Tekmovanja

 PREGLED NAČRTOVANIH TEKMOVANJ

 

STROK. PODROČJE

NAZIV TEKMOVANJA

RAZRED

NOSILEC

ČASOVNI TERMIN

Angleščina

Tekmovanje iz TJA

8.–9.

Bosnić

november, april

Angleščina

EPI bralna značka

2.–9.

aktiv TJA

marec

Angleščina

Debatni turnir

7.–9.

Bosnić

marec, april

Biologija

Tekmovanje iz BIO za Proteusovo priznanje

8., 9.

Drašler

oktober–december

Biologija

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

8., 9.

Mihelčič

oktober–november

Biologija

Tekmovanje iz prve pomoči

6.–9.

Bešter

april, maj

Fizika

Tekmovanje iz FIZ za Stefanovo priznanje

8., 9.

Lun

februar–maj

Geografija

Tekmovanje iz GEO

8., 9.

Pirnat

november–april

Glasbena um.

Glasbena olimpijada

7.–9.

Dolenc Marinšek

 

september–marec

Kemija

Tekmovanje iz KEM za Preglovo priznanje

8., 9.

Mihelčič

december–maj

Logika

Logika

2.–9.

Marucelj Štrus, Tiršek

september–november

Logika

Logika – logična pošast

1.–5.

Tiršek, Farkaš, Šinkovec

maj

Logika

Logika: Strogo zaupno

4., 5.

Tiršek

februar

Matematika

Tekmovanje iz MAT za Kenguru Vegovo prizn.

1.–7.

Krejan, Slatenšek

marec, april

Matematika

Tekmovanje iz MAT za Vegovo priznanje

8., 9.

Slatenšek

marec, april

Matematika

Sestavljanje Rubikove kocke in piramide

6.–9.

Marucelj Štrus

december

Matematika

Recitiranje števila Pi

1.–9.

Farkaš, Verbinc

marec

Naravoslovje

Eko kviz za OŠ

8.

Pirnat

januar–april

Naravoslovje

Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička

2., 3.,

6., 7.

Rus

Drašler

april

Nemščina

Antolin bralna značka

4.–9.

Vršič

celo leto

Nemščina

Tekmovanje iz TJN

8., 9.

Vršič

november

Računalništvo

ACM Bober

2.–9.

Medved

november

Raziskovanje

Zaupajmo v lastno ustvarjalnost

 

7.–9.

Drašler

september–maj

Slovenščina

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

4.–9.

Andrejka, Kilar

november–marec

Slovenščina

Tekmovanje v znanju slovenščine – Mehurčki

2.–3.

Andrejka

marec

Splošna razgledanost

Cici Vesela šola

1.–3.

 

april

Splošna razgledanost

Vesela šola

4.–9.

Andrejka, Stele

marec, april

Šport

Športna tekmovanja (šolska,mestna,državna)

1.–9.

aktiv športa

celo leto

Tehnika in tehnologija

Srečanje mladih tehnikov

6.–9.

Ogrizek Drinovec

april, maj

Tehnika in tehnologija

Kaj veš o prometu?

6.–9.

Ogrizek Drinovec

maj

Zgodovina

Tekmovanje iz ZGO

8., 9.

Klembas

december, marec

Zgodovina

Zamejska bralna značka

7.–9.

Klembas

celo leto

Tekmovanja s področja športa so številna, razpisi in termini bodo objavljeni sproti na spletni strani šole.

 

Dostopnost