Na šoli v letošnjem šolskem letu za učence od 6. do 9. razreda izvajamo trening delavnic o učenju z naslovom Desetka. Načrtovanih je pet srečanj po eno šolsko uro. Za učence 9. razreda bodo srečanja potekala preduro v tednu od 15. 4. do 19. 4. 2019. V primeru, da ima učenec v tem tednu že na urniku preduro in se bo prijavil na Desetko, bo predura v dogovoru z učiteljem opravičena.

Alenka Kladnik, pom. ravnateljice

Dostopnost