Knjižnica se predstavi

Šolska knjižnica se s svojo notranjo organizacijo in dejavnostjo (ustrezen knjižni fond in zbirke drugih informativnih virov, načrtno bibliopedagoško delo, prosti pristop h knjigam in katalogom…) uveljavlja pri vseh predmetih in dejavnostih šole kot posrednik med učiteljem, učencem in znanjem.

Šolska knjižnica je vir informacij za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa in podpira vse predmete, ki se poučujejo na šoli in tudi interesne dejavnosti. Hkrati pa je tudi prostor za druženje, zbiranje in preživljanje prostega časa.

Naloga šolske knjižnice je: zagotavljati, širiti in poglabljati znanje in vedenje učencev v okviru ciljev in vsebin učnega načrta za redni, fakultativni in dodatni pouk… in v ta namen oskrbovati učence in učitelje s knjižničnim gradivom, usposabljati učence za samostojno učenje, samoizobraževanje in ustvarjalno delo, navaditi učence in druge uporabnike knjižnice na samostojno uporabo knjižnega gradiva in knjižničnih pomagal.

 Knjižničarka: Simona Črnivec, univ. dipl. fil. in lit. komp. 

Kažipot po knjižnici
V knjižnici so knjige razvrščene po določenem vrstnem redu; vsaka knjiga ima svoj prostor na točno določeni knjižni polici!

Knjige so v šolski knjižnici razdeljene na leposlovne in poučne knjige. Poučne ali strokovne knjige so razvrščene po UDK sistemu oziroma po predmetnih področjih.

Razvrstitev po predmetnih področjih

0 SPLOŠNO
(znanost o znanosti, znanost o knjigi, informatika, dokumentacije, bibliotekarstvo, enciklopedije …)
6 UPORABNE VEDE
(medicina, tehnika, strojništvo, elektrotehnika, rudarstvo, gradbeništvo, kmetijstvo, gospodinjstvo, računalništvo …)
1 FILOZOFIJA
(psihologija, logika, estetika)
7 UMETNOST, ARHITEKTURA, FOTOGRAFIJA, GLASBA, ZABAVA, ŠPORT
2 VERSTVO 8 JEZIKOSLOVJE, FILOLOGIJA, LEPOSLOVJE, KNJIŽEVNOST
3 DRUŽBENE VEDE
(sociologija, statistika, politika, pravo, vojne vede, šolstvo, trgovina, promet …)
9 ZEMLJEPIS, BIOGRAFIJE, ZGODOVINA
5 NARAVOSLOVJE
(matematika, astronomija, fizika, kemija, geologija in sorodne vede, meteorologija, palenttologija, biologija, botanika, zoologija …)

Čitalnica

V šolski knjižnici je tudi čitalnica, kjer se učite, listate revije; izbirate  lahko med 36 naslovi revij. Uporabljate lahko tudi knjige iz priročne knjižnice, ki si jih ne morete izposoditi na dom (npr. enciklopedije, leksikone, seminarske naloge, itd).

Knjižnični red in pravila
 • Člani knjižnice so vsi učenci in delavci šole. Ob vpisu prejmejo člansko izkaznico. Članstvo se podaljša vsako leto ob začetku šolskega leta.
 • Knjižnica omogoča dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v prostorih knjižnice in čitalnice ter izposojo na dom; za potrebe pouka tudi dostop do elektronskih virov.
 • Knjižnica je odprta po urniku, ki je na vratih knjižnice.
 • Na dom si lahko uporabniki izposodijo knjižnično gradivo za 14 dni.
 • Rok izposoje je možno podaljšati še za 14 dni ali več (raziskovalno delo, tekmovanja …).
 • V izposoji ima lahko učenec samo po en naslov knjige za angleško in nemško bralno značko.
 • Serijske publikacije si je možno izposoditi za največ 3 dni.
 • Mediotečnega gradiva (CR-romi, DVD, videokasete …) učencem ne izposojamo na dom. Prav tako ne izposojamo referenčnega gradiva (leksikoni, enciklopedije, slovarji, atlasi …).
 • V knjižnici je po medknjižnični izposoji možno dobiti tudi gradivo, ki ga v naši knjižnici nimamo.
 • Izposojenega gradiva ni dovoljeno izposojati dalje brez vednosti knjižničarke. Zamudnikom ne izposojamo gradiva, dokler izposojenega ne vrnejo.
 • Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo uporabnik nadomesti z novim. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode v dogovoru s knjižničarko nadomesti z enakovrednim gradivom.
 • Na koncu šolskega leta je treba vso izposojeno gradivo vrniti v šolsko knjižnico.
 • Uporabniki morajo s knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici ravnati skrbno. V knjižnici in čitalnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice.
 • Vstopamo tiho, pozdravimo, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo učencev, ki se učijo.
 • Prenosni telefoni morajo biti v knjižnici izključeni.
 • Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.
 • Računalnik, ki se nahaja v knjižnici, je na voljo vsem uporabnikom knjižnice po dogovoru s knjižničarko. Pred uporabo je potrebno vpisati v zvezek, ki je pri računalniku, ime, priimek in razred uporabnika ter predmet, za katerega se uporablja računalnik. Računalnik za knjižničarko ni na voljo uporabnikom.
 • Zamude učencev zaradi obiska šolske knjižnice pri pouku niso opravičljive. Učenec mora skrbeti, da se pravočasno vrne v razred.
 • Uporabniku, ki se ne ravna po knjižničnem redu, lahko knjižničarka po svoji presoji zmanjša uporabniške pravice (prepoved uporabe računalnika, listanja revij in knjig).
Bralna značka

