Obvestilo o prenehanju obvezne uporabe zaščitnih mask v šoli, 5. 3. 2022

Spoštovani!
V Uradnem listu RS št. 29/22 z dne 4. 3. 2022 je objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Od 5. 3. 2022 uporaba zaščitne maske za učence ni več obvezna ves čas zvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Prav tako uporaba zaščitne maske ni obvezna za strokovne delavce in druge zaposlene, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pa nošenje mask, čeprav to v šolah ni obvezno, še naprej priporoča kot metodo za zmanjševanje verjetnosti prenosa SARS-CoV-2. Pri dejavnostih izven šolskih prostorov bomo upoštevali ukrepe, ki veljajo na kraju izvedbe dejavnosti.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje, podporo in dobro sodelovanje.
S prijaznimi pozdravi,
Alenka Kladnik, pom. ravnateljice

Desetka (6.a, 6.b)

Urnik delavnic Kako se (na)Učiti?

6. a  –  šest zaporednih četrtkov, predura (7.30 – 8.15)

6. b – šest zaporednih petkov, predura (7.30 – 8. 15)

Učenci obeh oddelkov so dobili prijavnice v šoli.

Srečanja bodo namenjena spoznavanju, nadgrajevanju in uporabi učnih strategij Delavnice bo vodila pom. ravnateljice in pedagoginja Alenka Kladnik.

Dostopnost