VABILO ZA DONACIJO V ŠOLSKI SKLAD

Spoštovani starši!

V zadnjem času opažamo porast števila družin, ki so se znašle v hujši socialni in finančni stiski. Najpogostejši vzroki temu so izguba zaposlitve, zamujanje s plačilom za opravljeno delo, enostarševske družine, hujše bolezni in zmanjšanje socialne podpore.

Skrbi nas, da bo v prihodnje takšnih primerov še več, zato se bodo potrebe po pomoči še povečevale. Poiskati želimo še dodatne možnosti za pomoč družinam otrok, ki obiskujejo našo šolo.

V prihodnje si želimo, da bi se v šolski sklad stekalo več sredstev, s pomočjo katerih bomo po najboljših močeh pomagali družinam otrok. Iz tega naslova že sedaj delno ali v celoti krijemo stroške, ki nastanejo pri šolskih ali obšolskih dejavnostih v okviru naše šole, kot so dnevi dejavnosti: kulturni, športni, naravoslovni, tehniški dnevi, ekskurzije, šola v naravi ipd. Prav tako skušamo z nakupom nadstandardne opreme dvigniti kvaliteto dela na šoli.

Sredstva za pomoč lahko v šolski sklad prispevate tudi vi. Poleg plačila dveh položnic lahko prostovoljne prispevke nakažete na

TRR št: 01261 – 603066 – 1982 s pripisom »za šolski sklad«.

Poleg fizičnih oseb oziroma posameznikov pričakujemo odziv tudi drugih donatorjev (podjetij, organizacij, združenj ipd.), ki bi bili pripravljeni pomagati in prispevati sredstva v šolski sklad.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na predsednika upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Oskarja Kovačiča, Darijana Trojarja, prof., po telefonu 01/280 91 11 ali preko elektronske pošte solski.sklad-osljok@guest.arnes.si.

V imenu učencev in delavcev šole se vam iskreno zahvaljujemo za vaš prispevek.

UO ŠOLSKEGA SKLADA OŠ OSKARJA KOVAČIČA

Dostopnost