Bralna značka – Ob dolenjski železnici 48

Začenja se 17. septembra, na DAN ZLATIH KNJIG. To je dan rojstva (1890) in smrti (1970) slovenskega pisatelja Franceta Bevka.
Zaključek bralne značke je konec meseca aprila. Vse bralce obišče mladinski pisatelj ali drug ustvarjalec otroških knjig, ki jim pripravi nepozabno srečanje. Ob koncu šolskega leta prejmejo priznanje za uspešno branje, in jih spravljajo v mape S knjigo v svet, ki jih dobijo na začetku vsakega triletja. Vsebine map nagovarjajo mlade bralce k neobveznemu zapisovanju dnevnika branja, zbiranju gradiva, povezanega z branjem, imitaciji pisateljskih ustvarjalnih postopkov, domišljijski igri ipd. Vse te neobvezne aktivnosti naj bi v učencu utrjevale spoznanje, da je knjiga vrednota, ki jo bo poiskal tudi v prostem času, obiskoval knjižnico, literarne prireditve in gledališče, se tudi iz časopisov in revij seznanjal s sodobno besedno umetnostjo.
O prebranih knjigah za bralno značko se lahko učenci 6. in 7. razreda pogovorite z Anico Marinčič, učenci 8. in 9. razreda pa z Mojco Koren.

Dostopnost