Interesne dejavnosti

Dolenjska cesta 20

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR/-ICA
Matematika – Kenguru 1. Marjana Krejan
Likovni krožek 1. Slavka Gregorinčič
Otroški pevski zbor 1. Barbara Pekolj
Pravljične urice 1. Urška Černoš
Likovni krožek 2. Mojca Abbad
Bralna značka 2. Barbara Kastelec, Mojca Abbad, Tjaša Jakopin
Bralni trening 2. Darja Guzelj
Cici Vesela šola 2., 3. Irena Žitnik
Tematske ustvarjalne del. 2., 3. Mojca Ogrizek Drinovec
Tematske ustvarjalne del. 5. Katarina Tiršek
Tematske ustvarjalne del. 2., 3. Katja Židan
Logika 2.–5. Katarina Tiršek
Plesni krožek 2.–5. Barbara Kastelec
Flavta 2.–5. Irena Glinšek
Planinski krožek 2.–5. Petra Kokalj, Nuša Šinkovec
Opismenjevanje v angleščini 3.
Bralna značka 3.–5. Lucija Beltram
Novinarski krožek 3., 4. Tjaša Jakopin
Naravoslovni krožek 3., 4. Janja Rojc
Sprostitvene dejavnosti – joga 3.–5. Marjeta Blatnik
EPI angleška bralna značka 3.–5.
Dramski krožek 4.–5. Anuša Mihelič
Vesela šola 4.–5. Mateja Andrejka
Športni krožek 4.–5. Maruša Bitenc
Raziskovalna dejavnost 4.–5. Anuša Mihelič
Foto krožek 4.–5. Mojca Trojar
Prometni krožek – kolesarstvo 5. Katarina Tiršek, Mateja Andrejka, Petra Kokalj
Kolesarski izpit 5. Franci Oblak, Primož Jan
Nemška bralna značka 4., 5. Manja Vršič
Bralni kviz Antolin 1.–9. Manja Vršič

V interesno dejavnost mora biti vključenih najmanj 10 učencev, da je lahko sploh organizirana. Prijava je prostovoljna, vendar je zaželeno, da interesno dejavnost učenec redno obiskuje.

Nekatere interesne dejavnosti bodo potekale celo leto, druge v strnjeni obliki.

PŠ Rudnik

Na PŠ Rudnik ponujamo sledeče interesne dejavnosti:

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR/-ICA
Ustvarjalne delavnice 1. Tatjana Rovšek
Športne igre 1. Majda Primec
Šah 1. – 5. Borut Trček
Pevski zbor 1. – 5.  Vatroslav Tomac
Gimnastika 2., 3.  Barbara Begojev
Opismenjevanje v angleščini 3.
Bralna in Eko bralna značka 2. – 5. Anica Marinčič
Planinski krožek 2. – 5.  Špela Marinko Čeh
Računalniški krožek 3.  Alenka Milavec
Logika 4., 5.  Polona Reberšek
Računalniški krožek 4., 5.  Primož Jan
Vesela šola 4., 5.  Primož Jan
Prometni krožek – kolesarstvo 5. Polona Reberšek
Kolesarski izpit 5.  Primož Jan

Nekatere interesne dejavnosti bodo potekale celo leto, druge v strnjeni obliki. Prijava k interesni dejavnosti je prostovoljna, vendar je zaželeno, da jo učenec redno obiskuje.

Ob dolenjski železnici 48

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR/-ICA
Angleška bralna značka 6.–9. aktiv TJA
Atletika 6.–9. Lidija Marinčič Bele
Bralna značka 8., 9. Mojca Koren
Bralna značka 6., 7. Anica Marinčič
Debatni krožek (angleščina) 9. Belkisa Bosnić
Desetka 6. Alenka Kladnik
Dvoranski hokej 6.–9. Miha Kastelec
Eko krožek 6.–9. Mojca Drašler
Geogebra 8., 9. Andreja Verbinc
Geografski krožek 7.–9. Irena Ušeničnik
Italijanščina 6.–9. zunanja sodelavka
Košarka (dekleta in fantje) 6.–9. zunanji sodelavec
Kuharski krožek 6. Hedvika Kosmač
Likovni krožek 6.–9. Marko Andlovic
Ljudski plesi 6.–9. Helena Vindiš
Logika 6.–9. Andreja Marucelj Štrus
Mladinski pevski zbor 6.–9. Vatroslav Tomac
Nemška bralna značka 6.–9. Manja Vršič
Odbojka  (dekleta) 6.–9. Darijan Trojar
Planinski krožek 6.–9. Marko Andlovic
Podjetništvo 8., 9. Irena Ušeničnik
Promet 6. Helena Vindiš
Proteusov krožek 8., 9. Mojca Drašler
Prva pomoč 6.–9. Barbara Bešter
Raziskovalci Barja 8., 9. Genija Simončič
Raziskovalna dejavnost 6.–9. Mojca Drašler
Ročna dela 7.–9. Irena Ušeničnik
Sladkorna bolezen 8., 9. Hedvika Kosmač
Tehnični krožek – priprava na SMT 6.-9. Aljoša Pečaver
Vesela šola 6.–9. Mojca Ljubič
Zamejska bralna značka 7.–9. Barbara Klembas
Zgodovinski krožek 7.–9. Barbara Klembas

V interesno dejavnost mora biti vključenih najmanj 10 učencev, da je lahko sploh organizirana. Prijava je prostovoljna, vendar je zaželeno, da interesno dejavnost učenec redno obiskuje. Nekatere interesne dejavnosti bodo potekale celo leto, druge v strnjeni obliki.

Dostopnost