1988 – 1998

TEMPORA MUTANTUR ET NOS MUTAMUR IN IIS.
(Časi se spreminjajo in mi se spreminjamo z njimi.)

Šolsko leto 1988/1989

 • Prostorska stiska je vedno večja, šola na Dolenjski cesti poka po šivih.
 • Kažejo se posledice slabe gradnje šole na Dolenjski cesti.

Šolsko leto 1989/1990

 • Življenjski standard se niža, manj otrok malica in kosi v šoli.
 • Ustvaril se je višek delovne sile v šolski kuhinji.

Šolsko leto 1990/1991

 • Slovenci se s plebiscitom odločimo za samostojno Republiko Slovenijo (december 1990).
 • Slovesna razglasitev samostojne Republike Slovenije (26. junij 1991).
 • Sledi 10-dnevna vojna za samostojno Slovenijo.
 • Ravnatelj gospod Ludvik Pleteršek se upokoji.

Šolsko leto 1991/1992

 • Sprostitev odnosov med učitelji in učenci.
 • Sodelovanje s starši postaja boljše, tesnejše in poldnejše.
 • Zunanji videz šole postaja prijetnejši.
 • Šola postane poskusna šola za zgodnje učenje angleškega jezika.
 • Začetek obsežne projektne naloge Barje.
 • Razpis natečaja za znak šole. Zmagal je Marko Šercer (takrat sedmošolec).
 • V skladu s spremenjeno zakonodajo je imenovan nov Svet šole.
 • Nova ravnateljica postane gospa Klavdija Birsa Marn.

Šolsko leto 1992/1993

 • Stavka slovenskih učiteljev zaradi slabih materialnih pogojev in nizkih osebnih dohodkov (junija 1993).
 • Uspešno leto. Uspeva ustvarjanje prijazne šole, v katero učenci radi prihajajo.
 • Nadaljevanje projektov zgodnje učenje angleščine, fakultativni pouk nemščine, tri ocenjevalna obdobja, Barje.
 • Uvedba projekta Petra v 5. razredu osnovne šole.

Šolsko leto 1993/1994

 • Projekt fakultativni pouk latinščine (5. razred); nekaj let kasneje je ukinjen, zaradi premajhnega zanimanja.
 • Praznovanje 35-letnice šole, glasbeni gost je Vlado Kreslin.
 • Ljubljančani slavimo 850-letnico našega mesta.

Šolsko leto 1994/1995

 • Začetek aktivnosti za gradnjo prizidka k šoli na Galjevici, da bi se izognili dvoizmenskemu pouku.
 • Podružnična šola na Rudniku se pokaže v prenovljeni podobi.
 • Fleksibilna diferenciacija pri pouku matematike v 7. razredu.

Šolsko leto 1995/1996

 • Izdelan je idejni osnutek za prizidek k šoli na Galjevici.
 • Podružnična šola na Lavrici praznuje svojo 70-letnico.

Šolsko leto 1996/1997

 • Ob zaključku leta je narejen idejni načrt za prizidek k šoli na Galjevici.
 • Učenci, vključeni v fakultativni pouk računalništva, dosežejo ekipno prvo mesto v državi.

Šolsko leto 1997/1998

 • Da bi se izognili dvoizmenskemu pouku, nekateri učenci gostujejo v prostorih KS Galjevica.
 • Podružnična šola na Rudniku praznuje svojo 60-letnico.
 • Proslava ob 40-letnici osnovne šole Oskarja Kovačiča.
Dostopnost