VPIS OTROK V 1. RAZRED OŠ OSKARJA KOVAČIČA

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bo vpis otrok v 1. razred Osnovne šole Oskarja Kovačiča za šolsko leto 2021/22 potekal v tednu med 9. – 12. 2. 2021, od 16. do 19. ure.

Vpis bo tokrat izjemoma potekal na lokaciji Ob dolenjski železnici 48, 1000 Ljubljana.

Starši ste po pošti prejeli termin za vpis.

Na podlagi 44. člena Zakona o osnovni šoli  osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morajo vpisati v 1. razred osnovnošolske otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Letos vpisujemo otroke, rojene v letu 2015.

Starši vpišete otroka v osnovno šolo, v katere okoliš sodi vaše stalno ali začasno bivališče.

Informacije o vpisu posredujeta pomočnici ravnateljice:

Zaradi razglašene epidemije in izvajanja preventivnih ukrepov vas prosimo, da na vpis pridete le, če ste zdravi, in pri tem upoštevate varnostne ukrepe (zaščitna maska, razkuževanje rok, varnostna razdalja).

Več informacij o vpisu v 1. razred najdete TUKAJ.

Pouk od 7. 12. 2020 dalje

Spoštovani starši,

obveščam vas, da je Vlada Republike Slovenije zaradi aktualnih epidemioloških podatkov podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. To pomeni, da se šolanje za vse učence tudi v prihodnjem tednu nadaljuje na daljavo, na obstoječi način.

Vlada je na včerajšnji seji sprejela tudi Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19, na podlagi katerega se bodo na področju vzgoje in izobraževanja ter športne dejavnosti ukrepi sproščali po fazah:

  1. v oranžni fazi umirjanja (pod 1000 okužb / 1000 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19) se predvideva odprtje vrtcev in šol za 1. triletje ter osnovnih šol prilagojenim programom in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Sprostile se bodo lahko tudi športne aktivnosti na prostem.
  2. v rumeni fazi umirjanja (pod 600 okužb / 500 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19) se osnovne šole odprejo v celoti. V šole se vrnejo tudi zaključni letniki srednjih šol.
  3. v zeleni fazi umirjanja (pod 300 okužb) se odpravijo vse omejitve na področju vzgoje in izobraževanja ter športnih dejavnosti.

Doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov po fazah se bo spremljalo na dnevni ravni. Ko bodo kriteriji doseženi, bodo predvideni ukrepi posamezne faze stopili v veljavo drugi naslednji dan po ugotovitvi.

Ko bo odločitev o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v šolah sprejeta, vas bomo o tem takoj obvestili.

Z upanjem, da se epidemija čimprej umiri, vas lepo pozdravljam.                                      

Olga Kolar, ravnateljica

Dostopnost