Dejavnosti

Dopolnilni in dodatni pouk OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48

DOPOLNILNI POUK – ŠOLSKO LETO 2023/24

  PREDMET DAN, URA UČILNICA UČITELJ
6. razred SLJ sreda-lihi, predura 17 Š. Stele
MAT petek, predura 5 A. Toni
TJA sreda, predura 7 A. Jolevska Paspalovska
7. razred SLJ sreda-lihi, predura 17 A. Lekše
MAT petek, predura 4 A. Verbinc
TJA torek, 6. ura 8 P. Kajzer
8. razred SLJ petek-sodi, predura 17 T. Kilar
MAT četrtek, predura 4 A. Marucelj Štrus
TJA sreda, predura 8 P. Kajzer
FIZ sreda-sodi, predura 20 U. Lun
KEM sreda-lihi, predura 23 N. Mihelčič
9. razred SLJ petek-lihi, predura 17 T. Kilar
MAT petek-sodi, predura 4 K. Slatenšek
TJA sreda, predura 8 P. Kajzer
FIZ torek-sodi, predura 20 U. Lun
KEM sreda-lihi, predura 23 N. Mihelčič

DODATNI POUK – ŠOLSKO LETO 2023/24

  PREDMET DAN, URA UČILNICA UČITELJ
6. razred SLJ sreda-lihi, predura 15 S. Primec
MAT petek, predura 4 A. Marucelj Štrus
TJA četrtek-lihi, predura 8 P. Kajzer
7. razred SLJ petek-lihi, predura 15 S. Primec
MAT sreda, predura 3 K. Slatenšek
TJA četrtek-sodi, predura 8 P. Kajzer
8. razred SLJ po dogovoru 17 T. Kilar
MAT sreda, predura 3 A. Toni
TJA sreda-sodi, predura 6 B. Bosnić
FIZ četrtek-lihi, predura 20 U. Lun
KEM sreda, 7. ura 23 Nastja Mihelčič
9. razred SLJ po dogovoru 17 T. Kilar
MAT petek-lihi, predura 3 K. Slatenšek
TJA sreda-lihi, predura 6 B. Bosnić
FIZ torek-lihi, predura 20 U. Lun
KEM sreda-sodi, predura 23 Nastja Mihelčič
Interesne dejavnosti na DOLENJSKI CESTI 20

INTERESNA DEJAVNOST

RAZRED

MENTOR/-ICA

Logična pošast

1.

K. Farkaš

Pravljične urice

1.

U. Černoš

Glasbena ustvarjalnica

1.

B. Pekolj

Baletne urice

1.

K. Farkaš

Otroški pevski zbor

1.–5.

T. Dolenc Marinšek

Eko šola: voda, naše bogastvo

1.–9.

L. Janjoš

Bralni kviz Antolin

1.–9.

M. Vršič

Bralne urice

2.

M. Blatnik

Spoznavanje otrok sveta

2.

M. Abbad

Gledališke urice

2.

U. Černoš

Ustvarjalnice

2.–3.

M. Abbad, A. Rus

Naravoslovni krožek Kresnička

2.–3.

A. Rus

Plesni krožek

2.–5.

B. Kastelec

Bralna značka

2.–5.

A. Rus, A. Jaklič, M. Abbad, L. Beltram

Logična pošast

2.–3.

N. Šinkovec

Planinski krožek

2.–5.

P. Kokalj, N. Šinkovec

Šahovski krožek (popoldanski turnirji)

2.–5.

T. Jakopin Verbole, A. Jaklič

Zeleni prstki (vrtnarjenje)

3.–4.

M. Čemažar Tratar

Logična pošast

4.–5.

K. Tiršek

Tematska delavnica – novoletni lampijon

4.–5.

M. Ogrizek Drinovec, K. Židan

Tematska delavnica – pustni karneval

4.–5.

M.  Ogrizek Drinovec

Vesela šola

4.–5.

M. Andrejka

EPI Angleška bralna značka

4.–5.

A. Jolevska Paspalovska

Nemška bralna značka

4.–9.

M. Vršič

Prometni krožek – kolesarski izpit

4. a, b ,c

Učitelji 4. in 5. razreda

Raziskovalna dejavnost

5.

