Spoštovani starši,

pristojno ministrstvo nam je danes v zvezi z uporabo mask poslalo okrožnico za primere, ko starši odklanjajo nošenje maske pri svojem otroku. Opozarjajo nas, da smo šole dolžne v največji možni meri izvajati vsa priporočila NIJZ in zagotoviti tako učencem kot zaposlenim varno okolje.

Stališče MIZŠ in Inšpektorata RS za šolstvo in šport:

Uporabo mask se priporoča v skupnih šolskih prostorih za vse starostne skupine od 1. do 9. razreda. To priporočilo velja od 6. 9. 2020 dalje glede na situacijo z dne 3. 9. 2020.

Šole so pri izvajanju vzgojno izobraževalnega dela dolžne v maksimalni možni meri upoštevati priporočila NIJZ, nimajo pa drugih pristojnosti v zvezi z neizvajanjem priporočil.

V primeru, da učenec ne bo nosil maske na zahtevo starša ali skrbnika, se predlaga, da se na šoli opravi zabeležko – uradni zaznamek o ravnanju starša/skrbnika z namenom ukrepanja ob morebitnem pojavu bolezni COVID-19.

Za učence, ki maske iz zdravstvenih razlogov ne morejo oz. ne smejo uporabljati, taki postopki niso potrebni.

Na šoli se v največji možni meri trudimo uresničevati vsa priporočila NIJZ in omogočiti tako učencem kot tudi zaposlenim varno okolje.

Na pomembni preizkušnji je občutek odgovornosti vsakega posameznika za svoje zdravje, zdravje družinskih članov, prijateljev, znancev in vseh ljudi okoli nas. Namen priporočil ni v kaznovanju, ampak v ozaveščanju, razumevanju in vzpostavljanju odgovornosti posameznika pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb.

Olga Kolar, ravnateljica

Dostopnost