Dejavnosti

Dopolnilni in dodatni pouk

DOPOLNILNI POUK – ŠOLSKO LETO 2021/22

UČITELJ PREDMET RAZRED DAN, URA UČ.
Špela Stele SLJ 6. r. sreda – lihi, 6. ura 17
Mojca Koren SLJ 7. r četrtek- lihi, 6. ura  
Špela Stele SLJ 8. r.  torek – sodi, 7. ura 17
Špela Stele SLJ 9. r. torek – lihi, 7. ura 17
Andreja Verbinc MAT 6. r.  ponedeljek, 0. ura 2
Katjuša Slatenšek MAT 7. r. torek – lihi, 0. ura;  četrtek – sodi, 0.ura 12
Andreja Marucelj Štrus MAT 8. r. četrtek – sodi, 7.ura;  četrtek – lihi, 6. ura  
Katjuša Slatenšek MAT 9. r. petek – sodi, 6. ura 21
Urška Podmenik TJA 6. r. torek, 0. ura 3
Belkisa Bosnić TJA 7. r. torek, 0.ura 11
Petra Kajzer TJA 8. r. ponedeljek – sodi, 7. ura 9
Petra Kajzer TJA 9. r.  ponedeljek – lihi, 7. ura 18
Urška Lun FIZ 8. r.  četrtek – lihi, 0. ura  
Urška Lun FIZ 9. r. četrtek – sodi, 0. ura  
Genija Simončič KEM 8., 9. r.  sreda, 0. ura 23

DODATNI POUK – ŠOLSKO LETO 2021/22

UČITELJ PREDMET RAZRED DAN, URA UČ.
Helena Vindiš MAT 6. r. ponedeljek – 0.ura 3
Katjuša Slatenšek MAT 7. r. torek – sodi, 0. ura; četrtek – lihi, 0.ura  
Andreja Verbinc MAT 8. r. petek – lihi, 0. ura 2
Helena Vindiš MAT 9. r. četrtek – 0. ura (od novembra dalje)  
Mojca Koren SLJ 6. r.  petek – sodi 6. ura  
 Mojca Koren SLJ 7. r četrtek – sodi, 6. ura  
Vida Frelih  SLJ 8. r.  četrtek – sodi, 0. ura  
Vida Frelih SLJ 9. r. petek – lihi, 0. ura  
Urška Podmenik TJA 6. r.  sreda – lihi, 0. ura 3
Urška Podmenik TJA 7. r.  sreda – sodi, 0. ura 12
Petra Kajzer TJA 8. r.  petek – sodi 6. ura 9
Petra Kajzer TJA 9. r.  petek – lihi, 6. ura 18
Urška Lun  FIZ 8. r. pet -sodi, 0. ura 20
Genija Simončič  KEM 8. r., 9.r. četrtek, 0. ura 23
Interesne dejavnosti na DOLENJSKI CESTI 20

INTERESNA DEJAVNOST

RAZRED

MENTOR/-ICA

Logika (Logična pošast)

1.

N. Šinkovec

Baletne urice

1.

K. Farkaš

Pevski zbor 1.razred

1.

B. Pekolj

Pravljični krožek

1.

U. Černoš

Bralni kviz Antolin

1.–9.

M. Vršič

Računalniški krožek

1., 2.

S. Toni

Bralna značka

2.

A. Rus, M. Abbad, T. Jakopin Verbole

Spoznavanje otrok sveta

2.

M. Abbad

Ustvarjalnice

2.

M. Abbad

Logika (Logična pošast)

2., 3.

M. Krejan

Naravoslovni krožek Kresnička

2., 3.

I. Žitnik

Spieledeutsch

2., 3.

M. Vršič

Pevski zbor

2.–5.

B. Pekolj

Planinski krožek, 4x

2.–5.

P. Kokalj, N. Šinkovec

Plesni krožek

2.–5.

B. Kastelec

Računalniški krožek

3.

F. Oblak

Zeleni prstki (vrtnarjenje)

3., 4.

M. Čemažar Tratar

Bralna značka

3.–5.

L. Beltram

Gledališki klub

4., 5.

A. Mihelič

Logika

4., 5.

K. Tiršek

Tematske delavnice

4., 5.

M. Ogrizek Drinovec

Vesela šola

4., 5.

M. Andrejka

Nemška BZ

4.–9.

M. Vršič

Prometni krožek – kolesarstvo

4.

M. Andrejka, I. Glinšek, P. Kokalj

Prometni krožek – kolesarstvo

5.

J. Rojc, M. Trojar, A. Mihelič

Kolesarski izpit

5.

F. Oblak

Elementarne igre in rokomet

1.–5.

zunanji izvajalec

Igriva košarka

1.–5.

zunanji izvajalec

Karate

1.–5.

zunanji izvajalec

Rokomet dečki

4., 5.

zunanji izvajalec

Rokomet deklice

1.–5.

zunanji izvajalec

Košarka

4., 5.

zunanji izvajalec

Otroška nogometna šola

1.–5.

zunanji izvajalec

Športna šola ŠD Novinar

1.–3.

zunanji izvajalec

V interesno dejavnost mora biti vključenih najmanj 10 učencev, da je lahko sploh organizirana. Prijava je prostovoljna, vendar je zaželeno, da interesno dejavnost učenec redno obiskuje.