A. Mihelič

NTC IGRARIJE

1.–3.

zunanji izvajalec

Košarka

1.–5.

zunanji izvajalec

Ju-jitsu

1.–5.

zunanji izvajalec

Športna šola

1.–3.

zunanji izvajalec

Nogomet

1.–5.

zunanji izvajalec

Ritmična gimnastika

1.–5.

zunanji izvajalec

Rokomet deklice

1.–5.

zunanji izvajalec

Elementarne igre in rokomet

2.–5.

zunanji izvajalec

V interesno dejavnost mora biti vključenih najmanj 10 učencev, da je lahko sploh organizirana. Prijava je prostovoljna, vendar je zaželeno, da interesno dejavnost učenec redno obiskuje.

Nekatere interesne dejavnosti bodo potekale celo leto, druge v strnjeni obliki.

 

Interesne dejavnosti OB DOLENJSKI ŽELEZNICI 48

INTERESNA DEJAVNOST

RAZRED

MENTOR/-ICA

Angleška klepetalnica

6.–9.

B. Bosnić

Angleški krožek

8., 9.

B. Bosnić

Angleško glasilo

6.–9.

P. Kajzer

Badminton

6.–9.

J. Špiler

Debatni klub v angleščini

6.–9.

B. Bosnić

Dramski krožek

7., 8.

A. Lekše

Dvoranski hokej

6.–8.

M. Kastelec

Fizikalni krožek

8., 9.

U. Lun

Geografski krožek

7.–9.

E. Pirnat

Glasilo

9.

Š. Stele

Klekljanje

6.–9.

B. Bešter

Kresnička

6., 7.

M. Drašler

Kuharski krožek- Zdravošolci

7., 8.

H. Kosmač

Likovni krožek

6.–9.

M. Andlovic

Logika I/II

6., 7. / 8., 9.

A. Marucelj Štrus

Male sive celice

6.–9.

B. Bosnić

Matematična ustvarjalnica

6.–9.

K. Slatenšek

Mladi poročevalci za okolje (eko krožek)

6.–9.

E. Pirnat

Mladinski pevski zbor

6.–9.

T. Dolenc Marinšek

Planinski krožek

6.–9.

M. Andlovic

Prometni krožek

6.–9.

M. Ogrizek Drinovec

Proteusov krožek

8., 9.

M. Drašler

Prva pomoč

6.–9.

N. Mihelčič

Raziskovalna dejavnost

7.–9.

M. Drašler

Sladkorna bolezen

6.–9.

B. Bešter

Šolski radio

6.–9.

J. Špiler

Vesela šola

6.–9.

Š. Stele

Voda – naše bogastvo

6.–9.

L. Janjoš

Zgodovinski krožek

8., 9.

B. Klembas

V interesno dejavnost mora biti vključenih najmanj 10 učencev, da je lahko sploh organizirana. Prijava je prostovoljna, vendar je zaželeno, da interesno dejavnost učenec redno obiskuje.

Nekatere interesne dejavnosti bodo potekale celo leto, druge v strnjeni obliki.

Interesne dejavnosti na PŠ RUDNIK

INTERESNA DEJAVNOST

RAZRED

MENTOR/-ICA

Ustvarjalne delavnice

1.

T. Rovšek

Športni krožek

1.

J. Nuhanović

Otroški pevski zbor

1.–5.

T. Prijatelj

Šah

1.–5.

J. Špiler

Logika

1.–5.

A. Perme

Športni krožek

2., 3.

I. Belko

Naravoslovni krožek

2., 3.

B. Bešter

Ustvarjalne delavnice

2., 3.

J. Nuhanović

Planinski krožek

2.–5.

M. Primec

Računalniški krožek

3.

A. Milavec

Evropski klub

4., 5.

P. Šlankovič, M. Žuna

Ustvarjalne delavnice

4., 5.

B. Bešter

Vesela šola

4., 5.

M. Andrejka

Prometni krožek – kolesarstvo

4.

A. Perme

Ju-jitsu

1.–5.

zunanji izvajalec

Ples

1.–5.

zunanji izvajalec

Mažorete

1.–5.

zunanji izvajalec

Rokomet

2.–5.

zunanji izvajalec

 

V interesno dejavnost mora biti vključenih najmanj 10 učencev, da je lahko sploh organizirana. Prijava je prostovoljna, vendar je zaželeno, da interesno dejavnost učenec redno obiskuje.

Nekatere interesne dejavnosti bodo potekale celo leto, druge v strnjeni obliki.

Dostopnost