BRALNA ZNAČKA – 6. RAZRED

 1. ANDERSEN, H. C.: Pravljice
 2. BREZINA, T.:  zbirka NOVOHLAČNIKI
 3. CERKVENIK, A.: Ovčar Runo
 4. DAHL,R.: Matilda
 5.                   Čarovnice
 6. DEFOE, D.: Robinson Crusoe
 7. DOLINAR, D.: Dvojne počitnice
 8. DONNELY, E.: Zbogom dedek
 9. HOFMAN, B.: Ringo Star
 10. HOHLER, F.: Čipo
 11. INGOLIČ, A.: Tajno društvo PGC
 12. JONSSON, R.: Vike Viking
 13. JURČIČ, J.: Jurij Kozjak
 14. KOVAČ, P.: Urške so brez napake
 15. LINDGREN, A.: Brata Levjesrčna
 16. MAL, V.: Sreča na vrvici
 17.                  Roki Rok
 18. MEBS, G.: Nedeljka
 19. NOVAK, B.: zbirka ZVESTI PRIJATELJI
 20. NOSTLINGER, C.: TV Karel
 21. PARTLJIČ, T.: Maša in Tjaša
 22. PREGL, S.: Geniji v kratkih hlačah
 23. ROWLING, J.K.: Harry Potter
 24. ROGELJ, S.: Bistrica Kalščica
 25. SELIŠKAR, T.: Bratovščina Sinjega galeba
 26. SIVEC, I.: Beli mušketir
 27. SLOVENSKE ljudske pravljice
 28. SONČNICA na rami
 29. SUHODOLČAN, P.: Kolesar naj bo
 30.                                    Košarkar naj bo
 31.                                    Ranta vrača udarec
 32. TWAIN, E. B.: Princ in beraček, Prigode Toma Sawyerja
 33. VIDMAR, J.: Junaki petega razreda
 34. ULRICH, H.: Ne poljubljaj čarovnic
 35. KNJIGA po izbiri

ZA BRALNO ZNAČKO PREBERETE 4 KNJIGE!

BRALNA ZNAČKA – 7. RAZRED

 1. BASS, E.: Nepremagljiva enajsterica
 2. BORSKA, I.: Komu zlata drsalka
 3. ČATER, D.: Pojdi z mano
 4. DOLINAR, B.: Dnevnik Jureta Novaka
 5. ENDE, M.: Momo
 6. GRIPE, M.: Hrošč leti v somraku
 7. GIFFORD, G.: Skrivnostna reka
 8. HOF, M.: Mama številka nič
 9. HORVAT, M.: Waitapu
 10. JUDSON, W.: Mrzla reka
 11. KNIGHT, E.: Lassie se vrača
 12. KOLU, S.: Ajda in razbojnikovi
 13. KUIJER, G.: Čez obzorje z vetrom na morje, Raj je tukaj in zdaj, Ko sreča trešči kot strela, Naj ljubezen gori kot plamen, amen
 14. LUCIANI, D.: Skrita kamera
 15. MIHELIČ, M.: Pridi, mili moj Ariel
 16. MUCK, D.: Kremplin
 17.                     Lažniva Suzi
 18.                     Blazno resno slavni
 19.                     Blazno resno popolni
 20. NOVAK, B.: Strašljiva Stahovica
 21. OMAHEN, N.: Silvija
 22.                          Veliko srce
 23. PARTLJIČ, T.: Hotel sem prijeti sonce
 24.                           Slišal sem, kako trava raste
 25. PREGL, S.: Spričevalo
 26. PREŽIHOV, V.: Solzice
 27. SIVEC, I.: Enajsta ovira
 28.                   Netopir brez kril
 29.                   Zelena kri
 30.                   Skrivnost zlate reke
 31.                   Formula smrti
 32. STEVENSON, R. L.: Otok zakladov
 33. TOWNSEND, S.: Skrivni dnevnik Jadrana Krta
 34. KNJIGA PO IZBIRI

ZA BRALNO ZNAČKO PREBERETE 5 KNJIG!

