Knjižnica se predstavi

Šolska knjižnica se s svojo notranjo organizacijo in dejavnostjo (ustrezen knjižni fond in zbirke drugih informativnih virov, načrtno bibliopedagoško delo, prosti pristop h knjigam in katalogom…) uveljavlja pri vseh predmetih in dejavnostih šole kot posrednik med učiteljem, učencem in znanjem.

Šolska knjižnica je vir informacij za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa in podpira vse predmete, ki se poučujejo na šoli in tudi interesne dejavnosti. Hkrati pa je tudi prostor za druženje, zbiranje in preživljanje prostega časa.

Naloga šolske knjižnice je: zagotavljati, širiti in poglabljati znanje in vedenje učencev v okviru ciljev in vsebin učnega načrta za redni, fakultativni in dodatni pouk… in v ta namen oskrbovati učence in učitelje s knjižničnim gradivom, usposabljati učence za samostojno učenje, samoizobraževanje in ustvarjalno delo, navaditi učence in druge uporabnike knjižnice na samostojno uporabo knjižnega gradiva in knjižničnih pomagal.

Knjižničar: Jaka ŠPILER, prof. soc. in univ. dipl. bibl.

Kažipot po knjižnici

V knjižnici so knjige razvrščene po določenem vrstnem redu; vsaka knjiga ima svoj prostor na točno določeni knjižni polici!

Knjige so v šolski knjižnici razdeljene na leposlovne in poučne knjige. Poučne ali strokovne knjige so razvrščene po UDK sistemu oziroma po predmetnih področjih.

Razvrstitev po predmetnih področjih

0 SPLOŠNO
(znanost o znanosti, znanost o knjigi, informatika, dokumentacije, bibliotekarstvo, enciklopedije …)
6 UPORABNE VEDE
(medicina, tehnika, strojništvo, elektrotehnika, rudarstvo, gradbeništvo, kmetijstvo, gospodinjstvo, računalništvo …)
1 FILOZOFIJA
(psihologija, logika, estetika)
7 UMETNOST, ARHITEKTURA, FOTOGRAFIJA, GLASBA, ZABAVA, ŠPORT
2 VERSTVO 8 JEZIKOSLOVJE, FILOLOGIJA, LEPOSLOVJE, KNJIŽEVNOST
3 DRUŽBENE VEDE
(sociologija, statistika, politika, pravo, vojne vede, šolstvo, trgovina, promet …)
9 ZEMLJEPIS, BIOGRAFIJE, ZGODOVINA
5 NARAVOSLOVJE
(matematika, astronomija, fizika, kemija, geologija in sorodne vede, meteorologija, palenttologija, biologija, botanika, zoologija …)

Čitalnica

V šolski knjižnici je tudi čitalnica, kjer se učite, listate revije; izbirate  lahko med 36 naslovi revij. Uporabljate lahko tudi knjige iz priročne knjižnice, ki si jih ne morete izposoditi na dom (npr. enciklopedije, leksikone, seminarske naloge, itd).

Knjižnični red in pravila
  • Člani knjižnice so vsi učenci in delavci šole. Ob vpisu prejmejo člansko izkaznico. Članstvo se podaljša vsako leto ob začetku šolskega leta.
  • Knjižnica omogoča dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v prostorih knjižnice in čitalnice ter izposojo na dom; za potrebe pouka tudi dostop do elektronskih virov.
  • Knjižnica je odprta po urniku, ki je na vratih knjižnice.
  • Na dom si lahko uporabniki izposodijo knjižnično gradivo za 14 dni.
  • Rok izposoje je možno podaljšati še za 14 dni ali več (raziskovalno delo, tekmovanja …).
  • V izposoji ima lahko učenec samo po en naslov knjige za angleško in nemško bralno značko.
  • Serijske publikacije si je možno izposoditi za največ 3 dni.
  • Mediotečnega gradiva (CR-romi, DVD, videokasete …) učencem ne izposojamo na dom. Prav tako ne izposojamo referenčnega gradiva (leksikoni, enciklopedije, slovarji, atlasi …).
  • V knjižnici je po medknjižnični izposoji možno dobiti tudi gradivo, ki ga v naši knjižnici nimamo.
  • Izposojenega gradiva ni dovoljeno izposojati dalje brez vednosti knjižničarke. Zamudnikom ne izposojamo gradiva, dokler izposojenega ne vrnejo.
  • Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo uporabnik nadomesti z novim. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode v dogovoru s knjižničarko nadomesti z enakovrednim gradivom.
  • Na koncu šolskega leta je treba vso izposojeno gradivo vrniti v šolsko knjižnico.
  • Uporabniki morajo s knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici ravnati skrbno. V knjižnici in čitalnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice.
  • Vstopamo tiho, pozdravimo, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo učencev, ki se učijo.
  • Prenosni telefoni morajo biti v knjižnici izključeni.
  • Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.
  • Računalnik, ki se nahaja v knjižnici, je na voljo vsem uporabnikom knjižnice po dogovoru s knjižničarko. Pred uporabo je potrebno vpisati v zvezek, ki je pri računalniku, ime, priimek in razred uporabnika ter predmet, za katerega se uporablja računalnik. Računalnik za knjižničarko ni na voljo uporabnikom.
  • Zamude učencev zaradi obiska šolske knjižnice pri pouku niso opravičljive. Učenec mora skrbeti, da se pravočasno vrne v razred.
  • Uporabniku, ki se ne ravna po knjižničnem redu, lahko knjižničarka po svoji presoji zmanjša uporabniške pravice (prepoved uporabe računalnika, listanja revij in knjig).
Bralna značka

