Seznam potrebščin 9. razred

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH PRIPOMOČKOV, KI JIH BODO UČENCI POTREBOVALI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

 1. RAZRED

SLOVENŠČINA

 1. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV: samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost v 9. razredu, ROKUS KLETT (EAN koda 2884)

1 zvezek A4, črtast

ANGLEŠČINA

 1. Levy, D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, učbenik za angleščino v 9. razredu, ROKUS KLETT (EAN koda 5434)
 2. Levy, D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, delovni zvezek za angleščino, ROKUS KLETT

(EAN koda 3966)

 1. Brezigar: Znam za več (slov. vadnica). Angleščina 9, (EAN koda 7189 ali 5526)

1 zvezek A4, črtast

1 beležka za slovarček (s črto po sredini)

MATEMATIKA

 1. Berk: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za matematiko, ROKUS KLETT, (EAN koda 2952)
 1. Končan et al: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, zbirka nalog, ROKUS KLETT, (EAN koda 4189)

2 zvezka A4, mali karo, geotrikotnik, šestilo

ZGODOVINA

 1. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST  9, učbenik za zgodovino v 9. r. , ROKUS KLETT (EAN koda 2990) prenovljen

1 zvezek A4, črtast

GEOGRAFIJA

 1. Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO 9: samostojni delovni zvezek , ROKUS KLETT

(EAN koda 6592)

1 zvezek A4, črtast

Šolska karta. Slovenija, namizni zemljevid, MK (EAN koda 3490)

KEMIJA

 1. Glažar, A. Gabrič, et al : KEMIJA DANES 2, učbenik za kemijo v 9. r, DZS (EAN koda 8017)

KEMIJA DANES 2, del. zvezek, DZS (EAN koda 2820)

1 zvezek A4, črtast

periodni sistem elementov

FIZIKA

ZAKAJ SE DOGAJA? Gibanje in elektrika 9, ROKUS KLETT (EAN koda 2365)

1 zvezek A4, mali karo (60 listni)

barvni svinčniki

BIOLOGIJA

 1. Javoršek: RAZIŠČI SKRIVNOSTI ŽIVEGA, učbenik za biologijo v 9. razredu, Pipinova knjiga (EAN koda 5420)

1 zvezek A4, črtast

 LIKOVNA  UMETNOST

1 zvezek A4, brezčrtni (nadaljevanje iz 6. razreda)

4 čopiče ( 2 koničasta, 2 ploščata)

tempera barvice, flomastri, voščenke, barvni svinčniki, svinčnik B3, kolaž papir, škarje,

lepilo (blok z  20 risalnimi listi)

GLASBENA UMETNOST

1 zvezek A4, črtast

IZBIRNI PREDMETI

NEMŠČINA

 1. Motta: WIR 3 učbenik, ROKUS KLETT (EAN koda 4317)
 2. Motta: WIR 3 delovni zvezek, ROKUS KLETT (EAN koda 4208)

1 zvezek A4, črtast

šolski copati

Če je  učenec vključen v učbeniški sklad, bo učbenike dobil 1.  9.  2015 v šoli.

Dostopnost