Dejavnosti

Dopolnilni in dodatni pouk OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48

DOPOLNILNI POUK – ŠOLSKO LETO 2022/23

  PREDMET DAN, URA UČILNICA UČITELJ
6. razred SLJ torek-lihi, 7. ura 17 Š. Stele
  MAT petek, predura 5 A. Toni
TJA sreda, 6. ura 7 A. Jolevska Paspalovska
7. razred SLJ torek-sodi, 7. ura 17 Š. Stele
  MAT četrtek, 6. ura 4 A. Marucelj Štrus
TJA četrtek, predura 8 P. Kajzer
8. razred SLJ četrtek-lihi, 7. ura 17 M. Koren
  MAT sreda, 6. ura 4 A. Marucelj Štrus
TJA ponedeljek, ob 7.45 8 P. Kajzer
FIZ četrtek-lihi, predura 20 U. Lun
KEM petek-sodi, 7. ura 23 N. Mihelčič
9. razred SLJ ponedeljek-sodi, 7. ura 17 M. Koren
  MAT ponedeljek-lihi, 7. ura 3 K. Kolbezen
TJA četrtek-sodi, 6. ura 8 P. Kajzer
FIZ četrtek-sodi, predura 20 U. Lun
KEM petek-sodi, 7. ura 23 N. Mihelčič

DODATNI POUK – ŠOLSKO LETO 2022/23

  PREDMET DAN, URA UČILNICA UČITELJ
6. razred SLJ sreda, predura 15 S. Primec
  MAT torek, predura 3 K. Kolbezen
TJA sreda-lihi, predura 7 A. Jolevska Paspalovska
7. razred SLJ četrtek, predura 15 S. Primec
  MAT četrtek, predura 3 K. Kolbezen
TJA sreda-lihi, 6. ura 8 P. Kajzer
8. razred SLJ sreda, 6. ura 17 M. Koren
  MAT četrtek-sodi, 6. ura 3 K. Kolbezen
TJA ponedeljek-sodi, 6. ura 8 P. Kajzer
FIZ torek, predura 20 U. Lun
KEM četrtek-lihi, 7. ura 23 Nastja Mihelčič
9. razred SLJ sreda, 7. ura 17 M. Koren
  MAT četrtek-sodi, 6. ura 2 A. Verbinc
TJA četrtek-lihi, 6. ura 8 P. Kajzer
FIZ ponedeljek, predura 20 U. Lun
KEM sreda-sodi, 7. ura 23 Nastja Mihelčič
Interesne dejavnosti na DOLENJSKI CESTI 20
INTERESNA DEJAVNOST
RAZRED
MENTOR/-ICA
Logika (Logična pošast) 1. K. Farkaš
Baletne urice 1. K. Farkaš
Pravljični krožek 1. U. Černoš
Pevski zbor 1. razred 1. B. Pekolj
Bralni kviz Antolin 1.–9. M. Vršič
Računalniški krožek 1., 2. M. Medved
Bralna značka 2. A. Rus, M. Abbad, T. Jakopin Verbole
Bralne urice 2. Učitelji OPB in drugi
Gledališke urice 2. U. Černoš
Spoznavanje otrok sveta 2. M. Abbad
Ustvarjalnice 2.. 3. M. Abbad, A. Rus
Logika (Logična pošast) 2., 3. N. Šinkovec
Naravoslovni krožek Kresnička 2., 3. A. Rus
Pevski zbor 2.–5. V. Tomac
Planinski krožek, 4x 2.–5. P. Kokalj, N. Šinkovec
Plesni krožek 2.–5. B. Kastelec
Šahovski krožek (popoldanski turnirji) 2.–5. T. Jakopin Verbole, A. Jaklič
Računalniški krožek 3. F. Oblak
Zeleni prstki (vrtnarjenje) 3., 4. M. Čemažar Tratar
Bralna značka 3.–5. L. Beltram
Logika 4., 5. K. Tiršek
Tematske delavnice (novol. lampion) 4., 5. M. Ogrizek Drinovec, K. Židan
Tematske delavnice (pustni karneval) 4., 5. M. Ogrizek Drinovec
Vesela šola 4., 5. M. Andrejka
EPI bralna značka 4., 5. A. Jolevska Paspalovska
Nemška BZ 4.–9. M. Vršič
Prometni krožek – kolesarstvo 4. A. Mihelič, M. Trojar, J. Rojc
Raziskovalna dejavnost 5. A. Mihelič
Kolesarski izpit 5. F. Oblak, U. Černoš
Elementarne igre in rokomet 2.–5. zunanji izvajalec
Igriva košarka 1.–5. zunanji izvajalec
Karate 2.–5. zunanji izvajalec
Rokomet dečki 4., 5. zunanji izvajalec
Rokomet deklice 1.–5. zunanji izvajalec
Košarka 4., 5. zunanji izvajalec
Nogomet 1.–5. zunanji izvajalec
Športna šola 1.–3. zunanji izvajalec

V interesno dejavnost mora biti vključenih najmanj 10 učencev, da je lahko sploh organizirana. Prijava je prostovoljna, vendar je zaželeno, da interesno dejavnost učenec redno obiskuje.