BRALNA ZNAČKA – 6. RAZRED

  1. ANDERSEN, H. C.: Pravljice
  2. BREZINA, T.:  zbirka NOVOHLAČNIKI
  3. CERKVENIK, A.: Ovčar Runo
  4. DAHL,R.: Matilda
  5.                   Čarovnice
  6. DEFOE, D.: Robinson Crusoe
  7. DOLINAR, D.: Dvojne počitnice
  8. DONNELY, E.: Zbogom dedek
  9. HOFMAN, B.: Ringo Star
  10. HOHLER, F.: Čipo
  11. INGOLIČ, A.: Tajno društvo PGC
  12. JONSSON, R.: Vike Viking
  13. JURČIČ, J.: Jurij Kozjak
  14. KOVAČ, P.: Urške so brez napake
  15. LINDGREN, A.: Brata Levjesrčna
  16. MAL, V.: Sreča na vrvici
  17.                  Roki Rok
  18. MEBS, G.: Nedeljka
  19. NOVAK, B.: zbirka ZVESTI PRIJATELJI
  20. NOSTLINGER, C.: TV Karel
  21. PARTLJIČ, T.: Maša in Tjaša
  22. PREGL, S.: Geniji v kratkih hlačah
  23. ROWLING, J.K.: Harry Potter
  24. ROGELJ, S.: Bistrica Kalščica
  25. SELIŠKAR, T.: Bratovščina Sinjega galeba
  26. SIVEC, I.: Beli mušketir
  27. SLOVENSKE ljudske pravljice
  28. SONČNICA na rami
  29. SUHODOLČAN, P.: Kolesar naj bo
  30.                                    Košarkar naj bo
  31.                                    Ranta vrača udarec
  32. TWAIN, E. B.: Princ in beraček, Prigode Toma Sawyerja
  33. VIDMAR, J.: Junaki petega razreda
  34. ULRICH, H.: Ne poljubljaj čarovnic
  35. KNJIGA po izbiri

ZA BRALNO ZNAČKO PREBERETE 4 KNJIGE!

BRALNA ZNAČKA – 7. RAZRED

  1. BASS, E.: Nepremagljiva enajsterica
  2. BORSKA, I.: Komu zlata drsalka
  3. ČATER, D.: Pojdi z mano
  4. DOLINAR, B.: Dnevnik Jureta Novaka
  5. ENDE, M.: Momo
  6. GRIPE, M.: Hrošč leti v somraku
  7. GIFFORD, G.: Skrivnostna reka
  8. HOF, M.: Mama številka nič
  9. HORVAT, M.: Waitapu
  10. JUDSON, W.: Mrzla reka
  11. KNIGHT, E.: Lassie se vrača
  12. KOLU, S.: Ajda in razbojnikovi
  13. KUIJER, G.: Čez obzorje z vetrom na morje, Raj je tukaj in zdaj, Ko sreča trešči kot strela, Naj ljubezen gori kot plamen, amen
  14. LUCIANI, D.: Skrita kamera
  15. MIHELIČ, M.: Pridi, mili moj Ariel
  16. MUCK, D.: Kremplin
  17.                     Lažniva Suzi
  18.                     Blazno resno slavni
  19.                     Blazno resno popolni
  20. NOVAK, B.: Strašljiva Stahovica
  21. OMAHEN, N.: Silvija
  22.                          Veliko srce
  23. PARTLJIČ, T.: Hotel sem prijeti sonce
  24.                           Slišal sem, kako trava raste
  25. PREGL, S.: Spričevalo
  26. PREŽIHOV, V.: Solzice
  27. SIVEC, I.: Enajsta ovira
  28.                   Netopir brez kril
  29.                   Zelena kri
  30.                   Skrivnost zlate reke
  31.                   Formula smrti
  32. STEVENSON, R. L.: Otok zakladov
  33. TOWNSEND, S.: Skrivni dnevnik Jadrana Krta
  34. KNJIGA PO IZBIRI

ZA BRALNO ZNAČKO PREBERETE 5 KNJIG!

