ERASMUS+ PROJEKT 2023/2024

Z zadovoljstvom sporočamo, da je bil naš Erasmus+ projekt z naslovom With Nature in Mind Walk by My Side odobren. Učitelji smo že v nizkem štartu in se pripravljamo, da v šolsko leto 2023/2024 zakorakamo z novimi izzivi za učence in učitelje. Tokrat bomo po nova znanja in izkušnje odpotovali v Estonijo, Italijo, Grčijo, Španijo in na Poljsko.
Rdeča nit našega projekta prepleta trajnostni razvoj, krepitev digitalnih kompetenc, vključevanje novih oblik in metod dela, razvijanje stikov z učenci in učitelji znotraj Evropske unije ter krepitev medkulturnih izmenjav in vzpostavljanje novih oblik sodelovanj v prihodnosti.
V projekt bomo poleg učencev in učiteljev naše šole vključili tudi prebivalce celotne lokalne skupnosti, ki s svojim sodelovanjem v šolskih akcijah predstavljajo pomembno vlogo pri delovanju naše skupnosti.

Več o projektu pa … po počitnicah!

Dostopnost