Po prvomajskih počitnicah pričnemo z LIHIM TEDNOM.

Petek, 4. 5. 2018: slovenščina (6. in 9. razred)
Ponedeljek, 7.  5. 2018: matematika (6. in 9. razred)
Sreda, 9. 5. 2018: angleščina (6. r.) in kemija (9. r)

Učenci, ki pišejo NPZ imajo zbor pred šolo je ob 8.10, vstop v šolo ob 8.15, čas pisanja pa od 8.30 do 9.30. Zamudniki po 8.30 ne vstopajo več v šolo. Učenci 7. in 8. razreda pridejo v šolo ob uri, ki jim jo bodo posredovali učitelji. V dnevih NPZ bomo izvedli dneve dejavnosti.

Datum 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
petek,
4.5.2018
LIHI

ŠD

Pohod PST

ŠD BIT KD Literarna Gorenjska TD Varna raba interneta
Ponedeljek, 7.5.2018 SODI TD Promet TD Odstotki + SŠSZ TD Zdrav življenjski slog ND OVE

Sreda, 9.5.2018

SODI

TD SŠS TD Varna raba interneta ND Poskusi pri naravoslovju IV TD Delo s članki + SŠS

Alenka Kladnik, pom. ravnateljice

Dostopnost