Urnik

KRATICE PREDMETOV 2014/15

BIO Biologija
DKE Domovinska in državljanska kultura in etika
FIZ Fizika
GEO Geografija
GOS Gospodinjstvo
GUM Glasbena umetnost
KEM Kemija
LUM Likovna umetnost
NAR Naravoslovje
SLJ Slovenščina
TJA Angleščina
MAT Matematika
TIT Tehnika in tehnologija
ZGO Zgodovina
ŠPO Šport
NI1 Nemščina 1
NI2 Nemščina 2
NI3 Nemščina 3
LS1 Likovno snovanje I
LS2 Likovno snovanje II
LS3 Likovno snovanje III
TVZ Turistična vzgoja
VE3 Verstva in etika III
ŠSP Šport za sprostitev
ŠZZ Šport za zdravje
UBE Urejanje besedil
MME Multimedija
KEŽ Kemija v življenju
POK Poskusi v kemiji
ZVE Zvezde in vesolje
SLZ Sonce, Luna, Zemlja
TEV Televizija
RET Retorika
RAD Radio
ONA Organizmi v naravi in umetnem okolju
PLE Ples
SPH Sodobna priprava prehrane
IŠPN Izbrani šport – nogomet
IŠPO Izbrani šport – odbojka
IŠPR Izbrani šport – rokomet
RU Oddelčna skupnost
N1N Prvi tuj jezik – nemščina
DOP Dopolnilni pouk
DOD Dodatni pouk
DSP Dodatna strokovna pomoč

Dostopnost