Pozdravljeni učenci in učenke,

šola je že vrsto let vključena v Ekošolo, ki je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju.

Ekošola ponuja letos 17 projektov. Med njimi je tudi projekt Krožno gospodarstvo E-SPACE. »Krožno gospodarstvo je ena izmed najbolj aktualnih tem v Evropski uniji in Sloveniji. Zato je v letošnjem šolskem letu na ravni Eco-Schools International zasnovan projekt E-SPACE: Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo. Pilotno ga izvajamo samo v Sloveniji in Latviji.« (https://ekosola.si/krozno-gospodarstvo-e-space)

Krožno gospodarstvo išče rešitve, kako nek vir čim dlje zadržati v uporabi.  »Spodbuja, naj s premišljenim nakupom in drugimi ukrepi poskrbimo, da odpadek sploh ne bo nastal. Če pa že, naj posameznik poskrbi za ustrezno ponovno uporabo, nadgradnjo ali recikliranje. Tako prepreči, da bi bilo odpadek treba bodisi sežgati bodisi odložiti, kar sta dva postopka, ki izjemno onesnažujeta okolje, hkrati pa posameznikom omogoči priložnosti za številna nova delovna mesta. Ozaveščanje in poznavanje dejstev in podatkov ter kreativen pristop k reševanju problemov v tem primeru so ključnega pomena«. (https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/12/Krožno-gospodarstvo-Ekokviz-OŠ-8.r.pdf)

 

Prosim, da učenci od 5. do 9. razreda izpolnite vprašalnik na povezavi: https://www.surveymonkey.com/r/V9CFWDV.

 

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem,

mag. Polona Reberšek

Dostopnost