Seznam potrebščin 6. razred

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH PRIPOMOČKOV, KI JIH BODO UČENCI POTREBOVALI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

 1. RAZRED

SLOVENŠČINA

B.Golob, et al.: Kdo se skriva v ogledalu?, berilo za slovenščino v 6. razredu, MK

(EAN koda 6593)

 1. Kapko et al.: Gradim slovenski jezik 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino, 2 dela, ROKUS KLETT (EAN koda 3812)

1 zvezek  A4, črtast + 1 beležka za slovarček

ANGLEŠČINA
 D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, učbenik za angleščino v 6. razredu devetletne osnovne šole, ROKUS KLETT (EAN koda 4935)

 1. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, delovni zvezek s CD-jem za angleščino, ROKUS KLETT (EAN koda 3904)
 2. Brezigar: Znam za več (slov. vadnica), Angleščina 6 (EAN koda 5502)

1 zvezek A4, črtast

1 beležka za slovarček ( s črto po sredini)

MATEMATIKA

 1. Berk: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik za matematiko, ROKUS KLETT, (EAN koda 2938)
 2. Končan e tal.:  SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, zbirka nalog, Rokus Klett (EAN koda 2976)

2 zvezka A4, mali karo

geotrikotnik, šestilo, žepno računalo z dvovrstičnim zaslonom

GEOGRAFIJA

 1. Verdev: Raziskujem zemljo 6, učbenik za geografijo v 6. razredu osnovne šole,

ROKUS  KLETT (EAN koda 7998)

1 zvezek A4, črtast

Šolska karta. Svet, namizni zemljevid, MK

 ZGODOVINA

 1. Verdev: Raziskujem preteklost 6, učbenik za zgodovino v 6. razredu osnovne šole,

ROKUS  KLETT (EAN koda 7974)

1 zvezek A4, črtast

NARAVOSLOVJE

 1. Šorgo et al.: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1 učbenik za naravoslovje v 6. razredu, DZS

(EAN koda 1151)

1 zvezek A4, črtast

GLASBENA UMETNOST

 1. A. Pesek: Glasba danes in nekoč 6, učbenik za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT (EAN koda 7721)

1 notni zvezek, 1 zvezek A4

LIKOVNA UMETNOST

 1. Tacol et al.: Likovno izražanje 6, učbenik za likovno vzgojo, DEBORA (EAN koda 5787)

1 zvezek A4, brezčrtni (ki bo za 4 leta)

tempera barvice

4 čopiče (2 koničasta, 2 ploščata)

flomastri, barvni svinčniki, svinčnik B3, kolaž papir,  škarje, lepilo

(blok z risalnimi listi, 20 kom.)

GOSPODINJSTVO

 1. Kostanjevec: Gospodinjstvo 6, učbenik za gospodinjstvo, ROKUS KLETT (EAN koda 3969)

1 zvezek A4, 40 listni, črtast

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

 1. Fošnarič et al.: Tehnika in tehnologija 6, učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. razredu osnovne šole, IZOTECH (EAN koda 0265), prenovljena
 2. Fošnarič et al.: Tehnika in tehnologija 6, delovni zvezek za tehniko in tehnologijo v 6. razredu osnovne šole, IZOTECH (EAN koda 4859)

1 zvezek A4 40 listni, brezčrtni

2 svinčnika (2H,2B) navadna (ne tehnična)

2 trikotnika ( 600,300,900 ; 450,450,900 )

mapa

šolski copati

Če je  učenec vključen v učbeniški sklad, bo učbenike dobil 1.  9.  2015 v šoli.

Dostopnost