Po prvomajskih počitnicah imajo učenci 6. in 9. razredov NPZ.

Torek, 7. 5. 2024: slovenščina (6. in 9.)
Četrtek, 9. 5. 2024: matematika (6. in 9.)
Ponedeljek, 13. 5. 2024: angleščina (6.) in zgodovina (9.)

Učenci imajo zbor pred šolo ob 8.10, vstop v šolo ob 8.15, čas pisanja pa od 8.30 do 9.30. Zamudniki po 8.30 ne vstopajo več v šolo ali učilnico. Po pisanju NPZ-jev imajo učenci dan dejavnosti (preglednica spodaj), ki poteka na šoli.

 

Učenci 7. in 8. razreda imajo v teh dneh dneve dejavnosti. Zbor pred šolo je zapisan v preglednici spodaj.

 

  Torek, 7. 5. 2024 Četrtek, 9. 5. 2024 Ponedeljek, 13. 5. 2024
6. razred

 

ND-Poznavanje travniških rastlin

 

TD-Promet

 

TD- Sadje in zelenjava

 

7. razred

 

TD-Dan jezikov

(zbor pred šolo ob 9.45, dejavnosti potekajo v šoli)

TD-Odstotki in ŠSS

(zbor pred šolo ob 9.45, dejavnosti potekajo v šoli)

ŠD-BIT

(zbor pred šolo ob 8.00, dejavnosti potekajo izven šole)

8. razred

 

TD-Hiša EU

(zbor pred šolo ob 8.00, dejavnosti potekajo izven šole)

KD-France Prešeren

(zbor pred šolo ob 7.20, dejavnosti potekajo izven šole)

 

ND-Matematika je kul

(zbor pred šolo ob 9.45, dejavnosti potekajo v šoli)

9. razred

 

ŠD-Športne igre

 

ND-Raziskovanje domačega okolja

 

TD-Zasvojenost

 

Dostopnost