Shema šolskega sadja

OBVESTILO ZA STARŠE IN UČITELJE O IZVAJANJU UKREPA SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVA V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

Naša šola bo tudi v letošnjem letu sodelovala v projektu razdeljevanja šolskega sadja in zelenjave učencem, izven okvira šolske malice. Nosilec ukrepa je Ministrstvo za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano, v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo ter Ministrstvom za zdravje, ki je zagotovil sredstva za izvedbo (vrednost pomoči na učenca je 6 € na šolsko leto). Izvajalec ukrepa je Agencija Republike Sloveni za kmetijske trge in razvoj podeželje, ki bo spremljala razdeljevanje in napredek. Ukrep je podprt tudi s strani Evropske unije. Namen ukrepa ja ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter spodbuditi učence, k večji ješčosti svežega sadja in presne zelenjave. Hkrati pa s tem omejiti tudi naraščanje prekomerne telesne teže in debelosti otrok.

Pred pričetkom razdeljevanja bodo nekateri razredi dobili vprašalnike o poizvedbi, kako pogosto uživajo sadje in zelenjavo. Prav tako bodo vprašalnike izpolnili tudi ob koncu razdeljevanja, saj bodo podatki služili, kot usmerjevalec dejavnosti za nadaljnje delo ter ugotavljanje učinkovitosti izvedbe. S temi podatki bomo pripravili evalvacijo in vrednotenje ukrepa. Z razdeljevanjem bomo začeli meseca oktobra po prejemu odločbe in sicer enkrat tedensko. Učenci bodo sadje ali zelenjavo dobili kot dodatek pri malici. Sadje in zelenjava se bo razdeljevala kosovno ali v obliki sadnega in zelenjavnega krožnika, do njega pa so upravičeni vsi učenci. Določene so tudi vrste sadja in zelenjave za razdeljevanje. Razdelitev bo najmanj dvajset v celem šolskem letu.

Učenci bodo tekom šolskega leta 1x mesečno na razrednih urah spoznavali pomen določenega sadeža ali zelenjave. Na razredni stopnji bodo izdelovali še plakate, ki bodo viseli v avli. Na predmetni stopnji pa bodo učenci 6. razredov, v okviru gospodinjskega pouka oblikovali plakate, ki bodo viseli v jedilnici. V vednost ostalim obiskovalcem šole, pa bo v avli šole do avgusta visel plakat, kot obvestilo, da tudi naša šola ponovno sodeluje v evropskem sistemu razdeljevanja sadja in zelenjave.

Zanimivi spletni naslovi:

 

Dostopnost