O šoli

Šolski okoliš

Zaposleni:

 • Vodstvo
 • Strokovni delavci
 • Administracija
 • Tehnično osebje

Pravila šolskega reda:

 • Hišni red
 • Vzgojni načrt

Šolska himna

Zgodovina:

 • 1958 – 1968
 • 1968 – 1978
 • 1978 – 1988
 • 1988 – 1998
 • 1998 – 2008
 • 2008 – 2018
Dostopnost