Računalnikar – org. inform. dejavnosti

Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti: Ivica Pirc
e-pošta: ivica.pirc@guest.arnes.si tel: +386 01 2809 108

 

Dostopnost