Spoštovani starši/skrbniki bodočih prvošolcev,
obveščamo vas, da bo vpis otrok v 1. razred Osnovne šole Oskarja Kovačiča za šolsko leto 2024/25 potekal na lokacijah:

  • Dolenjska cesta 20, 1000 Ljubljana, dne 13. 2. in 14. 2. 2024, od 16. do 19. ure,
  • Rudnik I/6, 1000 Ljubljana, dne 13. 2. in 14. 2. 2024, od 16. do 19. ure.

Vabilo z lokacijo in terminom vpisa (dan, ura, prostor), boste prejeli po klasični pošti. Prosimo, da se vpisa udeležita oba starša oz. otrokova zakonita skrbnika. V času vpisa bo na šoli potekala ustvarjalna delavnica. Veseli bomo, če se je bo vaš otrok udeležil.

 
Vpis

Na podlagi 44. člena Zakona o osnovni šoli  osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morajo vpisati v 1. razred osnovnošolske otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Letos vpisujemo otroke, rojene v letu 2018.  

 
Šolski okoliš

Starši vpišete otroka v osnovno šolo, v katere okoliš sodi vaše stalno ali začasno bivališče.  
V primeru, da želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš, obvezno vpišete otroka pri nas in na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje. Odločitev o tem sprejme šola, kamor ste vlogo naslovili, pred tem pa potrebuje soglasje matične šole. 

 
Odložitev šolanja

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Če odložitev predlagate starši, ker menite, da vaš otrok še ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. Vlogo za odložitev šolanja najdete na spletni strani šole, pod zavihkom Šola/Svetovalna služba/Vpis v 1. razred. V kolikor razpolagate s strokovno dokumentacijo, ki izkazuje, da je vaš otrok upravičen do odložitve šolanja, jo skupaj z izpolnjenim vprašalnikom prinesite na vpis.

 

Informacije o vpisu posredujejo:  
Priloge:
Dostopnost