Obvestilo o izboru 3. predmeta na NPZ

V skladu z Zakonom o osnovni šoli in s sklepom ministra z dne 5. julija 2023 so bili izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbrani štirje predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali NPZ v šolskem letu 2023/2024. Ti predmeti so: fizika, likovna umetnost, tuji jezik in zgodovina.

Na naši šoli bodo učenci opravljali NPZ iz zgodovine.

Andreja Verbinc, pomočnica ravnateljice

Dostopnost