Spričevala, ki ne bodo razdeljena v ponedeljek, 24. 6. 2024, bodo v tajništvu šole na lokaciji Ob dolenjski železnici 48. Spričevalo lahko prevzamete 26., 27. ali 28. 6. in od 16. 8. 2024 dalje, od 8.00 do 13.00.

Dostopnost