Na šoli v letošnjem šolskem letu izvajamo za učence trening delavnic o učenju z naslovom Desetka. Načrtovanih je pet srečanj po eno šolsko uro. Za učence 7. razreda bodo srečanja potekala preduro v tednu od 16. 20. do 20. 12. 2019. Učenci so dobili prijavnice. V primeru, da ima učenec v tem tednu že na urniku preduro in se bo prijavil na Desetko, bo predura v dogovoru z učiteljem opravičena.

Srečanja bo vodila pom. ravnateljice in pedagoginja Alenka Kladnik.

Dostopnost