vas in Ižanska cesta (po kriteriju) bodo prejeli
 • brezplačne Urbane za prevoz z avtobusom LPP (19I in 19B).
 • Za učence PŠ Rudnik 1.–5. razreda (po kriteriju) bo organiziran prevoz s šolskim kombijem.
 • Šola za učence vozače s šolskim avtobusom in šolskim kombijem organizira tudi varstvo vozačev.

Prevoznik si pridržuje pravico do spremembe voznega reda.

 • Vozni red za prevoz s šolskim avtobusom (Dolenjska cesta 20)
URA POSTAJE MPP
7.00 Plečnikova cerkev
7.01 Brglezov štradon
7.02 Doring
7.03 Capuder
7.04 Zidarjevec
7.05 Rutar
7.08 Lipe
7.11 Rutar
7.12 Zidarjevec
7.13 Capuder
7.14 Doring
7.15 Brglezov štradon
7.16 Plečnikova cerkev
7.18 Pri Maranzu
7.20 Hauptmance
7.23 Pri Maranzu
7.24 Barje
7.30 Šola -Dol. c. 20
IZ ŠOLE URA ODHODA
Odhod iz Dolenjske c. 20 13.25 (pon.–čet.); 12.35 (pet.)

Za učence, ki čakajo šolski avtobus, je organizirano obvezno varstvo.

2. Prevozi s šolskim kombijem (PŠ Rudnik)

Šolski kombi vozi učence po naslednjem voznem redu:

V ŠOLO Kombi 1 Kombi 2
1. vožnja 6.45
2. vožnja 7.10 7.00 – 7.05
3. vožnja 7.30 7.20 – 7.25
4. vožnja 7.45 7.40
IZ ŠOLE
1. vožnja 13.30
PO KONČANEM DELU V OPB
1. vožnja 14.25
2. vožnja 14.55
3. vožnja 15.30
4. vožnja 16.10

 

Otroci morajo biti v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in skrbi, saj jim njihove telesne in psihične sposobnosti ne omogočajo, da bi lahko samostojno sodelovali v prometu. Starši morajo otroka pripraviti, da bo lahko samostojno in varno sodeloval v prometu. Otrok do 7. leta starosti mora imeti ustrezno spremstvo na poti v vrtec oziroma v šolo in domov.

Ker so šolske poti naših šolarjev zelo prometne in polne nevarnosti, želimo posvetiti posebno pozornost prometni vzgoji in skrbi za varno pot v šolo in iz nje. V ta namen na šoli izvajamo številne aktivnosti:

 • rumene rutice za prvošolčke,
 • prometna vzgoja pri urah pouka ali v obliki projektov,
 • obisk policistov in učni sprehod z njimi po bližnji okolici šole,
 • kolesarski krožek in kolesarski izpit v 5. razredu,
 • prometni krožek in tekmovanje v znanju iz prometa,
 • aktivnosti ekošole ob tednu mobilnosti v mesecu septembru,
 • aktivnosti ob mednarodnem tednu prometne varnosti v mesecu maju.

Učenci, ste pripravljeni na samostojno pot v prometni vrvež? Velja si zapomniti nekaj opozoril:

 • Vedno hodite po pločniku, če ga ni, pa po levi strani vozišča v smeri hoje.
 • Ponoči, v mraku in ob slabši vidljivosti nosite svetla oblačila in kresničko.
 • Cesto prečkajte na zaznamovanem prehodu, če ga ni, pa na najbolj preglednem mestu.
 • Tudi na zaznamovanem prehodu niste popolnoma varni, zato pozornost ni odveč.
 • S kolesom se vozite le, če imate kolesarski izpit in čelado.
 • Z rolkami, rolerji, čevlji s kolesci in skiroji se ne vozite v šolo.
 • Ne prečkajte proge mimo spuščenih zapornic.

Starši, najpomembnejša je prometna vzgoja, ki jo izvajate vi s svojim zgledom in obnašanjem v prometu:

Mnogi pri prevozu svojih otrok v šolo pozabljate na učence pešce. Ti so najbolj ogroženi na prehodih za pešce, na predelu od železniške proge do igrišča šole na Dolenjski cesti 20 ter na ozkih poteh na Rudniku v okolici podružnične šole.

Neustrezno parkirani avtomobili pred vhodom v šolsko zgradbo pogosto onemogočajo varen šolski prevoz učencev in dostavo, zato vas pozivamo, da avtomobilov ne puščate na omenjenih površinah.

VARNA POT V ŠOLO (DOLENJSKA CESTA 20, OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48)

Dostopnost