Nekatere interesne dejavnosti bodo potekale celo leto, druge v strnjeni obliki.

 

Interesne dejavnosti OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48

INTERESNA DEJAVNOST

RAZRED

MENTOR/-ICA

Angleška klepetalnica: Let’s talk!

7.

B. Bosnić

Angleški krožek

8., 9.

B. Bosnić

Angleški novinarski klub

6.–9.

P. Kajzer

Atletika

6.–9.

D. Trojar

Badminton

6.–9.

J. Špiler

Bralna značka

6., 7. / 8., 9.

J. Špiler / M. Koren

Debatni klub v angleščini

6.–9.

B. Bosnić

Dvoranski hokej

6.–9.

M. Kastelec

Fizikalni krožek

8., 9.

U. Lun

Genetika

9.

M. Drašler

Geografski krožek

7.–9.

E. Pirnat

Kemijski krožek

8., 9

N. Mihelčič

Klekljanje

6.–9.

B. Bešter

Knjižničarski krožek

6.–9.

J. Špiler

Kresnička

6., 7.

M. Drašler

Kuharski krožek

7., 8.

H. Kosmač

Likovni krožek

6.–9.

M. Andlovic

Ljudsko izročilo (glasba, ples in petje)

6., 7.

H. Vindiš

Logika I /II

6., 7. / 8., 9.

A. Marucelj Štrus

Mladinski pevski zbor

6.–9.

Tomac Vatroslav

Planinski krožek

6.–9.

M. Andlovic

Podjetništvo

7.–9.

M. Drašler, H. Kosmač

Promet

6.–9.

H. Vindiš

Proteusov krožek

8., 9.

M. Drašler

Prva pomoč

6.–9.

B. Bešter

Raziskovalne naloge

8., 9.

M. Drašler

Razvedrilna matematika I / II

6., 7. / 8., 9.

Kristina Kolbezen

Sladkorna bolezen

8., 9.

B. Bešter

Šolski radio

6.–9.

J. Špiler

Vesela šola

6.–9.

Š. Stele

Zamejska bralna značka

7.–9.

B. Klembas

Zgodovinski krožek

8., 9.

B. Klembas

Košarka

7.

zunanji izvajalec

V interesno dejavnost mora biti vključenih najmanj 10 učencev, da je lahko sploh organizirana. Prijava je prostovoljna, vendar je zaželeno, da interesno dejavnost učenec redno obiskuje.

Nekatere interesne dejavnosti bodo potekale celo leto, druge v strnjeni obliki.

Interesne dejavnosti na PŠ RUDNIK
INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR/-ICA
Ustvarjalne delavnice 1. T. Rovšek
Športni krožek 1., 3. I. Belko
Otroški pevski zbor 1.–5. P. Šlankovič
Šah 1.–5. B. Trček
Logika 1.–5. A. Perme
Športni krožek 2. J. Begić
Naravoslovni krožek 2., 3. A. Perme
Ustvarjalne delavnice 2., 3. J. Begić
Planinski krožek 2.–5. M. Primec
Računalniški krožek 3. A. Milavec
Računalniški krožek 3. A. Milavec
Literarni krožek 3.–5. P. Šlankovič
Evropski klub 4., 5. P. Šlankovič, M. Žuna
Ustvarjalne delavnice 4., 5. B. Bešter
Vesela šola 4., 5. M Žuna
Prometni krožek – kolesarstvo 4. A. Perme
Kolesarski izpit 5. A. Perme
Ju-jitsu 1.–5. zunanji izvajalec
Ples 1.–5. zunanji izvajalec
Mažorete 1.–5. zunanji izvajalec
Rokomet 2.–5. zunanji izvajalec

 

V interesno dejavnost mora biti vključenih najmanj 10 učencev, da je lahko sploh organizirana. Prijava je prostovoljna, vendar je zaželeno, da interesno dejavnost učenec redno obiskuje.

Nekatere interesne dejavnosti bodo potekale celo leto, druge v strnjeni obliki.

Dostopnost