OPB

Dolenjska cesta 20

 

DEJAVNOSTI:
Kosilo in sprostitvene dejavnosti
Samostojno učenje (domače naloge)
Ustvarjalno preživljanje časa
Dežurstvo

Urnik podaljšanega bivanja bodo učenci prejeli septembra. V času podaljšanega bivanja učenci samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo obveznosti iz dopoldanskega šolskega dela, se seznanjajo s tehnikami učenja in se sprostijo.  Pričakujemo, da bodo učenci vestno opravljali domače naloge, saj bo to pripomoglo k njihovemu boljšemu učnemu uspehu.

Starši naj ne hodijo po otroke pred koncem ure samostojnega učenja, razen v izjemnih primerih ob predhodnem pisnem obvestilu. Vsaka sprememba odhoda otroka domov mora biti predhodno pisno podana. Starši lahko odpeljejo iz šole drugega otroka le s pisnim potrdilom njegovega starša.

Organizirano delo v podaljšanem bivanju se zaključi ob 15.40, dežurstvo pa traja do 16.30 in ne dlje. Naprošamo starše, da do omenjene ure prevzamejo otroka (oz.     v skladu z uro, napisano na prijavnici za podaljšano bivanje).

 

Podaljšano bivanje je organizirano v naslednjih skupinah:

Skupina OPB Oddelki Učilnica Učitelj/-ica
I 1. a, c 1 pritličje Nasta Tavčar
II 1. b, c 2 pritličje Špela Marinko Čeh
III 1. c, 2. b 3 pritličje
IV 2. a, b 4 pritličje Katja Židan
V 2. b, c 5 pritličje
VI 3. a, b 7 pritličje Mojca Ogrizek Drinovec
VII 3. a, c 12 1. nad. Lucija Beltram
VIII

3. a, 4. c

 

9 1. nad.
IX 4. b, c 10 1. nad. Maruša Bitenc
X 4. a 11 1. nad. skupina učiteljev
XI 5. a, b 17 klet skupina učiteljev
XII 5. a, c 16 klet Manja Vršič, Andrej Glavač

PODRUŽNICA RUDNIK

Podaljšano bivanje je organizirano v naslednjih skupinah:

Skupina OPB Oddelki Učitelj/-ica
I 1. d Maja Volarič
II 2. d, 5. d Borut Trček
III 3. d, 5. d Barbara Begojev
IV 4. d, 5. d skupina učiteljev

Utrinki iz podaljšanega bivanja 2013/14

Dostopnost