Seznam potrebščin 7. razred

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH PRIPOMOČKOV,  KI JIH BODO UČENCI POTREBOVALI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

 1. RAZRED

SLVENŠČINA

M. Mohor et al. SREČA SE MI V PESMI SMEJE; berilo za slovenščino za 7.r, MK (EAN koda 8313)
Cajhen, D. Kapko, N. Drusany: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7; samostojni del. zv. za slovenščino, 2 dela, ROKUS KLETT (EAN koda 4123)

1 zvezek A4, črtast

 ANGLEŠČINA 

 1. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, učbenik za angleščino v 7. razredu devetletne osnovne šole, CUP, ROKUS (EAN koda 3935)
 2. Goodey, N. Goodey MESSAGES 2, delovni zvezek s CD-jem za angleščino v 7. razredu devetletne osnovne šole, CUP, ROKUS KLETT (EAN koda 3928)
 3. Podlesnik: Znam za več (slov. vadnica). Angleščina 7, (EAN koda 5519)

1 zvezek A4, črtasti, 1 beležka za slovarček

 MATEMATIKA

 1. Berk: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik za matematiko, ROKUS KLETT, (EAN koda 2228)
 2. Končan et al.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, Zbirka nalog za 7. Razred, ROKUS KLETT, (EAN koda 2983)

3 zvezke A4, mali karo,

geotrikotnik, šestilo, žepno računalo z dvovrstičnim zaslonom

 ZGODOVINA

 1. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, učbenik, ROKUS KLETT  (EAN koda 4536)

1 zvezek A4, črtast

 GEOGRAFIJA

 1. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7, učbenik za geografijo v 7. razredu osnovne šole,

ROKUS  KLETT (EAN koda 4499)

Šolska karta. Evropa, namizni zemljevid, MK (Ean koda 3698)

1 zvezek A4, črtast (40 listni)

NARAVOSLOVJE

 1. Šorgo et al: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, učbenik , DZS (EAN koda 2523)

1 zvezek A4, črtast

 DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN  ETIKA

P. Karba, D. Lasič, N. Jesenko:

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 7, učbenik za državljansko vzgojo in etiko v sedmem razredu osnovne šole, MKZ (EAN koda 2036)

1 zvezek A5, črtast

LIKOVNA UMETNOST

1 zvezek A4, brezčrtni (nadaljevanje iz 6. razreda)

4 čopiče ( 2 koničasta, 2 ploščata) tempera barvice, flomastri,  barvni svinčniki, svinčnik B3, kolaž papir, škarje,   lepilo,  (blok z 20 risalnimi listi)

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

 1. Fošnarič: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik za tehniko in tehnologijo v 7. razredu osnovne šole, IZOTECH (EAN koda0272), prenovljena izdaja
 2. Fošnarič: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7; delovni zvezek za tehniko in tehnologijo v 7. razredu osnovne šole, IZOTECH (EAN koda 4835)

1 zvezek A4 brezčrtni ( 40-listni), nadaljevanje iz 6. razreda

dva večja trikotnika ( 600,300,900 ; 450,450,900 )

2 svinčnika (2H, 2B) navadna (ne tehnična)

mapa

GLASBENA UMETNOST

1 zvezek A4, črtast

IZBIRNI PREDMETI

NEMŠČINA

 1. Motta: WIR 1, učbenik za nemščino, ROKUS KLETT, (EAN koda 4529)
 2. Motta: WIR 1, delovni zvezek za nemščino, ROKUS KLETT, (EAN koda 4178)

1 zvezek A4, črtast ,

————————————————————————————————————————

šolski copati

Če je  učenec vključen v učbeniški sklad, bo učbenike dobil 1.  9.  2015 v šoli.

Dostopnost