BRALNA ZNAČKA – 8. RAZRED

 1. Žiga Gombač: NK Svoboda
 2. David Hill: Korak pred plameni
 3. Vinko Moderndorfer: Kot v filmu
 4. Jana Frey: Velike zelene oči
 5. John Green: Kdo si, Aljaska
 6. Ivan Sivec: Formula smrti
 7. Louis Sachar: Zeleno jezero
 8. Katarina Kieri: Ne ravno grški bog
 9. David Hill: Duet
 10. Ivan Sivec: Skrivnost zlate reke
 11. Ivan Sivec: Krokarji viteza Erazma
 12. Ivan Sivec: Kriva prisega
 13. Ivan Sivec: Netopir brez kril
 14. Ivan Sivec: Enajsta ovira
 15. Tadej Golob: Zlati zob
 16. Patrick Ness: Trilogija Hrup in kaos (ena knjiga)
 17. Julianna Baggott: Trilogija Čisti (ena knjiga)
 18. Serija Vampirska akademija (ena knjiga)
 19. Harry Potter (ena knjiga)
 20. Desa Muck: Blazno resno slavni
 21. Damijan Šinigoj: Iskanje Eve
 22. Townsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta
 23. Townsend: Rastoče težave Jadrana Krta
 24. Walters: 11. september … vse na tla pomeče
 25. Nejka Omahen: Življenje kot v filmu
 26. Nejka Omahen: Dež
 27. Nejka Omahen: Silvija
 28. Fine: Dojenčki iz moke
 29. Anthony Horowitz: Sokolov malteser
 30. Desa Muck: Hči lune

BRALNA ZNAČKA – 9. RAZRED

 1. Maite Carranza: Zastrupljene besede
 2. J. Palacio: Čudo
 3. John Boyne: Deček v črtasti pižami
 4. Kevin Brooks: Dnevnik iz bunkerja
 5. Kevin Brooks: iBoy
 6. Christina Kilbourne: Dragi Zaza
 7. Ivan Sivec: Finta v levo
 8. Cvetka Sokolov: Kar ne ubije
 9. Marjana Moškrič: Ledene magnolije
 10. Jana Frey: Prividi sreče
 11. Jana Frey: Na smrt prestrašena
 12. Emiel de Wild: Bratovska skrivnost
 13. Janja Vidmar: Pink
 14. Isabel Abedi: Isola
 15. Marinka Fritz Kunc: Punčka v ogledalu
 16. Marinka Fritz Kunc: Janov krik
 17. Marinka Fritz Kunc: Kam grejo ptice umret
 18. Ivan Sivec: Faktor x
 19. Ivan Sivec: Pege na soncu
 20. Janja Vidmar: Debeluška
 21. Janja Vidmar: Princeska z napako
 22. Patrick Ness: Trilogija Hrup in kaos (ena knjiga)
 23. Julianna Baggott: Trilogija Čisti (ena knjiga)
 24. Serija Vampirska akademija (ena knjiga)
 25. Štefanec: Sem punk čarovnica, Debela lezbijka in ne maram vampov
 26. Merlisa Arold: Živeti hočem
 27. Ava Dellaira: Ljubezenska pisma mrtvim
 28. Neli Kodrič Filipič: Povej mi po resnici
 29. John Green: Lažna mesta
 30. David Hill: Se vid’va, Simon
Prazniki knjige
 

 • 8. september − Svetovni dan pismenosti
 • 17. september − Dan zlatih knjig, začetek bralne sezone za bralno značko, rojstni dan Franceta Bevka
 • 26. september − Evropski dan jezikov
 • 12. oktober − Evropski dan kulture na radiu
 • 15. oktober − Mednarodni dan šolskih knjižnic
 • 22. oktober − Dan izvirne slovenske slikanice
 • 20. november − Dan slovenskih splošnih knjižnic
 • 3. december − Ta veseli dan kulture, rojstni dan Franceta Prešerna
 • 8. februar − Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
 • 21. februar − Mednarodni dan maternega jezika
 • 19. marec − Svetovni dan pripovedništva
 • 21. marec − Svetovni dan poezije
 • 2. april − Mednarodni dan knjig za otroke, zaključek bralne sezone, rojstni dan Hansa Christiana Andersena
 • 23. april − Svetovni dan knjige in avtorskih pravic
 • 3. maj − Svetovni dan svobode tiska
Učbeniški sklad

 • Šola izposoja učencem veljavne učbenike iz učbeniškega sklada, ustanovljenega s finančno podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Izposodite si lahko komplete učbenikov ali posamezne učbenike. Za vse učence je izposoja učbenikov brezplačna.
 • Če si želite izposoditi učbenike iz učbeniškega sklada, izpolnite prijavnico, ki jo dobite v mesecu maju in jo vrnite razredniku do datuma, navedenega na prijavnici. Učencev, ki bodo zamudili s prijavo, žal ne bomo mogli vključiti v učbeniški sklad.
 • Ob koncu šolskega leta je treba učbenike vrniti. Uporabnik sklada je dolžan plačati odškodnino, če ob koncu šolskega leta vrne poškodovan ali uničen učbenik.
 • Učbenike dobijo učenci v šoli prvi šolski dan.
 • Skrbnica učbeniškega sklada je Simona Črnivec.
Dostopnost