Nekatere interesne dejavnosti bodo potekale celo leto, druge v strnjeni obliki.

 

Interesne dejavnosti OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48

INTERESNA DEJAVNOST

RAZRED

MENTOR/-ICA

Aktualni dogodki in teme v angleščini

8., 9.

U. Podmenik

Angleška klepetalnica: Let’s talk!

7.

B. Bosnić

Angleški gledališki klub

6.–9.

P. Kajzer

Angleški novinarski klub

6.–9.

P. Kajzer

Atletika

6.–9.

D. Trojar

Badminton

6.–9.

J. Špiler

Bralna značka

6.–7. / 8.–9.

J. Špiler / M. Koren

Debatni klub v angleščini

6.–9.

B. Bosnić

Desetka

6.

A. Kladnik

Dvoranski hokej

6.–9.

M. Kastelec

Ekokrožek

6.–9.

Š. Stele

Fizikalni krožek

8., 9.

U. Lun

Fotografski krožek

8., 9.

V. Tomac

Geografski krožek

6.–9.

E. Pirnat

Kemijski krožek

8., 9.

G. Simončič

Kleklanje

6.–9.

B. Bešter

Knjižničarski krožek

6.–9.

J. Špiler

Kresnička – naravoslovni krožek

6., 7.

M. Drašler

Likovni krožek

6.–9.

M. Andlovic

Logika I / II

6.–7. / 8.–9.

A. Marucelj Štrus

Matematične urice

6.–9.

K. Slatenšek, A. Verbinc

Mladinski pevski zbor

6.–9.

V. Tomac

Oblikovni krožek

6.–9.

P. Kajzer

Planinski krožek

6.–9.

M. Andlovic

Podjetništvo

7.–9.

M. Drašler, H. Kosmač

Promet

6.–9.

H. Vindiš

Proteusov krožek

8., 9.

M. Drašler

Prva pomoč

6.–9.

B. Bešter

Raziskovalne naloge

8., 9.

M. Drašler

Ročna dela

6., 7.

H. Vindiš

Sladkorna bolezen

8., 9.

B. Bešter

Vesela šola

6.–9.

Š. Stele

Zamejska bralna značka

7.–9.

B. Klembas

Zdravošolci (kuhanje)

7., 8.

H. Kosmač

Zgodovinski krožek

8., 9.

B. Klembas

Košarka

6.

zunanji izvajalec

V interesno dejavnost mora biti vključenih najmanj 10 učencev, da je lahko sploh organizirana. Prijava je prostovoljna, vendar je zaželeno, da interesno dejavnost učenec redno obiskuje.

Nekatere interesne dejavnosti bodo potekale celo leto, druge v strnjeni obliki.

Interesne dejavnosti na PŠ RUDNIK
INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR TERMIN
Ustvarjalne delavnice 1. Tatjana Rovšek PET., 6. URA (na 14 dni)
Športni krožek 1. Iris Belko TOR., 6. URA
2. ČET., 6. URA
3. Jasmina Begić SRE., 6. URA (na 14 dni)
Šah 1., 2. Borut Trček PON., 7. URA
3. – 5. ČET., 7. URA
Pevski zbor 1., 2. Vatroslav Tomac ČET., 7. URA
3. – 5. PON., 7. URA
Umetniško-ustvarjali krožek 2., 3. Jasmina Begić PET., 6. URA (na 14 dni)
Planinski krožek 2. – 5. Majda Primec IZBRANE SOBOTE
Evropski klub 2., 3.

Petra Šlankovič/

Manca Žuna

TOR., 7. URA (na 14 dni)
4., 5.
Logika 2., 3. Polona Reberšek Božič PON., 6. URA (na 14 dni)
4., 5.
Računalniški krožek 3. Alenka Milavec SRE., 6. URA (na 14 dni)
Ustvarjalni krožek 4., 5. Barbara Bešter PET., 7. URA
Zunanji izvajalci
Ju-jitsu 1. – 5. ŠRD Bober

PON., 15.15 – 16.00

začetek 6. 9.

Mažorete 1. – 5. Sinja klub

TOR., 15.15 – 16.00

začetek 7. 9.

Rokomet 2. – 5. RK Krim

SRE., 15.15 – 16.00

začetek 8. 9.

Ples + 1. – 5. Ples +

ČET., 15.15 – 16.00

začetek 2. 9.

 

V interesno dejavnost mora biti vključenih najmanj 10 učencev, da je lahko sploh organizirana. Prijava je prostovoljna, vendar je zaželeno, da interesno dejavnost učenec redno obiskuje.

Nekatere interesne dejavnosti bodo potekale celo leto, druge v strnjeni obliki.

Dostopnost