BRALNA ZNAČKA – 8. RAZRED

    1. Žiga Gombač: NK Svoboda
    2. David Hill: Korak pred plameni
    3. Vinko Moderndorfer: Kot v filmu
    4. Jana Frey: Velike zelene oči
    5. John Green: Kdo si, Aljaska
    6. Ivan Sivec: Formula smrti
    7. Louis Sachar: Zeleno jezero
    8. Katarina Kieri: Ne ravno grški bog
    9. David Hill: Duet
    10. Ivan Sivec: Skrivnost zlate reke
    11. Ivan Sivec: Krokarji viteza Erazma
    12. Ivan Sivec: Kriva prisega
    13. Ivan Sivec: Netopir brez kril
    14. Ivan Sivec: Enajsta ovira
    15. Tadej Golob: Zlati zob
    16. Patrick Ness: Trilogija Hrup in kaos (ena knjiga)
    17. Julianna Baggott: Trilogija Čisti (ena knjiga)
    18. Serija Vampirska akademija (ena knjiga)
    19. Harry Potter (ena knjiga)
    20. Desa Muck: Blazno resno slavni
    21. Damijan Šinigoj: Iskanje Eve
    22. Townsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta
    23. Townsend: Rastoče težave Jadrana Krta
    24. Walters: 11. september … vse na tla pomeče
    25. Nejka Omahen: Življenje kot v filmu
    26. Nejka Omahen: Dež
    27. Nejka Omahen: Silvija
    28. Fine: Dojenčki iz moke
    29. Anthony Horowitz: Sokolov malteser
    30. Desa Muck: Hči lune

    Za bralno značko preberete 5 knjig, od teh 4 s seznama, ena je lahko po lastni izbiri po predhodnem dogovoru z mentorico

BRALNA ZNAČKA – 9. RAZRED

    1. Maite Carranza: Zastrupljene besede
    2. J. Palacio: Čudo
    3. John Boyne: Deček v črtasti pižami
    4. Kevin Brooks: Dnevnik iz bunkerja
    5. Kevin Brooks: iBoy
    6. Christina Kilbourne: Dragi Zaza
    7. Ivan Sivec: Finta v levo
    8. Cvetka Sokolov: Kar ne ubije
    9. Marjana Moškrič: Ledene magnolije
    10. Jana Frey: Prividi sreče
    11. Jana Frey: Na smrt prestrašena
    12. Emiel de Wild: Bratovska skrivnost
    13. Janja Vidmar: Pink
    14. Isabel Abedi: Isola
    15. Marinka Fritz Kunc: Punčka v ogledalu
    16. Marinka Fritz Kunc: Janov krik
    17. Marinka Fritz Kunc: Kam grejo ptice umret
    18. Ivan Sivec: Faktor x
    19. Ivan Sivec: Pege na soncu
    20. Janja Vidmar: Debeluška
    21. Janja Vidmar: Princeska z napako
    22. Patrick Ness: Trilogija Hrup in kaos (ena knjiga)
    23. Julianna Baggott: Trilogija Čisti (ena knjiga)
    24. Serija Vampirska akademija (ena knjiga)
    25. Štefanec: Sem punk čarovnica, Debela lezbijka in ne maram vampov
    26. Merlisa Arold: Živeti hočem
    27. Ava Dellaira: Ljubezenska pisma mrtvim
    28. Neli Kodrič Filipič: Povej mi po resnici
    29. John Green: Lažna mesta
    30. David Hill: Se vid’va, Simon

    Za bralno značko preberete 5 knjig, od teh 4 s seznama, ena je lahko po lastni izbiri po predhodnem dogovoru z mentorico

Prazniki knjige

 

  • 8. september − Svetovni dan pismenosti
  • 17. september − Dan zlatih knjig, začetek bralne sezone za bralno značko, rojstni dan Franceta Bevka
  • 26. september − Evropski dan jezikov
  • 12. oktober − Evropski dan kulture na radiu
  • 15. oktober − Mednarodni dan šolskih knjižnic
  • 22. oktober − Dan izvirne slovenske slikanice
  • 20. november − Dan slovenskih splošnih knjižnic
  • 3. december − Ta veseli dan kulture, rojstni dan Franceta Prešerna
  • 8. februar − Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
  • 21. februar − Mednarodni dan maternega jezika
  • 19. marec − Svetovni dan pripovedništva
  • 21. marec − Svetovni dan poezije
  • 2. april − Mednarodni dan knjig za otroke, zaključek bralne sezone, rojstni dan Hansa Christiana Andersena
  • 23. april − Svetovni dan knjige in avtorskih pravic
  • 3. maj − Svetovni dan svobode tiska
Učbeniški sklad

  • Šola izposoja učencem veljavne učbenike iz učbeniškega sklada, ustanovljenega s finančno podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Izposodite si lahko komplete učbenikov ali posamezne učbenike. Za vse učence je izposoja učbenikov brezplačna.
  • Če si želite izposoditi učbenike iz učbeniškega sklada, izpolnite prijavnico, ki jo dobite v mesecu maju in jo vrnite razredniku do datuma, navedenega na prijavnici. Učencev, ki bodo zamudili s prijavo, žal ne bomo mogli vključiti v učbeniški sklad.
  • Ob koncu šolskega leta je treba učbenike vrniti. Uporabnik sklada je dolžan plačati odškodnino, če ob koncu šolskega leta vrne poškodovan ali uničen učbenik.
  • Učbenike dobijo učenci v šoli prvi šolski dan.
  • Skrbnika učbeniškega sklada sta: Lucija Beltram (na Dolenjski c. 20) in Jaka Špiler (Ob dolenjski železnici 48 in na PŠ Rudnik).
Dostopnost