Šolski sklad

SKLEP_USTANOVITEV_šolski sklad_uskladitev ZOFVI -M_20dec21

Pravila šolskega sklada_2022

KRITERIJI DODELITVE POMOČI_ŠOL SKLAD_končno_05maj22

Šolski sklad je namenjen:

 • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev;
 • sofinanciranje udeležbe učence viz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanje javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti;
 • pomoč pri izobraževanju ter vključevanji v dejavnosti zavoda za učence s slabim socialnim in materialnim statusom;
 • zviševanje standardov pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega programa;
 • dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, ki dosegajo dobre učne uspehe;
 • nakup nadstandardne opreme ali druge nujne opreme, za nujno investicijsko  vzdrževanje;
 • za razvojno-raziskovalne in druge projekte zavoda;
 • izvedbo projekta, naloge ali nakup opreme, za katero donator izrecno donira sredstva v sklad in je v skladu s predpisi dopustna;
 • za promocijo šole v javnosti.

Pridobivanje sredstev:

 • prispevkov staršev 2x letno po 5€;
 • donacij (posameznih pravnih in fizičnih oseb);
 • od posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto – °do največ 0,3°donacije ( v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino in ZOFVI, če je sklad zavoda uvrščen v seznam upravičencev do donacij (seznam MF);
 • sredstev proračunov (državnega in občinskega).

 

Prošnje:

 • na šolski spletni strani so obrazci za različne subvencije,
 • oddaja prošnje vsaj en mesec pred razlogom financiranja. Prošnja mora biti naslovljena na:

ŠS  OŠ Oskarja Kovačiča

Ob dolenjski železnici 48

1000 Ljubljana

( za šolski sklad )

ali poslana po elektronski pošt

 solski.sklad-osljok@guest.arnes.si

 • upravni odbor  ŠS na svoji seji preuči prejete prošnje in prosilce o svojih odločitvah tudi pisno obvesti.

 

VABILO ZA DONACIJO V ŠOLSKI SKLAD

Spoštovani starši!

V zadnjem času opažamo porast števila družin, ki so se znašle v hujši socialni in finančni stiski. Najpogostejši vzroki temu so izguba zaposlitve, zamujanje s plačilom za opravljeno delo, enostarševske družine, hujše bolezni in zmanjšanje socialne podpore.

Skrbi nas, da bo v prihodnje takšnih primerov še več, zato se bodo potrebe po pomoči še povečevale. Poiskati želimo še dodatne možnosti za pomoč družinam otrok, ki obiskujejo našo šolo.

V prihodnje si želimo, da bi se v šolski sklad stekalo več sredstev, s pomočjo katerih bomo po najboljših močeh pomagali družinam otrok. Iz tega naslova že sedaj delno ali v celoti krijemo stroške, ki nastanejo pri šolskih ali obšolskih dejavnostih v okviru naše šole, kot so dnevi dejavnosti: kulturni, športni, naravoslovni, tehniški dnevi, ekskurzije, šola v naravi ipd. Prav tako skušamo z nakupom nadstandardne opreme dvigniti kvaliteto dela na šoli.

Sredstva za pomoč lahko v šolski sklad prispevate tudi vi. Poleg plačila dveh položnic lahko prostovoljne prispevke nakažete na

TRR št: 01261 – 603066 – 1982 s pripisom »za šolski sklad«.

Poleg fizičnih oseb oziroma posameznikov pričakujemo odziv tudi drugih donatorjev (podjetij, organizacij, združenj ipd.), ki bi bili pripravljeni pomagati in prispevati sredstva v šolski sklad.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na predsednika upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Oskarja Kovačiča, Darijana Trojarja, prof., po telefonu 01/280 91 11 ali preko elektronske pošte solski.sklad-osljok@guest.arnes.si.

V imenu učencev in delavcev šole se vam iskreno zahvaljujemo za vaš prispevek.

UO ŠOLSKEGA SKLADA OŠ OSKARJA KOVAČIČA

 

 

 

 

 

 

SEJEM RABLJENE ZIMSKE ŠPORTNE OPREME – četrtek, 17. 11. 2022

Sejem_ A3            

POHOD PO OSKARJEVI POTI – 29. 9. 2022

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost