Tekmovanja

 PREGLED NAČRTOVANIH TEKMOVANJ

STROK. PODROČJE

NAZIV TEKMOVANJA

RAZRED

NOSILEC

ČASOVNI TERMIN

Angleščina

Tekmovanje iz angleščine

6.–9.

Bosnić

oktober–marec

Angleščina

EPI bralna značka

2.–9.

aktiv TJA

marec

Angleščina

Debatni turnir

7.–9.

Bosnić

marec, april

Biologija

Tekmovanje iz BIO za Proteusovo priznanje

8., 9.

Drašler

september–december

Biologija

Tekmovanje iz poznavanja sladkorne bolezni

8., 9.

Bešter

september–december

Biologija

Tekmovanje iz znanja prve pomoči

6.–9.

Bešter

april, maj

Fizika

Tekmovanje iz FIZ za Stefanovo priznanje

8., 9.

Lun

februar–maj

Geografija

Tekmovanje iz GEO

8., 9.

Pirnat

november–april

Glasbena umetnost

Glasbena olimpijada

7.–9.

Tomac

marec

Kemija

Tekmovanje iz KEM za Preglovo priznanje

8., 9.

Mihelčič

januar, maj

Logika

Logika

2.–9.

Tiršek, Perme, Marucelj Štrus

september, oktober

Logika

Logika – logična pošast

1.–5.

Šinkovec, Tiršek, Perme

maj

Logika

Logika: Strogo zaupno

4., 5.

Tiršek

februar

Matematika

Kenguru

1.–9.

Krejan, Begić, Kolbezen

marec, april

Matematika

Sestavljanje Rubikove kocke in piramide

6.–9.

Marucelj Štrus

december

Matematika

Recitiranje števila Pi

1.–9.

Farkaš, Verbinc

marec

Matematika

Razvedrilna matematika

6.–9.

Kolbezen

februar

Naravoslovje

Kresnička

2., 3.,

6., 7.

Žitnik, Primec M.,

Drašler

februar–april

Nemščina

EPI bralna značka

4.–9.

Vršič

celo leto

Nemščina

Tekmovanje iz nemščine

8., 9.

Vršič

november

Računalništvo

Bober

2.–9.

Medved

november

Raziskovanje

Zaupajmo v lastno ustvarjalnost

 

7.–9.

Drašler

september–maj

Slovenščina

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

4.–9.

Andrejka, Žuna, Koren

november–marec

Slovenščina

Tekmovanje v znanju slovenščine – Mehurčki

2.–3.

Andrejka, Žuna

marec

Splošna razgledanost

Cici Vesela šola

1.–3.

Žitnik

april

Splošna razgledanost

Vesela šola

4.–9.

Andrejka, Stele

marec, april

Šport

Športna tekmovanja (šolska,mestna,državna)

1.–9.

aktiv športa

celo leto

Tehnika in tehnologija

Srečanje mladih tehnikov

6.–9.

Vindiš

april, maj

Zgodovina

Tekmovanje iz ZGO

8., 9.

Klembas

december, marec

Zgodovina

Zamejska bralna značka

7.–9.

Klembas

celo leto

Tekmovanja s področja športa so številna, razpisi in termini bodo objavljeni sproti na spletni strani šole.

 

Dostopnost