Prijava za vpis v srednje šole bo potekala v ponedeljek, 25. 3. 2019.

9. a (3. ura) – učilnica 21

9. b (4. ura) – učilnica 23

9. c (5. ura) – učilnica 9

Učenci bodo prijavne liste dobili v šoli.

Učenci morajo s seboj imeti:

  • EMŠO
  • Natisnjene podatke o šoli v katero se prijavljajo (ime šole, naslov, izobraževalni program, naziv strokovne izobrazbe). Dobijo jih na spletni strani v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2019/2020.
  • Podatke o stalnem (začasnem) bivališču kandidata.
  • Podatke o starših oz. zakonitih zastopnikih (bivališče, telefon).
  • Morebitna potrdila, ki jih zahtevajo srednje šole.

Izpolnjene prijave bodo učenci odnesli domov in jih podpisane s strani staršev ali zakonitih zastopnikov vrnili v torek, 26. 3. 2019.

Alenka Kladnik, pom. ravnateljice

Dostopnost