Z LPP smo bili 20. 9. 2023 obveščeni, da je šolski avtobus že pričel voziti po obnovljeni Črnovaški cesti. Šolski avtobus se bo novem ustavljal za vse osnovnošolske otroke na rednih postajališčih mestnega potniškega prometa ter tudi na začasnih postajališčih. Vsa začasna postajališča so ustrezno označena z napisi šolsko avtobusno postajališče.

Z 21. 9. 2023 bosta predvidoma sproščeni tudi redni liniji 19I in 19B po Črnovaški cesti. Ižanska cesta ostaja še vedno neprevozna, zato obvoz ostaja po Peruzzijevi cesti.

Andrej Verbinc, pomočnica ravnateljice

Dostopnost