Šolski sklad

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada OŠ Oskarja Kovačiča_20dec21

Šolski sklad je namenjen:

 • izvajanju dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega izobraževalnega  programa ( nadstandardne dejavnosti ),
 • zvišanju standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega programa,
 • pomoči pri izobraževanju učencev s slabim socialnim in materialnim statusom           ( nakup šolskih potrebščin, pomoč pri udeležbi na taborih in šolah v naravi, pomoč pri udeležbah na dejavnostih izven šole ),
 • za dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, ki dosegajo dobre učne uspehe,
 • za razvojno-raziskovalne projekte šole,
 • za nakup nadstandardne opreme,
 • za promocijo šole/zavoda v javnosti,
 • za pomoč učencem pri naravnih nesrečah.

Pridobivanje sredstev:

ŠS bo 2x letno izdajal položnice z minimalnim zneskom 5€, vendar z možnostjo višje donacije. Prav tako se bodo sredstva na računu zbirala iz donacij posameznih pravnih in fizičnih oseb, premoženjskih avtorskih pravic darovalcev, zapuščin, sredstev proračunov ( državnega, občinskega ), drugih sredstev in načinov.

Prošnje:

 • na šolski spletni strani je obrazec za subvencije,
 • oddaja prošnje vsaj en mesec pred razlogom financiranja. Prošnja mora biti naslovljena na:

ŠS  OŠ Oskarja Kovačiča

Ob dolenjski železnici 48

1000 Ljubljana

( za šolski sklad )

ali poslana po elektronski pošt

 solski.sklad-osljok@guest.arnes.si

 • upravni odbor  ŠS na svoji seji preuči prejete prošnje in prosilce o svojih odločitvah tudi pisno obvesti.

 

VABILO ZA DONACIJO V ŠOLSKI SKLAD

Spoštovani starši!

V zadnjem času opažamo porast števila družin, ki so se znašle v hujši socialni in finančni stiski. Najpogostejši vzroki temu so izguba zaposlitve, zamujanje s plačilom za opravljeno delo, enostarševske družine, hujše bolezni in zmanjšanje socialne podpore.

Skrbi nas, da bo v prihodnje takšnih primerov še več, zato se bodo potrebe po pomoči še povečevale. Poiskati želimo še dodatne možnosti za pomoč družinam otrok, ki obiskujejo našo šolo.

V prihodnje si želimo, da bi se v šolski sklad stekalo več sredstev, s pomočjo katerih bomo po najboljših močeh pomagali družinam otrok. Iz tega naslova že sedaj delno ali v celoti krijemo stroške, ki nastanejo pri šolskih ali obšolskih dejavnostih v okviru naše šole, kot so dnevi dejavnosti: kulturni, športni, naravoslovni, tehniški dnevi, ekskurzije, šola v naravi ipd. Prav tako skušamo z nakupom nadstandardne opreme dvigniti kvaliteto dela na šoli.

Sredstva za pomoč lahko v šolski sklad prispevate tudi vi. Poleg plačila dveh položnic lahko prostovoljne prispevke nakažete na

TRR št: 01261 – 603066 – 1982 s pripisom »za šolski sklad«.

Poleg fizičnih oseb oziroma posameznikov pričakujemo odziv tudi drugih donatorjev (podjetij, organizacij, združenj ipd.), ki bi bili pripravljeni pomagati in prispevati sredstva v šolski sklad.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na predsednika upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Oskarja Kovačiča, Darijana Trojarja, prof., po telefonu 01/280 91 11 ali preko elektronske pošte solski.sklad-osljok@guest.arnes.si.

V imenu učencev in delavcev šole se vam iskreno zahvaljujemo za vaš prispevek.

UO ŠOLSKEGA SKLADA OŠ OSKARJA KOVAČIČA

OSKARJEV POHOD – v času Tedna mobilnosti od 16. – 22. 9. 2020

 Plakat    Vabilo

DOBRODELNA TEKMA V KOŠARKI – 19. 9. 2019 OB 18.30 (dvorana Krim)

Plakat    Vabilo

SEJEM RABLJENE ZIMSKE ŠPORTNE OPREME – četrtek, 14. 11. 2019

Sejem_ A3

VEČER POEZIJE

PLAKAT

 

 

 

Dostopnost