Prevozi

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli imajo učenci osnovne šole, ki obiskujejo šolo v lastnem šolskem okolišu, pravico do brezplačnega prevoza:

  • če so od šole oddaljeni več kot 4 km,
  • če so od šole oddaljeni manj kot 4 km, a njihova pot do šole po ugotovitvah sveta za preventivo v cestnem prometu ni prometno varna.

Učencem šole, ki jim po omenjenih kriterijih pripada brezplačni prevoz, bomo na osnovi dogovora in financiranja ustanovitelja (MOL) v šolskem letu 2014/15 omogočili sledeč prevoz:

  • Učenci 1.–5. razreda iz naselij Lipe, Črna vas in Ižanska cesta (po kriteriju) se bodo v
  • šolo in domov vozili s šolskim avtobusom.
  • Učenci 6.–9. razreda iz naselij Lipe, Črna vas in Ižanska cesta (po kriteriju) bodo prejeli
  • brezplačne Urbane za prevoz z avtobusom LPP (19I in 19B).
  • Za učence PŠ Rudnik 1.–5. razreda (po kriteriju) bo organiziran prevoz s šolskim kombijem.
  • Šola za učence vozače s šolskim avtobusom in šolskim kombijem organizira tudi varstvo vozačev.

Prevoznik si pridržuje pravico do spremembe voznega reda.

  • Vozni red za prevoz s šolskim avtobusom (Dolenjska cesta 20)

 

URA POSTAJE MPP
7.00 Plečnikova cerkev
7.01 Brglezov štradon
7.02 Doring
7.03 Capuder
7.04 Zidarjevec
7.05 Rutar
7.08 Lipe
7.11 Rutar
7.12 Zidarjevec
7.13 Capuder
7.14 Doring
7.15 Brglezov štradon
7.16 Plečnikova cerkev
7.18 Pri Maranzu
7.20 Hauptmance
7.23 Pri Maranzu
7.24 Barje
7.30 Šola -Dol. c. 20

 

IZ ŠOLE URA ODHODA
Odhod iz Dolenjske c. 20 13.25 (pon.–čet.); 12.35 (pet.)

 

Za učence, ki čakajo šolski avtobus, je organizirano obvezno varstvo.

2. Prevozi s šolskim kombijem (PŠ Rudnik)

Šolski kombi vozi učence po naslednjem voznem redu:

V ŠOLO Kombi 1 Kombi 2
1. vožnja 6.45
2. vožnja 7.10 7.00
3. vožnja 7.30 7.20
4. vožnja 7.45 7.40

 

IZ ŠOLE
1. vožnja 11.50
2. vožnja 12.40
3. vožnja 13.30
PO KONČANEM DELU V OPB
1. vožnja 14.25
2. vožnja 14.55
3. vožnja 15.30
4. vožnja 16.10

 

Dostopnost