Jutranje varstvo

JUTRANJE VARSTVO IN VARSTVO VOZAČEV

  • Jutranje varstvo je organizirano od 6.30 do 7.45.
  • Učenci vozači se ob prihodu v šolo priključijo v jutranje varstvo.
  • Po končanem pouku je organizirano varstvo do prihoda avtobusa.
Dostopnost