Spoštovani starši!

Na vašo pobudo in željo objavljam nekaj predlogov literature, ki vam je lahko v pomoč pri delu in svetovanju vašemu otroku, da bi ta čim lažje osvojil učne navade in načine učenja. Verjamem, da lahko strokovni delavci in starši s skupnim ciljem dosežemo večje rezultate na poti doseganja kompetence učenje učenja (KUU). Ta je ena od osmih kompetenc, ki so po mnenju Evropske komisije ključne za preživetje v sodobni družbi znanja.

Alenka Kladnik, pom. ravnateljice

Predlagana literatura:

Buzan, T. (1980): Delaj z glavo. Ljubljana: DDU Univerzum.
De Bono, E. (1998). Naučite svojega otroka misliti. Maribor: Rotis
Gabrijelčič, M. (1985): Učimo se z miselnimi vzorci. DZS: Ljubljana
Jerala-Zver V., (2009): Vse je v glavi ali umetnost učenja, Maribor: Založba Obzorja
Pečjak, S., Gradišar, A. (2012): Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo
Rose, C., Cool, L. (1993): Umetnost učenja (Komplet knjige, avdio in video kaset). Ljubljana: Tangram
Weimer B., Hess S., Brademann M. (2002): Konec s slabimi ocenami, Radovljica, Didakta

Spletne povezave:
KAKO NAJ STARŠI POMAGAJO UČENCEM DO BOLJŠIH UČNIH REZULTATOV V OSNOVNI ŠOLI
Brihta
Misija učenja
Stran za starše in učence

Dostopnost