V tem tednu odpadejo dopoldanske in popoldanske govorilne ure pri Simoni Rozina Borštnar in Geniji Simončič. Popoldanske GU za 9. b bo imela Nuša Ilar v učilnici 7.

Dopoldanske govorilne ure odpadejo pri Belkisi Bosnić.

Alenka Kladnik, pom. ravnateljice

Dostopnost