Seznam potrebščin 8. razred

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH PRIPOMOČKOV, KI JIH BODO UČENCI POTREBOVALI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

 1. RAZRED

SLOVENŠČINA

 1. Honzak et al.: DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo za 8.r, MKZ (EAN koda 8983)
 2. Bešter et al.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8; samostojni  del. zvezek, 2 dela, posodobljen, ROKUS KLETT (EAN koda4130)

1 zvezek A4, črtast

 ANGLEŠČINA

 1. Goodey, N. Goodey, M. Craven: MESSAGES 3, učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne šole, CUP, ROKUS KLETT (EAN koda 3959)
 2. Levy,  D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3, delovni zvezek  ROKUS KLETT (EAN koda 3942)
 3. Jesenik: Znam za več (slov. vadnica). Angleščina 8 (EAN koda 4239)

1 zvezek A4, črtast

1 beležka za slovarček (s črto po sredini)

MATEMATIKA

 1. Berk: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, matematika za 8. razred, ROKUS KLETT, ( EAN koda 2242)
 2. Končan et al: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, Zbirka nalog, ROKUS KLETT, (EAN koda 2051)

2  zvezka A4, mali karo , geotrikotnik, šestilo

ZGODOVINA

RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik za zgodovino, ROKUS KLETT, (EAN koda 0095)

RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, delovni zvezek za zgodovino, ROKUS KLETT (EAN koda 4086)

1 zvezek A4 črtast

GEOGRAFIJA

 1. Verdev: RAZISKUJEM NOVI SVET 8, učbenik, ROKUS KLETT (EAN koda 9985)

Šolska karta. Svet, namizni zemljevid, MK

1 zvezek A4, črtast

KEMIJA

 1. Gabrič et al.: KEMIJA DANES 1, učbenik za kemijo v 8.r, DZS (EAN koda 8222)

KEMIJA DANES 1, del. zvezek, DZS, (EAN koda 2837)

1 zvezek A4 črtast

periodni sistem elementov

BIOLOGIJA

 1. Lunder: DOTIK ŽIVLJENJA, učbenik za biologijo v 8. razredu, ROKUS KLETT (EAN koda 3744)

1 zvezek A4, črtast

FIZIKA

 1. Demšar e tal.: ZAKAJ SE DOGAJA? SILE IN ENERGIJA, učbenik ROKUS KLETT (EAN koda 8339)

1 zvezek A4, mali karo (60 listni), barvni svinčniki

GLASBENA UMETNOST

1 zvezek A4, črtast

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

 1. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik za 8.r, IZOTECH (EAN koda 289), prenovljeno
 2. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, del. zv. za 8.r, IZOTECH (EAN koda 4873)

1 zvezek A4, brezčrtni ( 40-listni) nadaljevanje iz 6. in 7. razreda

dva večja trikotnika ( 600,300,900 ; 450,450,900 )

2 svinčnika (2H, 2B), navadna! (ne tehnična)  mapa

LIKOVNA  UMETNOST

1 zvezek A4, brezčrtni (nadaljevanje iz 6. razreda)

4 čopiče ( 2 koničasta, 2 ploščata)

tempera barvice, flomastri, voščenke, barvni svinčniki, svinčnik B3, kolaž papir, škarje, lepilo

(blok z 20 risalnimi listi)

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

P. Karba, N. Jesenko:
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 8, učbenik za državljansko in domovinsko vzgojo in etiko v 8. razredu osnovne šole, MKZ (EAN koda 2043)

1 zvezek A5 črtast

IZBIRNI PREDMETI

NEMŠČINA

 1. Motta: WIR 2, učbenik za nemščino, ROKUS KLETT  (EAN koda 4192)
 2. Motta: WIR 2, delovni zvezek za nemščino, ROKUS KLETT (EAN koda 4185)

1 zvezek A-4, črtast

————————————————————————————————————————

šolski copati

Če je  učenec vključen v učbeniški sklad, bo učbenike dobil  1.  9.  2015 v šoli.

Dostopnost