Tekmovanja

 PREGLED NAČRTOVANIH TEKMOVANJ

STROK. PODROČJE NAZIV TEKMOVANJA RAZRED NOSILEC ČASOVNI TERMIN
Angleščina Tekmovanje iz angleščine 8., 9. Bosnić oktober–marec
Angleščina EPI bralna značka 2.–9. aktiv TJA marec
Angleščina Debatni turnir 7.–9. Bosnić marec, april
Biologija Tekmovanje iz BIO za Proteusovo priznanje 8., 9. Drašler oktober–december
Biologija Tekmovanje iz
poznavanja sladkorne
bolezni
8., 9. Bešter oktober, november
Biologija Tekmovanje iz znanja
prve pomoči
6.–9. Bešter april, maj
Fizika Tekmovanje iz FIZ za Stefanovo priznanje 8., 9. Lun februar–maj
Geografija Tekmovanje iz GEO 8., 9. Pirnat november–marec
Glasbena umetnost Glasbena olimpijada 7.–9. Tomac marec
Kemija Tekmovanje iz KEM za Preglovo priznanje 8., 9. Simončič januar, maj
Logika Logika 2.–9. Tiršek, Reberšek Božič, Marucelj Štrus september
Logika Logika – logična pošast 1.–5. Šinkovec, Krejan, Tiršek maj
Matematika Kenguru 1.–9. Krejan, Vindiš marec, april
Matematika Sestavljanje Rubikove kocke in piramide 6.–9. Slatenšek december
Matematika Recitiranje števila Pi 6.–9. Verbinc marec
Naravoslovje Kresnička 1.–7. Rojc, Primec, Žitnik, Drašler februar–april
Nemščina EPI bralna značka 4.–9. Vršič celo leto
Nemščina Tekmovanje iz nemščine 9. Vršič november
Računalništvo Bober 2.–9. Toni november
Raziskovanje Zaupajmo v lastno
ustvarjalnost
4., 5,
7.–9.
Mihelič,
Drašler
september–januar
Slovenščina Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 4.–9. Andrejka, Koren,  Frelih november, januar,
marec
Slovenščina Tekmovanje v znanju slovenščine- Mehurčki 2.–3. Andrejka april
Splošna razgledanost Vesela šola 4.–9. Andrejka, Reberšek
Božič, Stele
marec, april
Tehnika in tehnologija Srečanje mladih tehnikov 6.–9. Pečaver april, maj
Šport Športna tekmovanja
(šolska, mestna in
državna)
  aktiv športa celo leto
Zgodovina Tekmovanje iz ZGO 8., 9. Klembas december, februar
Zgodovina Zamejska bralna
značka
7.–9. Klembas celo leto

 

Tekmovanja s področja športa so številna, razpisi in termini bodo objavljeni sproti na spletni strani šole.

 

Dostopnost