EKO bralna značka – Ob dolenjski železnici 48

Bralci tekmovalci preberejo tri dela z ekološko tematiko: leposlovno knjigo z okoljsko tematiko, članek iz periodičnega tiska, pripravijo miselni vzorec s pomočjo ekološke literature in se tako aktivno vključujejo v skrb za okolje.

PRIPOROČILNI SEZNAM LITERATURE:

Angerer, T.: Moj ekološki koledar

Bruckner, K.: Sadako hoče živeti

Costa, P, R.: Šolska enciklopedija. Ekologija

Dolenc, M.: Strupena Brigita

Hiaasen, C.: Skovikanje

Hluszyk, H.: Slovar ekologije

Ihimaera, W.: Legenda o jezdecu kitov

Kako deluje? Človekovo okolje

Kuščer, S.: Živa zemlja

Novak, B.: Zelena pošast

Okolje in ekologija

O’Dell, S.: Otok modrih delfinov

Parker, S.: Naš žejni planet

Pausewang, G.: Oblak

Petdeset preprostih stvari, ki jih otroci lahko naredijo za rešitev Zemlje

Plut, D.: Slovenija – zelena dežela ali pustinja?

Plut, D.. Zakaj – zato v ekologiji

Požarnik, H.: SOS za naravo in človeka

Rogelj, S.: Bistrica Kalščica

Silverstein, S.: Drevo ima srce

Seymour, J.: Načrt za zeleni planet

Spurgeon, R.: Ekologija

Sto preprostih stvari, ki jih lahko naredite za rešitev Zemlje

Tola, J.: Šolski ekološki vodnik

Walker, J.: Onesnaževanje ozračja. Uničevanje življ. prostorov

REVIJE:

Gea, Moj planet, Lovec, National Geographic, Proteus, Pil , Svet & ljudje, dnevno časopisje

Dostopnost