Po prvomajskih počitnicah pričnemo z LIHIM TEDNOM.

Četrtek, 4. 5. 2017: slovenščina (6. in 9. razred)
Ponedeljek, 8.  5. 2017: matematika (6. in 9. razred)
Sreda, 10. 5. 2017: angleščina (6. in 9. razred)

Učenci 6. in 9. razreda pišejo NPZ Ob dolenjski železnici 48. Zbor pred šolo je ob 8.10, vstop v šolo ob 8.15, čas pisanja pa od 8.30 do 9.30. Zamudniki po 8.30 ne vstopajo več v šolo. Učenci 7. in 8. razreda pridejo v šolo ob uri, ki jim jo bodo posredovali učitelji. V dnevih NPZ bomo izvedli dneve dejavnosti.

Datum 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
Četrtek,
4.5.2017
LIHI
ND Poznavanje travniških rastlin ŠD BIT KD Prešernova Gorenjska TD Varna raba interneta
Ponedeljek, 8.5.2017 SODI TD Promet TD Odstotki + SŠSZ TD Odstotki + SŠSZ ND OVE
Sreda, 10.5.2017 SODI TD SŠSZ TD Varna raba interneta ND Poskusi pri naravoslovju IV TD Delo s članki + SŠSZ

Alenka Kladnik, pom. ravnateljice

Dostopnost