Urnik NPZ in ostalih dejavnosti

Po prvomajskih počitnicah pričnemo s SODIM TEDNOM.

TOREK, 7. 5. 2019: slovenščina (6. in 9. razred)
ČETRTEK, 9.  5. 2019: matematika (6. in 9. razred)
PONEDELJEK, 12. 5. 2019: angleščina (6. r.) in DKE (9. r)

Učenci, ki pišejo NPZ, imajo zbor pred šolo je ob 8.10, vstop v šolo ob 8.15, čas pisanja pa od 8.30 do 9.30. Zamudniki po 8.30 ne vstopajo več v šolo ali učilnico. Učenci 7. in 8. razreda pridejo v šolo ob uri, ki jim jo bodo posredovali učitelji.

V dnevih NPZ bomo izvedli dneve dejavnosti.

Datum 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
TOREK, 7. 5. 2019
SODI

ND

Poznavanje travniških rastlin

TD

Varna raba interneta

KD

Literarni potep po  Gorenjski

TD

Poskusi pri naravoslovju

ČETRTEK, 9.  5. 2019

SODI

TD

Promet

ŠD

BIT

TD

Zdrav življenjski slog

ND

OVE in delo s članki

PONEDEL., 12. 5. 2019

LIHI

TD

Sadje in zelenjava

TD

SSZ in odstotki

ND

Poskusi pri naravoslovju

TD

Varna raba interneta

Alenka Kladnik, pom. ravnateljice

Dostopnost